Pavilon základní školy v Líbeznicích

Realizovat stavbu školního pavilonu, která shora připomíná muchomůrku tygrovanou, létající talíř nebo dámský klobouk, je překvapivé a velmi odvážné. Architektonický záměr však tentokrát vyšel opravdu skvěle a stavba se stala okrasou i zajímavou atrakcí středočeské obce Líbeznice.

Podívat se na věci z výšky může přinést nečekaný zážitek

Dominantou obce Líbeznice, nacházející se ve Středočeském kraji, severně od hlavního města, nadále zůstává kostel sv. Martina, který byl postaven na konci osmnáctého století. Z pohledu shora ale převzal dominantní postavení právě objekt školního pavilonu, který je tvarově kompaktní a dokonale se začleňuje do okolního parku a veřejného prostoru. Základními myšlenkami projektu jsou inspirativnost, kreativita a souznění s přírodou. Pojďme se na pavilon ZŠ v Líbeznicích podívat trochu blíž.

Kruhová a oblouková geometrie komplexu

Stavba dotváří školní areál, jehož hlavním prvkem je historická budova školy. Nová budova uzavírá areál do pomyslných hranic, v rámci nichž se odehrává vše důležité.

Stavba kruhového tvaru tak navazuje na koncept opakující se v areálu, ve kterém se v hojné míře vyskytuje oblouková a kruhová geometrie. Rondel, dopravní hřiště, dřevěné pódium, bludiště v parku, ... 

Umístění nového pavilonu bylo zvoleno tak, aby bylo vytvořeno těsné provozní propojení mezi všemi třemi budovami školy, k čemuž dopomohlo i vybudování podzemního tunelu spojujícího nový pavilon a prostor šaten stávajícího objektu ZŠ.

Vnější a vnitřní architektura

Architektura stavby vychází z vnitřního provozu, náplně budovy, bezbariérovosti, energetické šetrnosti a hlavně z citlivého zakomponování do okolní krajiny. Základem je přízemní kruhová stavba s atriem a vloženou kruhovou jídelnou. Ze západní strany objekt přechází v terénní vlnu a využívá stávajících rozdílných výškových úrovní. Vzhledem k malé výšce pavilonu zůstává historická budova školy dominantou areálu. 

Provozně je objekt rozdělen na dva základní celky: hlavní vstup se šatnami, centrální chodbou, učebnami a zázemím pro pedagogický sbor a dále na část objektu v návaznosti na terénní vlnu, do které je orientován provoz kuchyně a kruhová jídelna. Pavilonem prochází chodba jako „páteř“ celé budovy, na kterou jsou navázány jednotlivé prostory orientované buď do atria, nebo vně kruhu do parku. Venkovní atrium uprostřed objektu umožňuje volný pohyb dětí a také propojení přes víceúčelové schodiště s tělocvičnou.

Výrazná stopa výrobků Baumit

Interiér budovy je plný světla, barev a odpočinkových prostorů, zatímco pohled zvenčí je zajímavý jak tvarem stavby, tak i strukturou povrchové úpravy vnějšího pláště. Baumit CreativTop s Metalickým nátěrem ve zlaté barvě přirozeně koresponduje a souzní s okrovou barvou hlavní budovy.

Stavba získala nejvyšší ocenění v soutěži České komory architektů. Podívejte se ještě na několik dalších fotografií, protože kreativita, odvaha a vkus se nikdy neomrzí.

Fotografie poskytl Ateliér Grulich architekti s.r.o.