Baumit IonitColor

Ionitová barva vytvářející zdravé vnitřní klima

Minerální interiérová barva zlepšující vnitřní klima tvorbou zdraví prospěšných iontů ve vzduchu. Vysoce paropropustná, se zvýšenou kryvostí, bez konzervačních látek, certifikovaná dle ekologického certifikátu naturalplus. Aplikovatelná ručně i strojově. Probarvitelná ve vybraných 66 odstínech vzorníku IonitColor.

  • Aktivně zlepšuje kvalitu vzduchu

  • Snižuje množství prachových a pylových částic

  • Bez emisí a rozpouštědel

Fungování Ionitu je založeno na principu pohybu a vzájemné interakce velkého množství pozitivních a negativních nábojů, které se nacházejí na povrchu tohoto nátěru a jsou v rovnováze. Proto povrch tvořený Ionitem nemá elektrický náboj, je neutrální. Po nanesení dvou až tří vrstev nátěru jsou na jeho povrch přitahovány molekuly vodní páry, které se následně vlivem působení silového pole roztrhnou a vracejí se zpět do prostoru.

Baumit IonitColor