Vysoce odolný zateplovací systém s keramickým obkladem Baumit Ceramic
star_border

Vysoce odolný zateplovací systém
s keramickým obkladem Baumit Ceramic

 • Individuální vzhled fasády
 • Vysoká odolnost a trvanlivost
 • Estetika a nadčasový design

V oblasti jednotlivých komponentů zateplovacího systému jde především o celkovou hodnotu součinitele tepelné vodivosti. Ten udává míru, s jakou dokáží jednotlivé materiály, použité dle doporučení výrobce systému, společně bránit prostupům tepla a tedy zároveň zamezit ztrátám prostředků vynaložených na energie.

Vnější obálka domu a na ní použitý fasádní zateplovací systém je komplex stavebních materiálů a postupů, který je zatížen nejen vlivy okolních přírodních podmínek. Zvlášť v městském prostředí je fasáda vystavena i mechanickému namáhání a právě s ním spojená rizika pak řeší pevný keramický obklad nebo třeba obklad z cihelných pásků. Aby bylo možné i v takovém případě zaručit nezměněnou plnou funkčnost zateplení, vyvinula společnost Baumit odpovídající zateplovací systém.

Baumit Ceramic je zajímavá varianta zateplení, jehož povrchovou úpravu tvoří keramické obklady, cihelné pásky a obklady z přírodního kamene. Příprava povrchu nevyžaduje žádnou speciální péči, je však důležité dosažení bezchybné soudržnosti všech vrstev, což předpokládá zajištění bezprašného, rovného a především vlhkosti zbaveného povrchu. Jako izolantu umožňuje zmíněný zateplovací systém s keramickým a dekorativním obkladem využití nejen minerální vaty, ale také polystyrenu (EPS-F).

Perfektní soudržnost vrstev je podmínkou

Baumit Ceramic je zajímavá varianta zateplení, jehož povrchovou úpravu tvoří keramické obklady, cihelné pásky a obklady z přírodního kamene. Příprava povrchu nevyžaduje žádnou speciální péči, je však důležité dosažení bezchybné soudržnosti všech vrstev, což předpokládá zajištění bezprašného, rovného a především vlhkosti zbaveného podkladu. 

Tento zateplovací systém je certifikovaný a předpokládá použití fasádního polystyrenu nebo minerálních desek s kolmým vláknem (min. TR80), výjimečně lze použít také minerální vatu s podélným vláknem (TR15). Ve prospěch tepelně stabilizovaných polystyrenových fasádních desek Baumit StarTherm hovoří především její tepelněizolační vlastnosti. Případné obavy o jeho mechanickou pevnost a stabilitu nejsou na místě; při správném použití v souladu s pokyny výrobce není ani zde problém použít jako finální vrstvu klidně i lepený kamenný nebo keramický obklad fasád.


Systémy lepení

Jako lepicí hmotu můžeme využít Baumit StarContact popř. Baumit SupraFix. Při lepení se však u polystyrenových fasádních desek Baumit EPS-F nebo Baumit StarTherm používá metoda nanesení obvodového rámečku, která je doplněna třemi vnitřními terči lepicí hmoty o průměru 120 mm na horizontální ose desky s cílem plochy slepu min. 60 % (u běžných ETICS systémů je tato hodnota minimálně 40 %). Naopak lamely minerální vaty s kolmým vláknem se lepí na podklad vždy celoplošně pro dosažení větší přídržnosti k podkladu. Technologická přestávka pro zatvrdnutí lepicí hmoty je min. 24 hodin.Po jeho nalepení přichází na řadu kotvení přes sklotextilní armovací síťovinu pomocí šroubovacích hmoždinek. Jejich počet je dán statických výpočtem při zohlednění jakosti podkladu, avšak jejich minimální počet je 6 ks/m2 a pro oblast nároží 9 ks/m2. Kotvení musí probíhat až do konstrukce obvodového pláště a celý systém rovněž umožňuje použití dvou druhů sklotextilních výztužných síťovin.

 • V prvním případě se dá použít jedna vrstva síťoviny Baumit KeraTex s gramáží 343 g/m2, která se vloží do čerstvě nanesené vrstvy stěrky Baumit StarContact a prokotví se pomocí šroubovacích hmoždinek Baumit S, STR U 2G s malými zátkami nebo hmoždinky CS 8.

 • Druhé řešení umožnuje použití dvou vrstev standardní síťoviny Baumit StarTex s gramáží 145 g/m2.

Důležitým doporučením je však využití této varianty pouze v jarních a podzimních měsících. Jednotlivé vyztužené stěrkové vrstvy se totiž musí provádět tak, aby při již mírném zatuhnutí základní stěrky s první vrstvou sítě kotvenou hmoždinkami byla následně provedena vrstva druhá. Ta se již hmoždinkami nekotví a proto je nutné propojit základní stěrku s oběma sítěmi zavčasu, aby nedošlo k jejich pozdější separaci tzv. zprahnutí. A právě letní měsíce s vysokými teplotami vzduchu a rychlým vysycháním stěrky jsou pro kvalitní propojení obou vrstev síťoviny jistým rizikem.Certifikované řešení

Pokud požadujeme při použití zateplovacího systému Baumit Ceramic s keramickým a dekorativním obkladem komplexně certifikované řešení, je nutné se při výběru vhodného obkladu zaměřit výhradně na sortiment keramických pásků od dodavatelů Klinker nebo Ströher, kteří mají v nabídce široké spektrum obkladových pásků. Právě tyto produkty ve spojení se zateplovacím systémem Baumit Ceramic prošly náročnými certifikačními testy a při dodržení technologického postupu lepení se na celek vztahují odpovídající pětileté záruční podmínky ze strany společnosti Baumit. Keramické obklady jsou lepeny pomocí flexibilní lepicí malty Baumit Baumacol FlexTop a pro spárovaní se doporučuje využít cementovou spárovací hmotu Baumit Baumacol PremiumFuge, nabízející až 24 barevných odstínů. Doporučená šířka spár je max. 8 mm.I samotné osazení keramických obkladů a pásků na zateplovací systém má svá pravidla a patří mezi ně například doporučená metoda lepení tzv. „buttering – floating“, tedy nanesení lepicí hmoty jak na keramický obklad, tak i na příslušný podklad. Ještě mnohem důležitější při této činnost je přesné stanovení dilatačních spár na celkové ploše obkladu. Ty se provádějí v polích o max. rozměru 4 x 4 m nebo menším (dle sdělení výrobce obkladu) a musí být v liniích hlavních změn fasády, tedy například u ostění nebo nadpraží oken a dveří. Spáry jsou tvořeny pouze v obkladu za použití pružné spárovací hmoty. 

Zateplovací systém Baumit Ceramic s keramickým a dekorativním obkladem získává, díky své exkluzivní vizáži na finální stavbě, stále větší oblibu u developerů, kteří ho s úspěchem aplikují především na moderních bytových domech. Vzhledem k široké škále možností konfigurace tento systém splňuje ty nejnáročnější požadavky architektury a urbanismu. Nezáleží na tom, zda má být budova zasazena do městského kontextu nebo zda je nutné zdůraznit nezávislost fasády. Lícové cihly, keramika, obklady z přírodního kamene – neexistují téměř žádné limity prostoru pro tvořivost.

Komponenty zateplovacího systému

 1. Keramický obklad

 2. Baumit Baumacol PremiumFuge: Cementová spárovací hmota

 3. Baumit Baumacol FlexTop: Flexibilní lepidlo na obklady a dlažby

 4. Baumit StarContact: Lepicí a stěrková hmota s vysokou přídržností

 5. Baumit KeraTex: sklotextilní síťovina pro výztužnou vrstvu

 6. Baumit StarTherm: Šedé objemově stabilizované fasádní desky z polystyrenu

 7. Baumit S: Hmoždinky s ocelovým šroubovacím trnem