Dům č. 12

Dům č. 12

Dům č. 12

Celkový výsledek

Komfort
Dům č. 12

Zateplený dům z cihelného zdiva tloušťky 51 cm. Simulace rekonstrukce starší stavby z plných cihel s dodatečným zateplením.

Více informací

Masivní stavba s dodatečným zateplením vykazuje velmi dobrou ochranu před letním přehříváním a i vysokou tepelně-akumulační schopnost. Vlivem vnitřních materiálů stavba vykazuje vysokou schopnost regulovat vlhkost vzduchu v interiéru.

Popis domu

Materiál zdiva: Cihla
Tloušťka zdiva: 51 cm
Vnitřní omítka: Baumit MPI 25
Vnitřní nátěr (interiérová barva): Baumit IonitColor
Tloušťka izolace: 16 cm

Stavební fyzikální parametry

Ochrana před letním přehříváním
Tepelná akumulace
Regulace vlhkosti
Výkyvy teplot na vnitřním povrchu

fyzikální parametry

Zvuková izolace
Akustika
Absorpce vysoce frekvenčního elektromagnetického záření.
Intenzita zápachu
Virtuální 3D prohlídka

Porovnání