GO2morrow = udržitelnost

Systém GO2morrow sám o sobě není samospasitelným lékem na zdravou a udržitelnou budoucnost. Jen v kombinaci s odpovědností, odvahou a inovativním přístupem nás může dovést k zítřku, který bude stát za to žít.

Termín GO2morrow by se dal volně přeložit do češtiny jako Cesta k zítřku. Systém v názvu skrývá jak CO2, tedy oxid uhličitý (jeden ze skleníkových plynů, které zvyšují teplotu naší planety), tak i budoucnost. Stal se symbolem naší společnosti, udržitelného stavebnictví i odpovědnosti, kterou na sebe značka Baumit bere.

Ne každý se k odpovědnosti za stav naší planety staví čelem. O to důležitější je o problémech spojených s udržitelností mluvit a dostat je do obecného povědomí. Pak se k problému nás všech možná postaví čelem další z nás.

Systém GO2morrow je především cesta naší firmy ke snižování ekologické zátěže prostředí snižováním uhlíkové stopy našich výrobků a usnadněním jejich recyklace. Projekt se však zaměřuje rovněž na zvýšení hospodárnosti a bezpečný růst. Má i svou lidskou stránku. Zaměřuje se na zaměstnance, obchodní partnery, lidi zdravotně nebo společensky znevýhodněné a skupiny obyvatel žijících v okolí našich výrobních závodů. GO2morrow si stanovuje řadu ambiciózních cílů spojených s udržitelnou budoucností, bezpečným růstem a zachováním rozvoje životní úrovně pro generace, které přijdou po nás.

Technologie 3D tisku odlehčených stavebních dílů dokáže vyrobit stavební prvky doslova v jakémkoli tvaru a s libovolnou strukturou povrchu. Její nespornou výhodou je i snížení emisí CO2 při výrobě.

Co je co?

S novými myšlenkami přichází do našich životů též řada nových pojmů, které k orientaci v dané problematice nezbytně potřebujeme. Než se pustíte do studia podrobností projektu GO2morrow detailněji, podívejte se na několik z nich.

Udržitelnost
znamená uspokojení potřeb dneška při zachování kvalitního života pro budoucí generace
GO2morrow
je projekt společnosti Baumit, zaměřený na snížení ekologické stopy firmy
CO2
oxid uhličitý, skleníkový plyn
CO2e
množství oxidu uhličitého, které by mělo stejný dopad na klima jako dané množství emisí jiného skleníkového plynu
Uhlíková stopa
je suma vypuštěných skleníkových plynů vyjádřená v CO2 ekvivalentech
Udržitelné stavebnictví
produkuje recyklovatelné stavby, efektivní z hlediska realizace i provozu
Zelená energie 
pochází pouze z obnovitelných zdrojů, jakými jsou například sluneční záření, vítr, tekoucí voda, biomasa, geotermální energie apod.
Baumit Bauminátor
technologie 3D tisku vylehčených stavebních dílů, která snižuje množství emisí CO2 při výrobě až o čtvrtinu