Česká republika

Co je beton a co je potěr?
star_border

Betonové směsi

  • Běžné i rozsáhlé betonové práce
  • Garantovaná kvalita
  • Pro profesionály i domácí kutily

Současnost patří betonům

Betony, označované jako umělý kámen, patří ve stavebnictví mezi nejpoužívanější a nejrozšířenější stavební materiály. Jejich historie sahá až do starověkého Říma. Beton je umělé stavivo složené z cementu, hrubého a jemného kameniva a vody. Své vlastnosti získává hydratací cementu. Může obsahovat povolené množství přísad a příměsí. Evropská norma EN 206+A1 klasifikuje beton podle různých kritérií, mezi které patří např. pevnost v tlaku. Jednotlivé výrobky jsou pak označovány kombinací písmene C a číslic.
Pro názornou ukázku: Baumit Beton B 30 je označen C 25/30. Písmeno C je zkratkou anglického slova pro beton concrete, číslice 25 je pevnost v tlaku (MPa) měřená na válci a 30 je hodnota pevnosti měřená na krychli.

Co je beton a co je potěr?

Mezi veřejností jsou často zaměňovány pojmy beton a potěr.  Kromě skutečnosti, že se vlastnosti betonů a potěrů ověřují jiným způsobem, liší se hlavně oblastí použití.  Zatímco beton je určený pro staticky namáhané konstrukce, potěry tvoří spádové, vyrovnávací a roznášecí vrstvy podlah. Zda se jedná o potěr, nebo beton, poznáte snadno na obalu výrobku, kde je uvedena u potěrů evropská norma EN 13813 a zatřídění např. CT-C30-F5. U betonů je uvedena norma EN 206+A1 a zatřídění např. C 25/30. Více informací naleznete v prospektu.

Baumit Betony

Baumit vyrábí pytlované i volně ložené betonové směsi. Výhodou pytlovaného zboží je možnost odběru i minimálního množství 25 kg, bezproblémové dodání na těžko dostupná místa a skladovatelnost výrobku až 6 měsíců. Tradiční betonové směsi, mezi které patří Baumit Beton B 20 a Baumit Beton B 30, jsou k dispozici jako pytlované i volně ložené, včetně pronájmu strojního zařízení pro zpracování větších technologických celků. Speciální betonové směsi zahrnují rychletuhnoucí, vodopropustné nebo vodonepropustnosté betony. Pro zmonolitnění prefabrikovaných konstrukcí slouží zálivkové betonové směsi.