Huspenina a sulc jsou dvě různá slova jednoho významu. Platí to samé o potěru a betonu?

Podobné pojmy, pokud nejsme odborníci, se zkrátka někdy pletou a vyznat se v nich není vždycky snadné. Použití slova nesprávného významu může ve společnosti vyvolat „faux pas“ (čti: fópa, francouzsky špatný krok). V horším případě může záměna pojmů způsobit větší komplikace.

Často se zaměňují například pojmy Čechy (jedna z historických zemí Koruny české) a Česko (jednoslovné označení České republiky). Pokud tohle popletete, nikdo se Vám posmívat nebude.   Horší je to s pojmy standart (2. pád množného čísla od slova standarta, tedy vlajka) a standard (skutečnost, která odpovídá platným normám). Tenhle omyl se tak snadno nepromíjí a v případě psaného textu by se o faux pas určitě jednalo. Samostatnou kapitolou je pak záměna pojmů faktura a fraktura nebo Žebrák a Točník, kterými se seriózně zabývá divadelní hra Lijavec Divadla Járy Cimrmana. Tohle pojednání, pokud ho neznáte, si rozhodně nenechte ujít.

Je DNA potěru a betonu stejná?

Pojďme se podívat na často zaměňované výrazy beton a potěr. Není divu, že si je lidé pletou, vždyť receptura obou materiálů je skutečně dost podobná. Kamenivo, cement a voda jsou hlavními složkami jak betonu, tak potěru. Rozdíl je jen v poměru jednotlivých ingrediencí a dalších přísad, které materiál upraví pro odpovídající použití. Stručně by se rozdíl v receptuře dal popsat tak, že v potěru je méně vody než v betonu a obsahuje plastifikátory, které usnadňují jeho zpracovatelnost. Vlastnosti, které mají oba materiály, přísně definují jejich použití na reálné stavbě a záměna betonu za potěr by mohla mít v konečném důsledku fatální následky. 

Jaká je tedy odpověď na položenou otázku? Beton a potěr mají velmi podobnou DNA, ale zcela jiné vlastnosti. Dalo by se říct, že jeden je ‚tvrďák‘ a druhý je ‚měkkota‘. Patří sice do stejné rodiny, ale jsou každý povahově jiný, takže splést byste si je určitě neměli. 

Kam patří beton?

U betonu jsou důležitými vlastnostmi především pevnost v tlaku, objemová hmotnost nebo stupeň vlivu prostředí. Používá se nejčastěji na nosné konstrukce budov nebo mostů, ale také jako výplňový beton ztraceného bednění nebo pro betonářské práce na zahradách. Proto Vás asi nepřekvapí, že jednotlivé betony se od sebe liší. Kromě standardních konstrukčních betonů, jejichž klíčovou vlastností je právě pevnost v tlaku, se často používá i rychletuhnoucí beton, drenážní beton, vodonepropustný beton, lehký beton nebo expanzivní zálivkový beton

Kdy je lepší použít potěr?

Ne vždy a všude je zapotřebí vysoká pevnost odpovídající zatížení dopravou nebo obrovskou hmotou stojící budovy. Právě naopak. Často je smysluplné upřednostnit vlastnosti materiálu, které umožní bezpečnou dilataci, akumulaci tepla nebo nivelaci povrchu. Právě v těchto oblastech se potěr nabízí jako ideální stavební materiál. Od betonu se tedy potěr odlišuje především pevností v tlaku i v tahu a oblastí použití. Je vhodný na vodorovné nenosné konstrukce a nachází uplatnění především v oblasti roznášecích, vyrovnávacích a spádových vrstev podlah.

I mezi potěry najdeme různé varianty. Nabídka sahá od samonivelačních potěrů na bázi síranu vápenatého, až po cementové nebo rychleschnoucí potěry, na které je možné pokládat další vrstvy již za několik hodin nebo dnů. Mezi podlahové potěry řadíme i takzvané samonivelační stěrky, které jsou díky svým výjimečným vlastnostem součástí téměř každé rekonstrukce podlahy. Jejich předností je možnost pracovat s nimi v minimálních tloušťkách kladené vrstvy již v několika málo milimetrech. 

Máte hotovo?

Být teoreticky vybaven před případným rozhodnutím, jestli použít beton, nebo potěr, nemůže být na škodu. Zaměnit jeden za druhý by mohlo mít dalekosáhlé následky, proto buďte v rozhodování obezřetní. V nesnázích se obraťte na odborníky v Baumitu, kde Vám rádi doporučí správné a bezpečné řešení.

Až budete mít vybetonováno, dopřejte si na oslavu Beton. Jde o vynikající koktejl z Becherovky a toniku na ledové drti dochucený citronovou šťávou nebo limetou. Beton Vás po práci na beton osvěží!