Česká republika

Co je beton a co je potěr?
star_border

Betonové směsi

  • Běžné i rozsáhlé betonové práce
  • Garantovaná kvalita
  • Pro profesionály i domácí kutily

Současnost patří betonům

Betony, označované jako umělý kámen, patří ve stavebnictví mezi nejpoužívanější a nejrozšířenější stavební materiály. Jejich historie sahá až do starověkého Říma. Beton je umělé stavivo složené z cementu, hrubého a jemného kameniva a vody. Své vlastnosti získává hydratací cementu. Může obsahovat povolené množství přísad a příměsí. Evropská norma EN 206+A1 klasifikuje beton podle různých kritérií, mezi které patří např. pevnost v tlaku. Jednotlivé výrobky jsou pak označovány kombinací písmene C a číslic.

Pro názornou ukázku:
Baumit Beton B 30 je označen C 25/30

  • Písmeno C je zkratkou anglického slova pro beton concrete.

  • Číslice 25 je pevnost v tlaku (MPa) měřená na válci.

  • Číslo 30 je hodnota pevnosti měřená na krychli.

Co je beton a co je potěr?

Mezi veřejností jsou často zaměňovány pojmy beton a potěr.  Kromě skutečnosti, že se vlastnosti betonů a potěrů ověřují jiným způsobem, liší se hlavně oblastí použití.  Zatímco beton je určený pro staticky namáhané konstrukce, potěry tvoří spádové, vyrovnávací a roznášecí vrstvy podlah. Zda se jedná o potěr, nebo beton, poznáte snadno na obalu výrobku, kde je uvedena u potěrů evropská norma EN 13813 a zatřídění např. CT-C30-F5. U betonů je uvedena norma EN 206+A1 a zatřídění např. C 25/30. Více informací naleznete v prospektu.

Baumit Betony

Baumit vyrábí pytlované i volně ložené betonové směsi. Výhodou pytlovaného zboží je možnost odběru i minimálního množství 25 kg, bezproblémové dodání na těžko dostupná místa a skladovatelnost výrobku až 6 měsíců. Tradiční betonové směsi, mezi které patří Baumit Beton B 20 a Baumit Beton B 30, jsou k dispozici jako pytlované i volně ložené, včetně pronájmu strojního zařízení pro zpracování větších technologických celků. Speciální betonové směsi zahrnují rychletuhnoucí, vodopropustné nebo vodonepropustnosté betony. Pro zmonolitnění prefabrikovaných konstrukcí slouží zálivkové betonové směsi. Začátkem roku 2022 Bamit představil první suchý beton, který lze v rámci přípravy směsi rozmíchat včetně pytle v míchačce či stavebním vědru - Baumit ALL IN Beton B 20.