DÝCHEJTE LEPŠÍ VNITŘNÍ VZDUCH

V interiéru dnes lidé tráví až 90 % svého času. Kvalita vzduchu v interiéru je proto nesmírně důležitá pro naši pohodu, zdraví a kvalitu života. Kvalitu vnitřního vzduchu ovlivňuje více faktorů. Vnitřní vzduch klasifikovaný jako „dobrý“ musí být bez zápachu, s nízkým obsahem znečištění a bohatý na kyslík.
Výsledky měření ve výzkumném parku Viva ukazují, které stavební materiály mohou ovlivnit vnitřní klima a co můžeme udělat, abychom kvalitu vnitřního vzduchu zlepšili.

Jaký je vztah mezi zápachem a různými typy konstrukce?

Nežádoucí zápach způsobený stavebními materiály nemusí být jen nepříjemný, ale může indikovat i obsah škodlivých látek. Zápach je obvykle způsoben řadou různých látek.

Měření a testy na zápach vykonávali experti po 7 a 14 měsících od dokončení výstavby domů ve výzkumném parku Viva.

Výsledky:

Existuje přímé spojení mezi zápachem a konkrétním typem konstrukce.
Zateplené domy z betonu a cihel dosáhly nízké intenzity zápachu a byly klasifikovány jako „přijatelné“. Naopak domy s dřevěnou rámovou konstrukcí a sádrokartonovým obložením, stejně jako masivní dřevěný dům měly vysokou intenzitu zápachu, a to i po 14 měsících. Zároveň byl zápach v těchto domech vnímán jako nepříjemný. Proto byl tento typ konstrukcí klasifikován jako „nepřijatelný“.

Na měření dohlížela a vyhodnocovala IBO Innenraumanalytik OG, Vídeň
Délka projektu: 2015 – 2017

Které stavební materiály mají skutečně nízký obsah škodlivých látek?

Zdravé prostředí ve vnitřních prostorách je velmi důležité. Otázka kvality ovzduší v interiéru a úroveň jeho znečištění je stále aktuálnější a věnuje se jí stále větší pozornost. Aby bylo zjištěno, kolik znečisťujících látek se se stavebními konstrukcemi a materiály dostalo do interiéru, byla ve výzkumném parku Viva několikrát provedena měření koncentrace VOC* a formaldehydu v různých typech výzkumných domů.

* VOC (volatile organic compounds) jsou dráždivé látky a pachy, které jsou přítomny v mnohých stavebních materiálech. Lehce se odpařují už i při nízkých teplotách.

Výsledky:

– Beton / cihla

Domy postavené z betonu a cihly s minerální vnitřní omítkou vykazovaly nízké hodnoty VOC. Do těchto domů se můžete bez váhání nastěhovat hned po dokončení stavby.
– Montovaná dřevostavba
Montované dřevostavby vykazovaly zvýšené hodnoty VOC v prvním měsících po dokončení stavby. Citliví lidé by měli, pokud je to možné, počkat několik měsíců, než se nastěhují do tohoto typu domu.
– Timber block house
Každý, kdo staví dřevěný dům (v závislosti na typu konstrukce a dřeva), musí počítat s tím, že za určitých okolností mohou být látky specifické pro dřevo, jako jsou terpeny, přítomné ve vnitřním vzduchu ještě velmi dlouhý čas.

Na měření dohlížela a vyhodnocovala IBO Innenraumanalytik OG, Vídeň
Délka projektu: 2015 – 2017

Jak zlepšit kvalitu vzduchu v místnosti pomocí iontů?

Vzdušné ionty jsou malé elektricky nabité ve vzduchu přirozeně se vyskytující částice. Vědecké studie zjistily, že vzdušné ionty mají pozitivní vliv na kvalitu vnitřního vzduchu. Zároveň snižují množství pylu a jemného prachu ve vnitřním vzduchu. Experimenty navíc prokázaly, že vzdušné ionty mohou mít pozitivní vliv i na psychiku a lidskou výkonnost.

Použitím speciálního minerálního vnitřního nátěru (Baumit Ionit) je možné navýšit koncentraci vzdušných iontů v interiéru.

Měření koncentrace vzdušných iontů byla realizována ve výzkumném parku Viva od října 2015 do roku 2017. Výsledky prokázaly, že průměrná koncentrace vzdušných iontů v domech s vnitřním nátěrem Baumit Ionit byla dvojnásobná oproti domům s běžným nátěrem.

Měření vyhodnocovala firma Baumit Beteiligungen GmbH ve spolupráci se vzdělávacím a výzkumným institutem pro chemický průmysl HTL Rosensteingasse ve Vídni.
Délka projektu: 2015 – 2017


Porovnání