Dům č. 7

Dům č. 7

Dům č. 7

Celkový výsledek

Komfort
Dům č. 7

Dům s dřevěnou rámovou konstrukcí se liší ve srovnání s domem č. 6 použitými vnitřními povrchy.

Více informací

Dům vykazuje nízkou akumulační schopnost a nízkou ochranu před letním přehříváním. Velké teplotní výkyvy vnitřní povrchové teploty v interiéru jsou způsobené nízkou schopností materiálů akumulovat teplo. Co se týče schopnosti regulovat vlhkost, byl potvrzený účinek finální povrchové úpravy. Lepší sorpční vlastnosti materiálu mají za následek rychlejší schopnost regulovat vlhkost v interiéru ve srovnání s domem č. 6. Dům č. 7 byl vyhodnocený jako průměrný, pokud jde o schopnost regulovat vzdušnou vlhkost v interiéru.

Popis domu

Materiál zdiva: Dřevěná rámová konstrukce
Tloušťka zdiva: 18 cm
Vnitřní omítka: -
Vnitřní nátěr (interiérová barva): Baumit IonitColor
Tloušťka izolace: 6 cm

Stavební fyzikální parametry

Ochrana před letním přehříváním
Tepelná akumulace
Regulace vlhkosti
Výkyvy teplot na vnitřním povrchu

fyzikální parametry

Zvuková izolace
Akustika
Absorpce vysoce frekvenčního elektromagnetického záření.
Intenzita zápachu
Virtuální 3D prohlídka

Porovnání