Baumit Betonový potěr Speed

Rychleschnoucí cementový podlahový potěr třídy CT-C30-F5

Rychleschnoucí cementový podlahový potěr (EN 13813, CT–C30–F5) pro betonové podlahy se zvýšenými nároky. Za 24 hod. vhodný pro pokládku dalších podlahových vrstev. Určený pro použití v interiéru i v exteriéru.

  • Pochozí již po 18 hod.

  • Pro tloušťky 40-100 mm

  • Vhodný pro podlahové vytápění

Pochozí po 18 hodinách (v závislosti na klimatických podmínkách). Již vyschlý Baumit Betonový potěr Speed se vyznačuje velmi nízkým dodatečným přijímáním vlhkosti. Zbytková vlhkost měřená CM metodou po 24 hodinách dosahuje hodnot < 2,5 % (při teplotě ≥ 15 °C a relativní vlhkosti vzduchu ≤ 65 %).

Baumit Betonový potěr Speed