Postup kotvení zateplení kotvami Baumit StarTrack
star_border

Baumit StarTrack - postup kotvení zateplení lepicími kotvami

Proč používat lepicí kotvy?

 • Nahrazují fasádní hmoždinky lepicími kotvami
 • Zabezpečují dodatečnou fixaci původní omítky
 • Vytváří dodatečné kotvicí body spojení s nosnou zdí
 • Šetří energii, náklady a čas
 • Bez tepelných mostů
 • Bez skvrn v místě talířků lepicích kotev
 • Vrtání do zdi, nikoliv do izolantu
 • Zkrácení doby realizace zateplovacího systému
 • Jeden typ kotvy pro různé tloušťky izolantu
 • Pro novostavby i pro rekonstrukce
 • Zvláště vhodné pro větší tloušťky izolace – u nízkoenergetických a pasivních domů
 • Pouze pro kotvení polystyrenových izolačních desek

Postup, krok za krokem


1. Podklad musí být pevný, čistý, suchý, bez výkvětu soli a volných částí. Před osazením lepicí kotvy Baumit StarTrack je nutné osadit soklový profil. Při montáži je nutné dodržovat horizontální rovinu osazení. Soklový profil připevníme s použitím šroubů a hmoždinek v počtu 3 ks/m.


2. Osazovací rastr vyznačíme pomocí značkovací pomůcky.  Lepicí kotvy Baumit StarTrack osadíme v rastru 40 x 40 cm na ploše, max. 10 cm vodorovně od soklového profilu a vertikálně od okrajů budov, okenních a dveřních otvorů.


3. Průměr vrtáku musí odpovídat průměru dříku lepicí kotvy StarTrack Ø 8 mm. Do perforovaných a porézních materiálů vrtáme bez příklepu, do cihel a betonu s příklepem.


4. Do vyvrtaného otvoru vložíme lepicí kotvy, následně zatlačíme plastový trn nebo zašroubujeme ocelový trn kotvy. Osazené lepicí kotvy mohou být vystaveny UV záření po dobu max. 6 týdnů.


5. Bezprostředně před nalepením izolačních desek na osazené lepicí kotvy naneseme tzv. lepicí koláč s tloušťkou cca 20 mm.


6. Nalepení izolačních desek realizujeme metodou tzv. „obvodového rámečku a tří středových terčů“ – vždy čerstvý do čerstvého. Poté realizujeme výztužnou vrstvu jako při běžném zateplení.

Zateplení betonových konstrukcí bez vrtání