Baumit Dvojita dotace - často kladené dotazy
star_border

Připravili jsme pro Vás odpovědi na nejčastěji kladné dotazy se kterými se setkáváme při komunikaci se zákazníky a realizačními firmami. 

Dotazy k zateplovacímu systému Baumit open

Na jakém principu fasáda dýchá?

V zimním období prostupuje vodní pára z interiéru do exteriéru skrze zdivo i zateplenou fasádu. Jednotlivé komponenty zateplovacího systému Baumit open jsou navrženy tak, aby tuto vzdušnou vlhkost plynule odváděly do vnějšího prostředí a tím v interiéru vytvářejí zdravé vnitřní prostředí.

Jak velké jsou otvory v zateplovací desce open?

Velikost otvorů je cca 2,5–3,0 mm. Tento rozměr je navržený tak, aby nedocházelo k nežádoucímu proudění vzduchu.

Jaký je pro mě nejvhodnější zateplovací systém, když mám vlhké zdivo?

Právě pro tento případ je zateplovací systém Baumit open ideálním řešením. Je vhodný jak pro novostavby, tak k dodatečnému zateplení starších objektů. Vlhké zdivo dokáže odvětrat bez vzniku nežádoucích kondenzací v souvrství zateplovacího systému.

Jaký je rozdíl mezi deskami open?

Izolační desky se liší součinitelem tepelné vodivosti lambda a také faktorem difuzního odporu µ (mí). Desky Baumit openReflect a Baumit openPerfect jsou navíc opatřené UV reflexním nátěrem, resp. vrstvou bílého EPS-F, jako ochrana proti slunečnímu záření při montáži. 

Kde se v desce Baumit open berou ty díry?

Desky jsou děrované při výrobě tavným drátem nebo v případě desek Baumit openPerfect speciálními trny při vypěňování desky do formy.

Proniká vlhkost z exteriéru do interiéru?

K tomuto jevu může docházet pouze po krátkou dobu během letního období, ale nemá to vliv na zdravé vnitřní prostředí.

Jaká je doporučená tloušťka izolantu podle normy?

Pro dosažení požadovaného tepelného odporu obálky budovy je dostatečná tloušťka 140 mm bílého polystyrenu Baumit openTherm, případně 120 mm šedého polystyrenu Baumit openReflect, Baumit openPerfect nebo Baumit openPlus. Pro dosažení doporučovaných hodnot U = 0,25 W/m2.K bude potřeba tloušťka izolantu 200 mm openTherm nebo 160 mm Baumit openReflect, Baumit openPerfect nebo Baumit openPlus.

Snižují díry v polystyrenu jeho izolační vlastnosti?

Počet a velikost otvorů v deskách open jsou navrženy bez vlivu na tepelněizolační vlastnosti desek. V otvorech nedochází k cirkulačnímu proudění vzduchu. Tepelně-technické vlastnosti děrovaných desek jsou totožné s hodnotami neděrovaných desek. 

Je možné na zateplení Baumit open lepit keramický obklad?

Lokální provedení keramického nebo kamenného obkladu na systém open je přípustné, ale v případě požadavku na celoplošný obklad fasády doporučujeme využít náš systém Baumit Ceramic.

Je lepší zateplit minerální vatou, nebo systémem děrovaného polystyrenu Baumit open?

Zateplení deskami open přináší mnoho nesporných výhod. Výborné tepelně-technické vlastnosti, dobrou paropropustnost, jednoduchou montáž, vysoké hodnoty pevnosti v tlaku i tahu kolmo k desce, které umožňují zateplovat pomocí lepicích kotev Baumit StarTrack nebo zcela bez hmoždinek. Zateplení z minerální vaty je výhodné tam, kde je požadovaný ETICS s třídou reakce na oheň A2 – s1, d0.

Je zateplení vhodné i pro domy starší 100 let, které jsou kamenné a se širokým obvodovým zdivem?

Systém Baumit open je vhodný na všechny typy zdiva.

Dotazy k zateplovacímu systému Baumit Star EPS

Co jsou tepelné mosty?

Tepelné mosty jsou místa v obálce budovy, které mají menší tepelný odpor než okolní zateplená plocha. V souvislosti se zateplením se hovoří o bodovém tepelném mostě v místě hmoždinek, který lze obejít použitím lepicích kotev Baumit StarTrack.

Lze lepený zateplovací systém použít na všech budovách?

Zateplení bez hmoždinek, tzv. výlučně lepený systém lze použít pouze pro novostavby s max. 2 NP a 8,0 m výšky, kde podkladní zdivo je tvořeno keramickými, vápenopískovými nebo betonovými tvárnicemi. Jedná se o ETICS s polystyrenem, např. Baumit open nebo Baumit Star EPS.

V čem je snadnější aplikace než u jiných zateplovacích systému?

Úspora času a nákladů na kotvení (hmoždinky, vrtáky) jde ruku v ruce se zvýšením neprůvzdušnosti a tepelněizolačních vlastností zateplené fasády.

Jaké je doporučená omítka k tomuto zateplovacímu systému?

Doporučujeme prémiovou omítku Baumit StarTop s drypor efektem, který díky reschnoucímu povrchu zajišťuje dlouhodobou odolnost proti mikroorganismům.

Jaká je doporučená minimální tloušťka desky?

V případě bílého polystyrenu doporučujeme použít tloušťku 20 cm, v případě šedého Baumit StarTherm min. 16 cm. Pro splnění podmínek dotačních titulů konzultujte s příslušným energetickým specialistou.

Nemůže se deska po čase odlepit?

Přídržnost lepicí hmoty Baumit StarContact k podkladu je mnohonásobně vyšší než předepisuje předpis pro zateplovací systémy a ani zatížení větrem u takto nízkých objektů není v úrovní, aby došlo k jakémukoli poškození. Jedná se o odzkoušené a dlouhodobě bezpečné řešení.

Je možné tyto desky použít i u starších budov se smíšeným zdivem?

Ano, ale před lepením doporučujeme do podkladu umístit lepicí kotvy Baumit StarTrack, které zajistí pevné spojení s nosnou částí zdiva. Samozřejmě, že lze tento systém i kotvit standardně hmoždinkami, např. Baumit S nebo Baumit Speed. V tomto případě doporučujeme zápustnou montáž.

Musí se před lepením těchto desek z fasády sundat původní omítka?

Pokud stávající omítka splňuje průměrnou minimální soudržnost 200 kPa (dle ČSN 73 2901), potom není potřeba podklad odstraňovat. Doporučujeme fasádu pouze omýt tlakovou vodou, v případě napadení řasami, také aplikovat sanační prostředek Baumit FungoFluid.

Ztratím záruku, když po zhotovení zateplení a omítek si budu chtít na zeď skrz izolační desku navrtat teploměr a anténu?

Každý zásah do zateplovacího systému je potřeba konzultovat s prováděcí firmou, která dokáže doporučit správný postup montáže a následného utěsnění, aby byla záruka poskytována i po těchto úpravách.

Máte dotazy? Napište nám!

Kontaktujte naše obchodně-technické zástupce nebo nám rovnou napište. Pomůžeme Vám navrhnout vhodné složení zateplovacího systému Baumit open podle typu Vašeho domu a zdiva. A přidáme i rady týkající se nejvhodnějšího kotvení, získání státní dotace a dalších aspektů zateplení.