Získejte státní dotaci na zateplení a obnovu rodinného domu v roce 2023!

Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci se Státním fondem životního prostředí ČR připravilo pokračování populárního dotačního programu Nová zelená úsporám (NZÚ). Do roku 2030 rozdělí z evropských i národních zdrojů dotace v minimální výši 39 miliard korun.

Zájem o dotaci na zateplení rodinných domů poroste i v roce 2023

Neustále rostoucí ceny energií postavily zateplení domů do nového světla, a tak zájem o dotační programy tohoto typu neustále roste. Ve srovnání s rokem 2021 vzrostl zájem žadatelů v první polovině letošního roku téměř na trojnásobek a podle všech předpokladů v roce 2023 ještě dál poroste. Významnou roli sehrálo i výrazné zjednodušení žádosti o dotaci, jež je dostupná téměř pro každého a zároveň přináší řadu výhod pro ty, kteří ji už využili nebo teprve využijí. Majitelům rodinných domů šetří jak budoucí výdaje za energii, tak i náklady na vstupní investici. V neposlední řadě zateplení domu zhodnocuje Vaši nemovitost. 

Žádost o dotaci na zateplení rodinného domu je nyní mnohem jednodušší, levnější a dá se vyřídit on-line

Žádost o dotaci je nyní mnohem jednodušší, než tomu bylo doposud. Už nejsou zapotřebí finančně náročné projekty ani energetické posudky, které úpravy na nemovitostech zdržovaly a prodražovaly. NZÚ je v této etapě mnohem benevolentnější a vstřícnější a nově umožňuje drobným investorům provádět práce na zateplení domu svépomocí. V minulosti se Pražané o dotaci na zateplení rodinného domu ucházet nemohli, ale nově se jedná o dotační titul pro rodinné a bytové domy v celé ČR včetně hlavního města.

Podání žádosti i všech potřebných dokumentů probíhá on-line přes webové stránky www.novazelenausporam.cz. Elektronicky bude probíhat i následná komunikace se SFŽP ČR. Žadatelé tak vyřídí vše z pohodlí domova bez zbytečného papírování.

 Na webových stránkách najdou zájemci přehled všech podporovaných opatření i jednoduchý návod, jak podat žádost o dotaci. Součástí webu je také databáze specialistů, která obsahuje stovky kontaktů na odborníky i dodavatelské a realizační firmy, kteří pomohou s přípravou a provedením rekonstrukce domu. 

Opatření na úsporu energií lze s výhodou kombinovat

Cílem NZÚ je zahrnout dotace pro úsporné a zdravé bydlení pod jeden program, z něhož budou moci majitelé rodinných domů čerpat finanční prostředky na opatření, která jim uspoří náklady na energie, ale pomohou jim i s adaptací na probíhající změny klimatu. V praxi to funguje tak, že v rámci jedné žádosti bude moci žadatel zkombinovat různá opatření, počínaje zateplením přes instalaci fotovoltaiky, výměnu kotle až po pořízení nádrže na dešťovou vodu. Vyřízení dotace se tím výrazně zjednoduší.

Jakou dotaci můžete získat při zateplení staršího rodinného domu?

Součástí obnovy staršího rodinného domu musí být alespoň jedno z nabízených opatření:

  • zateplení rodinného domu

  • ohřev vody obnovitelnými zdroji

  • řízené větrání, rekuperace

  • stínicí technika

  • dešťovka

  • domácí fotovoltaická elektrárna

  • teplo z odpadní vody

  • zelená střecha

  • dobíjecí stanice pro elektromobily

Na samotné zateplení domu můžete při využití environmentálně šetrného řešení projektu získat dotaci až 589 000 Kč. V kombinaci s dalšími opatřeními může dotace dosáhnout částky převyšující 1 100 000 Kč.

Nová zelená úsporám je tady pro Vaše zdravé a úsporné bydlení

Nová zelená úsporám je nejdéle trvající dotační program pro energetické úspory rodinných a bytových domů. Od roku 2014, kdy navázal na předchozí program Zelená úsporám, v něm bylo vyplaceno přes 10 miliard korun a podpořeno více než 65 tisíc žádostí.

Jak Vás podpoří společnost Baumit?

Nabízíme Vám možnost získat u nás zdarma tepelnětechnický výpočet na funkční zateplení domu s garancí dlouhodobé životnosti a užitných hodnot. Pomůžeme Vám s výběrem materiálů i jejich správným dimenzováním. Nespoléhejte se na pouhý odhad, rádi Vám zpracujeme základní komplexní posouzení skladby Vaší konstrukce podle platných norem.

Pro finanční parametry Vašeho zateplení použijte náš Baumit Quido kalkulátor, pro barevné ztvárnění domu použijte naše další aplikace Baumit Quido Vizualizace, Baumit Quido Creative nebo Baumit Quido Vzorky. Všechny najdete pohromadě na www.baumit.cz a použít je můžete zdarma.

Nová zelená úsporám a Baumit Vám jdou naproti. Není proč otálet. Investujte do krásného a zdravého bydlení. Investujte do budoucnosti.