OCHRANA PŘED HLUKEM /PROSTOROVÁ AKUSTIKA

Kvalitu budovy ve velké míře, kromě mnoha faktorů, ovlivňuje i zvuková izolace a prostorová akustika, které jsou mimořádně důležité z hlediska pohody a zdraví uživatelů.
Neustálý rušivý vliv hluku z okolí poškozuje naše zdraví, psychickou pohodu a může způsobovat neurózy či poruchy spánku. Proto je velmi důležité tématu hluku a akustiky věnovat pozornost už při návrhu staveb.

Jaký typ konstrukce zabezpečuje nejefektivnější ochranu před vnějším hlukem?

Hlukem rozumíme nežádoucí, rušivé, nepříjemné nebo škodlivé zvuky. Kdy je zvuk vnímán už jako hluk, závisí i na subjektivních pocitech lidí, ale částečně je to možné definovat i pomocí měřitelných veličin, jako je např. hlasitost, hladina a frekvence zvuku. Měrnou jednotkou pro měření hladiny intenzity zvuku je decibel (dB). Už rozdíl 10 dB můžeme vnímat jako dvojnásobný nárůst hluku. Pro zvukovou izolaci platí, že čím je vyšší hodnota, tím je lepší ochrana před hlukem. I dobrá prostorová akustika v místnosti má rozhodující vliv na pohodu v interiéru. V těchto případech je potřeba myslet na odhlučnění konstrukce vhodnou akustickou izolací.

Aby bylo možné zjistit, který stavební materiál nejvíce tlumí vnější hluk a který zabezpečí příjemný vnitřní prostor, byla provedena měření ve výzkumném parku Viva.

Výsledky:

Zateplené domy z betonu a cihly, stejně jako dům z masivního dřeva dosáhly nejlepší zvukové izolace.
Betonový zateplený dům s tepelnou izolací Baumit StarTherm Resolution dosáhl nejlepší zvukové neprůzvučnosti, a to ve výši 49 dB. Montované dřevostavby měly tyto hodnoty nízké, a to 40 dB. Nezateplený dům z cihel dosáhl zvukové neprůzvučnosti 42 dB.
Čím je lepší zvuková izolace, tím je vnitřní prostor komfortnější.

Měření bylo realizováno a vyhodnoceno Rakouským institutem pro stavební biologii a ekologii.
Délka projektu: 2015 – 2017

Jak ovlivňuje typ stavebního materiálu prostorovou akustiku?

Prostorová akustika se zabývá kvalitou akustiky ve vnitřních prostorech. Místnosti se špatnou akustikou mají dlouhou dobu dozvuku, která způsobuje rušivý hluk v pozadí a ztěžuje srozumitelnost mluvené řeči.

Nejznámějším parametrem měření akustiky v místnosti je doba dozvuku. Všeobecně platí, že čím kratší je čas dozvuku, tím lepší je akustika.

Aby vědci zjistili, do jaké míry závisí prostorová akustika na daném typu konstrukce, v každém domě ve výzkumném parku Viva probíhala měření doby dozvuku, a to v 10 různých bodech při různých frekvencích v rozsahu od 50 do 10 000 Hz.

Výsledky:

Při středních a vysokých frekvencích (např. hudba) nebyly naměřeny žádné rozdíly mezi jednotlivými typy domů.
Při nízké frekvenci (např. hlasy) měly montované dřevostavby a domy z masivního dřeva nejkratší dobu dozvuku. Nejdelší doba dozvuku byla naměřena v cihlových a betonových domech.
– V obytném prostoru byly naměřené hodnoty při nízkých frekvencích vyhodnoceny jako nekritické, protože dobu dozvuku je možné neutralizovat zařízením interiéru, nábytkem.

Měření bylo realizováno a vyhodnoceno Rakouským institutem pro stavební biologii a ekologii.
Délka projektu: 2015 – 2017


Porovnání