ZAŽIJTE OPTIMÁLNÍ VNITŘNÍ KLIMA

Vnitřní klima budov má zásadní vliv na zdraví všech jejich uživatelů. Vytvoření příjemného a zdravého vnitřního klimatu ovlivňuje především vnitřní teplota vzduchu a relativní vlhkost vzduchu.

Ideální vlhkost vzduchu by se měla pohybovat v rozmezí 40-60 %. Vlivy stavebních materiálů na vnitřní klima, vlhkost vzduchu a vnitřní teplotu jsou zkoumány v reálných podmínkách v různých typech domů ve výzkumném parku Viva.

Jak ovlivňuje vnitřní omítka a tepelná izolace vlhkost vzduchu v interiéru?

Abychom zjistili, jak různé stavební materiály dokážou regulovat vlhkost v interiéru, probíhala po dobu několika týdnů v jednotlivých výzkumných domech měření vlhkosti. Během této doby byly v domech automaticky vytvářeny běžné domácí aktivity jako vaření, sprchování, větrání apod.

Výsledky

Minerální paropropustné vápenné omítky dokázaly vlhkost regulovat nejefektivněji a nejrychleji. Tím měly nepříznivější vliv na vytvoření ideálního vnitřního klimatu.

Nejlepší regulace vlhkosti dosáhla vnitřní omítka Baumit KlimaWhite s tloušťkou 1,5 cm.

Tepelná izolace má pozitivní vliv na vlhkost vzduchu v interiéru. Při nedostatečném zateplení se ztráta tepla vyrovnává zvýšeným vytápěním, což způsobuje suchý vzduch v místnosti.

Měření byla realizována a vyhodnocena Univerzitou aplikovaných věd Burgenland v Rakousku.
Délka projektu: 2015 – 2017

Které stavební materiály nejlépe zajistí příjemnou pokojovou teplotu?

Pocit, zda je nám v místnosti teplo, nebo zima, závisí na pocitové teplotě. Tu ovlivňují dva faktory: vnitřní teplota vzduchu a teplota na povrchu stěn. Který stavební materiál poskytuje nejlepší ochranu před chladem v zimě a před přehříváním v létě? Odpovědi na tyto otázky hledal tým vědeckých pracovníků ve výzkumném parku Viva. Během jednoho zimního a dvou letních období měřili a následně průběžně vyhodnocovali teploty na vnitřním povrchu stěn ve výzkumných domech.

Výsledky – kolísání teploty na vnitřním povrchu stěn:

Zateplené domy z betonu vykazovaly nejnižší teplotní výkyvy.
Zateplené domy z cihel a dům z masivního dřeva vykazovaly průměrné teplotní výkyvy.
Montované dřevostavby vykazovaly vysoké teplotní výkyvy.
Nezateplený cihlový dům vykazoval nejvyšší teplotní výkyvy.

Nízké teplotní výkyvy na povrchu stěn zabezpečují vyrovnanou vnitřní teplotu vzduchu. V průběhu měření povrchových teplot stěn byly zaznamenány i změny vnitřní teploty vzduchu během jednotlivých částí roku. Měření byla realizována a vyhodnocena Univerzitou aplikovaných věd Burgenland v Rakousku.
Délka projektu: 2015 – 2017

Výsledky – vnitřní teplota vzduchu:

Vnitřní teploty vzduchu v zateplených domech během extrémně horkého léta 2015, kdy vnější teplota vzrostla až na 36 °C, byly až o 5 °C nižší než v nezatepleném cihlovém domě.

Průběh vnitřní teploty vzduchu v domech během léta (průměrné teploty):

Zateplené domy z cihel nebo betonu: 26°C (hodnota komfortní zóny),
Dům z masivního dřeva: 28 °C,
Montovaná dřevostavba: 29 °C,
Nezateplený cihlový dům: 30 °C.

Jak tepelná izolace, tak i masivní stěny (s velkou objemovou hmotností) mají významný vliv na stabilní teplotu vzduchu v interiéru. Měření ve výzkumném parku Viva potvrdila, že masivní stěny slouží jako zásobník energie nejen v zimě, ale i v létě. Během dní s vysokou teplotou ukládají teplo, které následně vyzařují zpět během chladnějších nočních hodin. Tento efekt zabezpečuje stabilnější vnitřní teplotu vzduchu.

Během zimních měsíců byly zkoumány dopady, jak přerušení vytápění ovlivňuje vnitřní teplotu v domech. Byl simulován výpadek vytápění po dobu 48 hodin, a to při vnějších teplotách od 0 do -12 °C.

Výsledky měření po dvou dnech:

– Zateplené domy z 25cm cihel nebo betonu si nejúčiněji udržely vnitřní teplotu vzduchu mezi 15-17 °C.
– Dům z masivního dřeva, z 50cm cihel vyplněných minerální vlnou a montovaná dřevostavba vykazovaly vnitřní teplotu mezi 11-13 °C.
– Po 48 hodinách měl nezateplený cihlový dům vnitřní teplotu vzduchu jen 4 °C.

Měření byla realizována a vyhodnocena Univerzitou aplikovaných věd Burgenland v Rakousku.
Délka projektu: 2015 – 2017

Jak zdravé vnitřní klima ovlivňuje pohodu při bydlení?

Výsledky analýz kvality vnitřního vzduchu (založené na zkoumání vnitřní teploty a vlhkosti vzduchu) vyhodnocovali vědci z Lékařské univerzity ve Vídni. Zkoumali vliv vnitřního klimatu a jednotlivých faktorů různých typů domů na pohodu při bydlení.

Výsledek environmentální lékařské analýzy je jasný: typ stavební konstrukce a výběr stavebního materiálu mají velký vliv na zdraví a pohodu při bydlení.

Nejvyššího komfortu při bydlení bylo dosaženo v zatepleném domě z betonu, 25cm cihel s minerální vnitřní omítkou a v domě z masivního dřeva.
Zateplená montovaná dřevostavba a dům z 50cm cihel dosáhly průměrných výsledků.
Nezateplený cihlový dům nedosáhl ani minimální normy standardu, a tak představuje velmi nízkou pohodu při bydlení.
Nezateplený cihlový dům vykazoval nejvyšší teplotní výkyvy.

Měření byla realizována a vyhodnocena Univerzitou aplikovaných věd Burgenland v Rakousku. Vyhodnocení vlivů vnitřního klimatu a dalších stavebních faktorů na komfort při bydlení bylo provedeno Lékařskou univerzitou ve Vídni.

Délka projektu: 2015 – 2017


Porovnání