Zdravé bydlení
star_border

Zdravé bydlení

 • Výrobky regulující relativní vlhkost vzduchu
 • Bez škodlivých látek
 • Vysoce prodyšné

Téma zdravého bydlení je bezpochyby tématem pro každého z nás. Ačkoliv v našem životě děláme řadu nezdravých věcí a občas i rádi, stejně tak rádi se znovu vracíme ke zdravému životnímu stylu. A je to pravě téma zdravého bydlení, s nimž je značka Baumit spojována a je inovátorem v této oblasti.

Pokud si uvědomíme, že v průměru 90 % našeho času trávíme v interiéru, ať už doma, ve škole či v kanceláři, je kvalita vnitřního prostředí pro naše zdraví zcela zásadní. Jednotlivé faktory, které ovlivňují vnitřní klima, lze obecně rozdělit do třech kategorií. Do první kategorie řadíme fyzikální faktory, jakými jsou příkladně teplota vzduchu i povrchů stěn, úroveň relativní vlhkosti nebo množství jemných prachových částic. Zdraví ovlivňují i chemické faktory, do kterých patří například obsah oxidu uhličitého, organických těkavých látek či různých rozpouštědel. Ale také existují rovněž biologické faktory, jakými jsou plísně, bakterie nebo alergeny. Všechny výše jmenované faktory lze velmi efektivně ovlivňovat pomocí vhodně zvolených stavebních materiálů.

Dlouhodobá výzkumná měření, hodnocení jednotlivých vlivů ve stavební konstrukci a následná aplikace získaných poznatků do výroby produktů je klíčovým procesem společnosti Baumit, která je v této oblasti průkopníkem. Právě tyto cenné poznatky vycházejí z velkého množství naměřených dat, získaných ve výzkumném centru Viva Research Park.

Ze získaných poznatků byly následně formulovány tři základní pilíře pro dosažení optimální úrovně zdravého bydlení – Zateplení především, Na hmotnosti záleží a Zdravé vnitřní klima.

Zateplení především

 • Úspora energií
 • Stabilizace teplot a relativní vlhkosti
 • Prevence vzniku plísní

Kvalitní zateplovací systém nabízí, kromě úspory energií a ochrany nosné konstrukce proti promrzání, také útulné prostředí z pohledu tepelného komfortu nejen v zimě, ale dnes častěji i v létě, kdy brání přehřívání konstrukce a tím snižuje teplotu v interiéru. Svojí funkčností však zabraňuje také vzniku tepelných mostů, čímž snižuje riziko vzniku plísní a sporů, ohrožujících lidské zdraví. Z měření ve zmíněném výzkumném centru se dále potvrdilo, že nezateplené domy mají často nízkou vnitřní relativní vlhkost, která způsobuje mimo jiné vysychání a podráždění sliznic člověka či vdechování většího množství jemných polétavých prachových částic ze vzduchu.

Zatepleni_na_prvnim_miste

Na hmotnosti záleží

 • Stabilizace teplotních výkyvů
 • Redukce hluku
 • Minimalizace množství organických těkavých látek

Hmotnost konstrukce, coby druhý pilíř zdravého bydlení, je dalším důležitým faktorem při realizaci stavby investorem. Vyjadřuje totiž vztah ke schopnosti zvukově izolovat vnitřní prostory. Ale nejen to, další vlastností konstrukce je také schopnost účinně a efektivně akumulovat tepelnou energii v zimním i letním období a tím vyrovnávat výkyvy teplot, na které lidský organismus reaguje většinou negativně. V tomto případě platí, že s vyšší plošnou hmotností konstrukce přicházejí i její lepší akumulační vlastnosti.

Zdravé vnitřní klima

 • Omítkové systémy, které dýchají
 • Protiplísňové omítkové systémy
 • Přírodní ekologický materiál

Pokud se zaměříme na třetí pilíř, kterým je zdravé vnitřní klima, musíme také připomenout, že každý člověk potřebuje ke svému životu přibližně 8 000 až 16 000 litrů vzduchu denně. Tento objem odpovídá zhruba 15 kg vzduchu. V porovnání s tekutou i pevnou stravou lze s jistotou říci, že právě kvalita vzduchu mnohem výrazněji ovlivňuje naše zdraví.

Z nedávných lékařských studií je patrné, že při vysoké relativní vlhkosti se bohužel více daří zdraví škodlivým jevům a procesům. Patří mezi ně příkladně tvorba plísní, hub, roztočů či chemické spolupůsobení látek. Co si však možná málokdo uvědomuje je skutečnost, že i prostředí s nízkou relativní vlhkostí má stejně neblahé účinky na lidské zdraví.


Pro detailní zobrazení klikněte na obrázek.

Například v místnostech s relativní vlhkostí pod hranicí 20 % je až třikrát vyšší riziko nákazy chřipkovým virem. Je to dáno nejen tím, že virům se v takto nízkých relativních vlhkostech daří, ale vysušené a popraskané sliznice člověka jsou pro chřipku snadnějším vstupem do jeho těla. Nízká relativní vlhkost vzduchu se na organismu negativně projevuje rovněž podrážděním očí a kůže nebo zhoršeným prostředím pro alergiky a astmatiky, vlivem vyšší míry uvolňování ozónu a vyšší úrovně prašnosti. Dle odborných studií by se míra relativní vlhkosti měla optimálně pohybovat mezi 40–60 % relativní vlhkosti.

S ohledem na zmíněné poznatky, týkající se regulace relativní vlhkosti v interiéru, vyvinula společnost Baumit unikátní omítkový systém Klima, který je založen na vápenné přírodní bázi. Tento druh materiálu dokáže, díky své mikroporézní struktuře, velmi dobře přijímat zvýšenou vzdušnou vlhkost, kterou poté uvolňuje zpět do interiéru v případě nižší hladiny vlhkosti vzduchu. Tím dochází k požadované regulaci. Na základě měření ve výzkumném centru Viva Research Park je (z pohledu regulace vzdušné vlhkosti) lhostejné, z jaké konstrukce je dům postaven.

Pomocí omítkových systémů Klima může investor dosáhnout nejčastěji požadovaných typů finálních povrchů stavby – štukový povrch, hlazený povrch či dokonce dekorativní povrch v různých stupních zrnitosti. Při využití jedinečných vlastností omítkových systémů Klima je třeba myslet i na finální nátěr omítek. Společnost Baumit proto nabízí, v rámci komplexního systémového řešení, také vysoce paropropustnou barvu KlimaColor, kterou lze probarvovat omítky do většího počtu odstínů.