Baumit FillBeton

Zalivková betonová směs s expanzivní schopností

Expanzivní cementová směs pro zálivky železobetonových konstrukcí, zmonolitňování velkorozměrových skeletů a výplňové injektáže dutin a pracovních otvorů.

  • Vysoká přídržnost k betonu i oceli

  • Expanze objemu až 2 %

  • Pevnost v tlaku min. 25 MPa

V tekuté konzistenci použitelná pro přesné kotvení šroubů, kovových konstrukcí, zábradlí, zálivky styků železobetonových konstrukcí, pro vyplnění zálivkové spáry u stropních panelů atp.

Baumit FillBeton