Tepelnětechnické posouzení konstrukcí
star_border

Funkční zateplení s garancí dlouhodobé životnosti a užitných hodnot?

Splnění tohoto požadavku není jen o výběru kvalitních materiálů Baumit s dlouhodobě prověřenou funkčností, ale také o jejich správném dimenzování. Nespoléhejte se na pouhý odhad, rádi Vám zpracujeme základní komplexní posouzení skladby Vaší konstrukce podle platných norem z pohledu následujících parametrů:

  • součinitele prostupu tepla včetně porovnání s normovými hodnotami,kondenzace vodních par v konstrukci s vyhodnocením dopadu do konstrukce,
  • průběhu teplot posuzovanou konstrukcí.

Výše vyjmenované parametry jsou klíčové pro představu o energetické náročnosti samotného provozu budovy.

Pro zpracování tepelnětechnického posouzení vaší stavby se neobejdeme bez několika informací o její konstrukci a umístění, tedy o:

  • skladbě obvodového pláště včetně tlouštěk jednotlivých vrstev ve směru z interiéru do exteriéru,
  • umístění stavby v rámci České republiky kvůli stanovení okrajových teplotních podmínek,
  • účelu rozhodujících místností užívaných v objektu (např. obývací pokoj, kancelář, aj.).

Se stanovením těchto údajů Vám rádi pomohou naši techničtí a obchodní zástupci nebo konzultanti zákaznického centra. Následně Ing. Martin Čajka, specialista zákaznického centra pro tepelnětechnické výpočty, navrhne vhodný kontaktní tepelněizolační systém Baumit, a to tak, aby při jeho použití na Vaší stavbě dosáhla hodnota součinitele prostupu tepla (tepelného odporu) obvodového pláště vaší konstrukce hodnoty pohybující se v rozsahu povoleném normou.

Díky kladnému výsledku porovnání hodnot Vaší konstrukce v kombinaci s navrženým zateplovacím systémem Baumit s hodnotou normovou si můžete být jisti, že Vám doporučené zateplení přinese přesně to, co od něj očekáváte: tepelnou pohodu a úsporu energií.

Kontaktujte nás:

Ing. Martin Čajka

Konzultant

+420 724 557 353


martin.cajka@baumit.cz