Dotace na zateplení rodinného domu má nové heslo: OPRAV DŮM PO BABIČCE

Slogan provázející dotační titul je samozřejmě trochu zavádějící. Dotaci lze získat i na dům nebo chalupu po dědečkovi, a dokonce není podmínkou, aby se jednalo o vašeho prarodiče. Jednoduše řečeno, nabízené výhody lze čerpat na jakýkoli rodinný dům, kterému už bylo 10 let.

Ještě nikdy v historii Česka nerozdělil stát mezi občany na opravu jejich domů takovou obrovskou sumu peněz. Celkový objem finančních prostředků vyplacených na dotacích se v případě potřeby může vyšplhat až na 55 miliard.

Tento dotační program byl vytvořen především na podporu mladých rodin a jejich bydlení. Nabízí velkorysou podporu při rekonstrukci starého domu nebo chalupy. Zároveň ministerstvo cílí na využití současné zástavby a snaží se tímto opatřením zabránit tomu, aby se obce rozšiřovaly do volné krajiny a aby se kvůli bytovým potřebám zabírala další a další zemědělská půda.

Co vlastně velkorysá nabídka Ministerstva životního prostředí nabízí a za jakých podmínek ji můžete získat? Nárok na dotaci určenou k zateplení budou mít takřka všichni žadatelé. Pojďme si tedy nejprve přehledně projít podmínky, za kterých můžete dotaci získat

 • Váš dům musí být starší než 10 let.

 • Žadatel musí být vlastníkem domu.

 • V době podání žádosti o dotaci musí být uchazeč výdělečně činným.

 • Součástí rekonstrukce domu musí být zateplení fasády.

 • Po rekonstrukci se dům musí dostat alespoň do úsporné energetické třídy B.

 • Žadatel musí mít v objektu trvalé bydliště (nejpozději po dokončení renovace domu), a to nejméně po dobu deseti let od ukončení rekonstrukce.

 • Žadatel musí mít uzavřeno stavební spoření.

 • K dotaci je nutné připojit projektovou dokumentaci a průkaz energetické náročnosti budovy, vytvořené autorizovanou osobou, resp. energetickým specialistou.

 • V případě, že je hlavním zdrojem tepla na vytápění budovy kotel určený na spalování pevných paliv, je žadatel povinen provést jeho výměnu za zdroj vyhovující aktuálně platným požadavkům.


Jaké jsou možnosti žadatele, pakliže splňujete všechny stanovené podmínky? Jsou velkorysé a jsou opravdu pro každého. Při vyřizování žádostí totiž nebude brán zřetel na majetkové poměry žadatele. Na jakou finanční podporu tedy můžete dosáhnout?

 • Nejprve se rozhodněte, jestli starý dům opravíte, nebo zbouráte a na jeho místě postavíte nový. Nárok na dotaci vám vznikne v obou případech.

 • Na samotné zateplení domu můžete dostat příspěvek až 1 000 000 korun, ale celková dotace může tuto částku dalece přesahovat.

 • Za kombinaci zateplení s dalším úsporným opatřením (fotovoltaika, výměna oken, tepelné čerpadlo, dešťovka apod.) získáte jako žadatel motivační bonus 10 000 korun za každé další úsporné opatření, které realizujete současně se zateplením.

 • Protože dotace je směřována především na mladé rodiny, obdržíte další jednorázový (tzv. rodinný) bonus ve výši 50 000 korun na každé nezaopatřené dítě.

 • Pokud váš dům stojí ve strukturálně postižených krajích nebo obcích (seznam bonifikovaných obcí je zveřejněn na webu programu Nová zelená úsporám), bude celková dotace navýšena o 10 %.

 • Jako příjemce dotace budete moci žádat na pobočkách stavebních spořitelen o zvýhodněný úvěr, a to bez nutnosti zástavy nemovitosti.

 • Stavební spořitelny budou od roku 2024 fungovat jako komplexní informační střediska pro dotace a jejich pracovníci vám zároveň pomohou se související administrativou, vyplňováním dokumentů apod.

 • Pokud už máte podanou žádost o dotaci v programu Nová zelená úsporám, bude vám umožněno ji zrušit a podat ji v září v programu „Oprav dům po babičce“ ve stejné nebo rozšířené formě. O finanční výhodnosti takového postupu pro vaši peněženku nemůže být sporu.

 • Zásadní předností programu je možnost čerpat finanční prostředky předem.

Pro úplnost je třeba zdůraznit, že mohou nastat okolnosti, za kterých žadatel musí dotaci vrátit. 

 • V případě, že ze strany žadatele dojde k hrubému porušení nebo pokusu o účelové obcházení sjednaných podmínek (například předčasný prodej nemovitosti), bude žadatel muset celou dotaci vrátit.

 • Pokud žadatel zemře po vyplacení dotace, bude Fond životního prostředí po dědicích požadovat vrácení celé dotační podpory. Podle pravidel programu, ale mohou dědicové podat novou žádost na stejné stavební úpravy, jakou podal zesnulý.

 • V dalších případech, jako je například rozvod, bude ministerstvo postupovat individuálně.

Lidem, kteří nemají naspořeno na renovaci bydlení, se nyní otevírá unikátní možnost zvýhodněného úvěru k investičnímu programu Oprav dům po babičce. Dohoda mezi Státním fondem životního prostředí ČR a bankovními institucemi s licencí ČNB, otevírá možnost snadno dosažitelného financování renovace rodinného domu a zvýhodněného úvěru s nízkým úročením a dlouhodobou splatností. Část finančních prostředků dostanou žadatelé předem formou nevratné dotace, zbytek si mohou půjčit ve srovnání s běžnými úvěry na poloviční úrok. Zvýhodněný úvěr může dosáhnout až dvojnásobku schválené dotace. Služby poskytované stavebními spořitelnami se rozšířily o dotační poradenství ke všem dotačním titulům programu Nová zelená úsporám. Zároveň poskytují důležité informace i později i asistenci při podání žádosti a vyřízení výhodného úvěru.

Ministerstvo životního ve své prezentaci uvedlo vzorový příklad, kdy při rekonstrukci domu „po babičce“ o celkových nákladech 1 850 000 korun může rodina získat na dotacích až 1 230 000 korun, tedy zhruba dvě třetiny celkových nákladů. K tomu umožní žadateli čerpat úvěr u stavební spořitelny s výrazně nižším úrokem, než by mohl získat od bank, aniž by za úvěr musel ručit. Zásadní změnou je možnost čerpat dotaci předem. Ministerstvo tím otevírá cestu k bydlení především mladým rodinám, které na rekonstrukci starého domu nebo chalupy nemají finanční prostředky.

Obraťte se na nás. Baumit vám pomůže zpracovat návrh optimálního zateplení, poradí s výběrem barevného ztvárnění fasády a poskytne vám kompletní servis v oblasti kalkulací. Jsme spolehlivý a kreativní partner pro vaše zateplení.