Dům č. 6

Dům č. 6

Dům č. 6

Celkový výsledek

Komfort
Dům č. 6

Dům s dřevěnou konstrukcí a nízkou plošnou hmotností.

Více informací

Použitá finální povrchová úprava v interiéru se vyznačuje nízkou schopností regulovat vzdušnou vlhkost. Nízká akumulační schopnost materiálu obvodové stěny způsobuje vysoké výkyvy teplot v interiéru a tím i nízkou ochranu před letním přehříváním. Nízká schopnost regulovat vlhkost je daná nízkou adsorpční schopností použitých materiálů. Stejně jako použití parozábrany v konstrukci.

Popis domu

Materiál zdiva: Dřevěná rámová konstrukce
Tloušťka zdiva: 18 cm
Vnitřní omítka: -
Vnitřní nátěr (interiérová barva): Baumit KlimaColor
Tloušťka izolace: 6 cm

Stavební fyzikální parametry

Ochrana před letním přehříváním
Tepelná akumulace
Regulace vlhkosti
Výkyvy teplot na vnitřním povrchu

fyzikální parametry

Zvuková izolace
Akustika
Absorpce vysoce frekvenčního elektromagnetického záření.
Intenzita zápachu
Virtuální 3D prohlídka

Porovnání