"Chceme, aby se lidé ve svých domech cítili dobře. Naše produkty jsme vyvinuli na základě výzkumů ve výzkumném parku Viva."

Mag. Robert Schmid, zakladatel projektu Viva Research Park/Viva výzkumný park

Výzkumný park Viva pro porovnávání stavebních materiálů je největším výzkumným zařízením v Evropě.
 

Jeho hlavním cílem je přesně změřit a vyhodnotit vliv různých stavebních materiálů na komfort bydlení prostřednictvím simulace typického chování uživatele.

Jak probíhal výzkum.

Data se začala sbírat v roce 2015, kdy bylo postaveno prvních deset výzkumných domů. Všechny domy byly postaveny se stejnými vnitřními rozměry: 3 x 4 m a 2,8 m na výšku. Domy mají jednu místnost s jedním oknem a dveřmi. Stěny, stejně jako jednotlivé vnější a vnitřní vrstvy byly postaveny z různých stavebních materiálů, jako je beton, cihla, masivní dřevo, a opatřeny různými vnitřními a vnějšími nátěry.

Výzkumné domy jsou uspořádány v přesně určeném rozmístění tak, aby byl zaručen rovnoměrný přísun slunečního světla. Dům č. 8 slouží k měření vnějších podmínek, jako jsou teplota, vítr, vlhkost atd. Tyto údaje se následně odesílají do datového centra, které průběžně shromažďuje naměřená data i ze všech ostatních domů. Dům č. 5 se v současné době používá k testování nových Baumit produktů. V roce 2018 a 2019 byl výzkumný park rozšířen o další tři domy z cihel pórobetonu.

V každém domě je nainstalováno 33 senzorů, které měří 10 různých parametrů. Po dobu 2 let se nasbíralo 5 milionů dat.

33

SENZORŮ

10

RŮZNÝCH PARAMETRŮ

+5

MILIONŮ DAT

Analýza výsledných dat.

Výzkumný park Viva byl založen v roce 2014 podle vědeckých požadavků a ve spolupráci s externími institucemi:

Lékařská univerzita Vídeň
(Oddělení environmentální hygieny a medicíny)
IBO
(Rakouský institut pro stavební biologii a ekologii)
FH Burgenland
(Univerzita aplikovaných věd)

Aplikování výsledků výzkumu.

V závislosti na zadání jsou finální výsledky hodnoceny a kontrolovány externími institucemi a následně se aplikují v různých oblastech: 

Dokážeme vyhodnotit silné a slabé stránky jednotlivých typů konstrukcí a stavebních materiálů.
Našim zákazníkům umíme poradit a navrhnout řešení šité na míru.
Přirozeně testujeme i naše vlastní produkty a řešení a ověřujeme tak jejich efektivitu.

Výsledky výzkumu využívá také naše oddělení pro výzkum a vývoj pro zlepšení současných a vývoj nových produktů.


Letní vedra.

zjistit více


Chladné zimní počasí.

zjistit více


Vlhkost v interiéru.

zjisti více


Porovnání