Baumit openTherm

Děrované fasádní desky s velmi dobrými tepelněizolačními vlastnostmi

Bílé, difuzně otevřené fasádní desky na polystyrenové bázi, (μ ≤ 5) speciálně určené na cihlu nebo podobně difuzně otevřené zdivo, s velmi dobrými tepelněizolačními vlastnostmi. Součást systému Baumit open. Součinitel tepelné vodivosti λ = 0,039 W/m.K.

  • Vysoká paropropustnost

  • Velmi dobré tepelněizolační vlastnosti

  • Jednoduchá montáž

U novostaveb (do 8,0 m výšky) z cihelného nebo vápenopískového zdiva, případně z betonu je možné provádět systém Baumit open jako výhradně lepený, tedy bez použití hmoždinek. Je možné ušetřit nemalé náklady na hmoždinky a získat tak fasádu, na které se nebudou v jarních a podzimních dnech prokreslovat jejich talířky.

Baumit openTherm