Dům č. 13

Dům č. 13

Dům č. 13

Celkový výsledek

Komfort
Dům č. 13

Dům z pórobetonu zateplený minerální vatou.

Více informací

Zateplený dům z pórobetonu vykazuje průměrné tepelně-akumulační schopnosti.

Popis domu

Materiál zdiva: Pórobeton
Tloušťka zdiva: 30 cm
Vnitřní omítka: Baumit UniWhite
Vnitřní nátěr (interiérová barva): Baumit KlimaColor
Tloušťka izolace: 12 cm

Stavební fyzikální parametry

Ochrana před letním přehříváním
Tepelná akumulace
Regulace vlhkosti
Výkyvy teplot na vnitřním povrchu

fyzikální parametry

Zvuková izolace
Akustika
Absorpce vysoce frekvenčního elektromagnetického záření.
Intenzita zápachu
Virtuální 3D prohlídka

Porovnání