Baumit StarTrack
star_border

Baumit StarTrack

  • Jedna kotva pro všechny tloušťky
  • Jednoduchá a rychlá realizace
  • Fasáda bez tepelných mostů

Jedinečný způsob kotvení

Lepicí kotvy Baumit StarTrack jsou unikátním řešením pro zateplovací systémy. Na rozdíl od klasického způsobu kotvení, kdy hmoždinky prostupují tepelněizolačními fasádními deskami, lepicí kotvy Baumit StarTrack se osazují přímo na nosný podklad. Na fasádě potom nevznikají žádné tepelné mosty a nedochází k prokreslování hmoždinek.

Šetří čas, peníze a energii

Používaní klasických hmoždinek je časově velmi náročné. Dříve než je možné začít s osazováním hmoždinek, musí lepidlo pod teplněizolačními deskami dostatečně zatvrdnout. Použijete-li Baumit StarTrack, můžete tepelněizolační desky lepit bezprostředně po osazení lepicích kotev.

Čím je větší tloušťka fasádních izolačních desek, tím více energie ušetříte. Klasickým hmoždinkováním se neúměrně zvyšují pořizovací náklady, protože se používají delší a dražší hmoždinky. Při použití lepicích kotev Baumit StarTrack tyto náklady odpadají. Nezáleží na tom, zda máte 10 cm, 20 cm, či 30 cm izolantu, použijete vždy stejnou lepicí kotvu.

Princip Baumit StarTrack

Baumit StarTrack je kruhová plastová kotva, která se osadí přímo na nosné zdivo. Pokryje se lepicí hmotou, na kterou se vzápětí nalepí polystyrenová fasádní deska Baumit openReflect, Baumit openPerfect, Baumit openPlus, Baumit openTherm, Baumit StarTherm nebo Baumit EPS-F. Lepicí kotvy tak vytvoří další styčné body pevně spojené s jádrem nosné stěny.

Pro lepení se používá lepicí a stěrková hmota Baumit openContact v systému Baumit open nebo Baumit StarContact v systému Baumit Star EPS.

Lepicí kotvy

Baumit StarTrack jsou certifikovány podle evropského předpisu  ETAG 014 a vyrábí se v pěti provedeních.

  • Baumit StarTrack Duplex: pro dodatečné zateplení

  • Baumit StarTrack Orange: pro zdivo z pórobetonu

  • Baumit StarTrack Red: podklad plné i děrované cihly

  • Baumit StarTrack Blue: betonový podklad

  • Baumit StarTrack X1: nastřelování do betonu

Stáhněte si prospekt: Baumit lepicí kotva StarTrack X1

Baumit StarTrack X1 - zateplení betonových konstrukcí bez vrtání