Dům č. 9

Dům č. 9

Dům č. 9

Celkový výsledek

Komfort
Dům č. 9

Dům je postaven z cihelných bloků tloušťky 50 cm vyplněných minerální izolací.

Více informací

Dům vykazuje průměrnou úroveň tepelné kapacity. Vzhledem k naměřeným hodnotám byly teplotní výkyvy na vnitřním povrchu a ochrana před letním přehříváním hodnocené jako průměrné. Co se týče vlhkosti, vykázal dům č. 9 relativně vysokou schopnost regulovat vlhkost vnitřního vzduchu. Tato vysoká schopnost regulovat vlhkost je způsobená dobrými sorpčními vlastnostmi použité interiérové omítky a vysoko paropropustného interiérového nátěru.

Popis domu

Materiál zdiva: Cihla
Tloušťka zdiva: 50 cm
Vnitřní omítka: Baumit KlimaWhite
Vnitřní nátěr (interiérová barva): Baumit KlimaColor
Izolace: -
Tloušťka izolace: -

Stavební fyzikální parametry

Ochrana před letním přehříváním
Tepelná akumulace
Regulace vlhkosti
Výkyvy teplot na vnitřním povrchu

fyzikální parametry

Zvuková izolace
Akustika
Absorpce vysoce frekvenčního elektromagnetického záření.
Intenzita zápachu
Virtuální 3D prohlídka

Porovnání