Dům č. 3

Dům č. 3

Dům č. 3

Celkový výsledek

Komfort
Dům č. 3

Analýza vnitřních teplot nezatepleného cihlového domu odhalila nízkou úroveň tepelné akumulační schopnosti.

Více informací

Jak se ukázalo, vlivem chybějící tepelné izolace je dům méně chráněn letním přehříváním. Dochází také ke značným změnám teplot na površích v interiéru. Vzhledem k nízké sorpční vlastnosti použité interiérové omítky byl dům zařazen do kategorie s nízkým stupněm schopnosti regulace vzdušné vlhkosti v interiéru.

Popis domu

Materiál zdiva: Cihla
Tloušťka zdiva: 25 cm
Vnitřní omítka: Baumit Ratio Glatt
Vnitřní nátěr (interiérová barva): Baumit KlimaColor
Izolace: -
Tloušťka izolace: -

Stavební fyzikální parametry

Ochrana před letním přehříváním
Tepelná akumulace
Regulace vlhkosti
Výkyvy teplot na vnitřním povrchu

fyzikální parametry

Zvuková izolace
Akustika
Absorpce vysoce frekvenčního elektromagnetického záření.
Intenzita zápachu
Virtuální 3D prohlídka

Porovnání