Proč zateplovat?
star_border

Proč zateplovat?

  • Příjemné klima v každou roční dobu
  • Úspora nákladů a energie
  • Systémové řešení pro každou stavbu

Úspora energie

Nedostatečně zateplené střechy a fasády propouštějí spoustu drahého tepla. S izolací se zlepšuje také Vaše pohodlí. Navíc platí nepsané pravidlo, že čím starší dům je, tím vyšší mohou být úspory tepla a peněz.

Vylepšujte chytře

Pokud chcete bydlet úsporně, měli byste zavést patřičná vylepšení, která šetří energii. Izolace fasády přitom hraje klíčovou roli, protože k obrovským ztrátám tepla dochází právě přes ni. Dobré zateplení snižuje náklady na vytápění. Izolací fasády však vylepšování nekončí. Špatně izolovaná střecha nebo strop sklepení rovněž propouští teplo. 

Šetřete efektivně

Aby otopná soustava zajišťovala teplo co nejefektivnějším způsobem, neměla by být zastaralá. Dobré zateplení šetří peníze a energii hned dvakrát. V zimě minimalizuje náklady na vytápění a v létě na chlazení až o 50 %. O pasivních domech a domech s téměř nulovou spotřebou energie ani nemluvě.

Stavět efektivně a zodpovědně

Tepelné ochrany interiéru lze dosáhnout v případě systému „nosná stěna + zateplení“ pomocí menší celkové tloušťky obvodové konstrukce. Ta může v praxi např. při cca 200 m2 zastavěné plochy představovat až 4 m2 využitelné plochy. Uživatel ocení větší využitelnou plochu pro bydlení, investor vyšší efektivitu investice, a to zejména ve městech s drahými stavebními pozemky.

Zateplovací systémy Baumit nejen šetří energii, ale také účinně přispívají k ochraně životního prostředí. Díky snížení spotřeby energie v létě i v zimě klesají emise CO2 o více než 50 %. Tímto způsobem zateplení umožňuje zodpovědný přístup k vlastnímu bydlení, stejně jako k životu našich dětí v budoucnu.

Využijte dotační program Nová zelená úsporám pro zateplení Vašeho rodinného nebo bytového domu. 

Co je to vlastně zateplovací systém (ETICS)?

Zkratka ETICS vychází z anglického označení External Thermal Insulation Composite System - vnější tepelněizolační kompozitní systém.

Podle normy ČSN 732901 Provádění vnějších tepelněizolačních systémů (ETICS) je to přímo na stavbě uplatňovaná sestava průmyslově zhotovených výrobků obsahující výrobcem systému vybrané a určené části. Jednotlivé součásti musí být vzájemně sladěny, testovány a musí se doplňovat. Nejedná se tedy o kombinaci libovolně zvolených komponentů, zejména už ne o výrobky od různých výrobců.

V žádném případě nejde o kombinaci libovolně či náhodně zvolených komponentů, ale o týmovou hru výše uvedených specialistů, kteří sice musí být specialisty, ale současně se musí vzájemně doplňovat a musí se spolu umět domluvit podobně jako fotbalový tým. Pro úspěch zateplovacího systému, stejně jako při utkání, nerozhodují ani tak osobní rekordy jednotlivých hráčů, jako především jejich kolektivní souhra ve všech fázích zápasu. Fasáda je oproti jiným částem stavby vystavena dlouhodobě a nesrovnatelně většímu množství různých nahodilých a kritických situací.

Typická skladba


1. Lepicí hmoty: Slouží k připevnění izolantu k podkladu a brání jeho svislým pohybům. Některé z nich mohou současně posloužit i jako lepicí a stěrkové hmoty.

2. Fasádní tepelněizolační desky: Podle materiálu se rozlišují polystyrenové (EPS-F), čedičové (MW), sendvičové (Twinner) a fenolické (Resolution) desky.

3. Hmoždinky: Kotví izolant do podkladu a brání vodorovným pohybům vlivem pohybu větru. Standardní hmoždinky procházejí skrz izolant. Unikátní lepicí kotvy Baumit StarTrack jsou schovány pod tepelným izolantem a netvoří tak žádné tepelné mosty. 

4. Stěrkové hmoty: Spolu se sklotextilní síťovinou tvoří výztužnou vrstvu zateplovacího systému a zajišťují jeho vnější tuhost.

5. Základní nátěry: Sjednocují nasákavost stěrkové vrstvy a zvyšují přídržnost konečných povrchových úprav (omítek).

6. Fasádní omítky: Nejčastější povrchová úprava zateplovacích systémů různých struktur (škrábaná, rýhovaná, hladká).

Dokonalá ochrana

Baumit zateplení působí jako dokonalá ochrana nosných konstrukcí i bytového prostoru. Zdivo je chráněno před vlivy počasí, vznikem vlhkosti na vnitřním povrchu stěn. Obvodový plášť je bez tepelných mostů, trhlin a poškození.

Záruka a životnost zateplovacích systémů

Na ucelené zateplovací systémy Baumit poskytujeme nad rámec zákonných požadavků prodlouženou záruku v délce 60 měsíců. Bezproblémová a plně funkční životnost zateplovacích systémů Baumit se však při dodržování běžné údržby měří na mnoho desítek let. Tato naše prodloužená záruka respektuje znění evropské technické legislativy a také navazujících dokumentů Cechu pro zateplování budov ČR. Životnost zateplovacích systémů nelze zaměňovat se zárukami, poskytování záruk delších než 5 let je ve vyspělých evropských zemích považováno za neseriózní.

Výhody zateplení. Rozhodněte se správně!

Príjemné teplo v zime
Teplo v zimě

Zateplení chrání váš dům a udržuje teplo tam, kde je potřeba. Zároveň masivní stěny v interiéru akumulují teplo a následně ho vyzařují sáláním zpět do místnosti

Dozvědět se více
Príjemný chládok v lete
Příjemné klima v létě

Zateplení působí v létě jako ochranný štít Vašeho domu – zabraňuje přehřátí zdiva a udržuje vzduch v interiéru příjemně chladný.

Dozvědět se více
Tři pravidla pro zdravý domov

Výzkumy ukázaly, že pokud chceme postavit zdravý dům, musíme zohlednit 3 důležité oblasti.

Dozvědět se více