Dům č. 10

Dům č. 10

Dům č. 10

Celkový výsledek

Komfort
Dům č. 10

Dům z masivního dřeva zateplený přírodní tepelnou izolací.

Více informací

Vlivem dřevěné konstrukce vykázal dům č. 10 průměrnou schopnost tepelné akumulace spolu s nízkou ochranou před letním přehříváním. Teplotní výkyvy na vnitřních površích byly vyšší než u betonových domů, ale zároveň nižší než u domů s dřevěnou rámovou konstrukcí. Teplotní výkyvy na vnitřních površích byly vyhodnoceny jako průměrné. Vlivem vysoké sorpční kapacity materiálů dům č. 10 vykazuje vysokou schopnost regulace vzdušné vlhkosti.

Popis domu

Materiál zdiva: Masivní dřevo
Tloušťka zdiva: 20 cm
Vnitřní omítka: -
Vnitřní nátěr (interiérová barva): -
Izolace: -
Tloušťka izolace: 20 cm

Stavební fyzikální parametry

Ochrana před letním přehříváním
Tepelná akumulace
Regulace vlhkosti
Výkyvy teplot na vnitřním povrchu

fyzikální parametry

Zvuková izolace
Akustika
Absorpce vysoce frekvenčního elektromagnetického záření.
Intenzita zápachu
Virtuální 3D prohlídka

Porovnání