OCHRANA PŘED ELEKTROMAGNETICKÝM ZÁŘENÍM

Které stavební materiály poskytují nejefektivnější ochranu před vysokofrekvenčním zářením?

Elektromagnetické záření s vysokými frekvencemi vyzařují antény využívané primárně komunikačními technologiemi. Mezi další zdroje elektromagnetického záření patří televizní a rozhlasové vysílače. Podle současných poznatků je důležitá celková expozice, tj. celková expozice elektromagnetického pole, kterému se lidé vystaví.

Ve výzkumném parku Viva se zkoumala schopnost ochrany jednotlivých typů budov před třemi nejběžnějšími typy mobilního záření (900 MHz, 1 800 MHz a 2 600 MHz).

Výsledky:

Domy z betonu a domy z masivního dřeva poskytly nejlepší ochranu před všemi třemi frekvencemi.
Montované dřevostavby a domy z 50cm cihel dosáhly průměrných výsledků.
Domy z 25cm cihel měly nízkou schopnost ochrany před elektromagnetickým zářením.

Na druhou stranu vysoká ochrana před vnějším elektromagnetickým zářením způsobuje, že je záření z mobilních telefonů v interiéru intenzivnější.

Měření byla realizována pod záštitou Rakouského institutu pro stavební biologii a ekologii IBO ve Vídni.
Délka projektu: 2015 – 2017


Porovnání