Dům č. 1

Dům č. 1

Dům č. 1

Celkový výsledek

Komfort
Dům č. 1

Zateplené železobetonové stěny s vnitřní disperzní stěrkou a barvou.

Více informací

Tento dům disponuje rozsáhlými plochami schopnými udržet teplo, tj. s relativně vysokou schopností tepelné akumulace. Tepelná kapacita domu byla vyhodnocena jako vysoká. Vysoká tepelná akumulační schopnost betonu a venkovní zateplení stavby zabezpečují i ochranu před letním přehříváním. Schopnost domu regulovat vlhkost v interiéru byla vyhodnocená jako nízká, mimo jiné kvůli nízké adsorpční schopnosti vnitřních materiálů.

Popis domu

Materiál zdiva: Beton/železobeton
Tloušťka zdiva: 18 cm
Vnitřní omítka: Baumit FinishExpert
Vnitřní nátěr (interiérová barva): Baumit KlimaColor
Tloušťka izolace: 14 cm

Stavební fyzikální parametry

Ochrana před letním přehříváním
Tepelná akumulace
Regulace vlhkosti
Výkyvy teplot na vnitřním povrchu

fyzikální parametry

Zvuková izolace
Akustika
Absorpce vysoce frekvenčního elektromagnetického záření.
Intenzita zápachu
Virtuální 3D prohlídka

Porovnání