Fasádní desky Resolution

Výjimečné tepelněizolační vlastnosti oproti běžným fasádním deskám

Fasádní tepelněizolační desky z tuhé fenolické pěny oboustranně kašírované šedým polystyrenem s výjimečnými tepelněizolačními vlastnostmi oproti běžným deskám z fasádního polystyrenu nebo minerální vlny. Součinitel tepelné vodivosti λ ≤ 0,022 W/m.K.

  • Vynikající tepelněizolační vlastnosti

  • Tenčí ostění a více světla v interiéru

  • Optimální pro nízkoenergetické a pasivní domy

Fasádní desky Resolution