Ukapy a cákance

Jak si poradit se znečištěním fasády kapkami a cákanci barev nebo pastózních omítek během nanášení finální povrchové úpravy domu? Často se stává, že barva či omítka při nanášení finální povrchové úpravy zateplovacího systému ukápne na parapet, okenní rám, na jinak barevnou část fasády nebo na košili. Co s tím můžete udělat a na co si raději dát pozor?

Při odstraňování skvrn se nejprve musíte rozhodnout, nad čím jen mávnete rukou a jaké znečištění je pro vás už nepřijatelné. Když už jste se rozhodli a máte jistotu, že je z estetického hlediska nevyhnutelné kapku nebo cákanec odstranit, musíte se zamyslet nad tím, jaký postup k odstranění skvrny zvolíte. Určitě mějte na paměti, že nejjednodušší řešení, které se na první pohled může zdát dokonalé, nemusí být vždycky to nejlepší.

Tady je jeden příklad: Skvrny na pocákané košili, kterou pračka odmítá odstranit, se samozřejmě můžete zbavit úplně snadno a bez velkého přemýšlení. Jednoduše vezmete nůžky a skvrnu vystřihnete. Budete s touto košilí stejně spokojení, jako jste byli před jejím ‚vyčištěním‘? Možná ano, když na vystřiženou díru přišijete záplatu, ale máte na takovou záplatu vhodnou látku? Jak asi sami cítíte, zvoleným řešením jste z malého problému celkem snadno vytvořili problém velký. Stejná situace může nastat i v případě, že zvolíte neuvážené řešení odstraňování kapek a cákanců barev či pastózních omítek ze zateplené fasády, zárubní, okapů, kalhot a tak dále.

Na prvním místě je prevence

Aniž bychom podceňovali zručnost zpracovatelů, doporučujeme raději nespoléhat na svoji šikovnost a štěstí. Ne vždy se takové rozhodnutí vyplatí. Pokud se připravujete na práci s barvou nebo omítkou na fasádě, je vždycky ze všeho nejlepší spolehnout se raději na prevenci než na štěstí a všechny plochy, na kterých cákance mít nechcete, pečlivě překrýt pomocí zakrývací fólie a lepicí pásky. Práce a čas, které zakrytí ploch věnujete, se vám později bohatě vrátí. Po dokončení prací na fasádě ochrannou vrstvu a pásku odstraňte dříve, než omítka nebo barva úplně zaschne. Vyhnete se tím dalším problémům s obtížným odstraňováním pásky, které po zaschnutí mohou nastat.
Další dobrou radou je postupovat s nanášením povrchové úpravy fasády vždycky shora dolů. Nemůže tak dojít k tomu, že čerstvě nanesenou vrstvu poškodíte cákanci a kapkami, které táhne dolů gravitace.

Když už ke znečištění dojde, je třeba zvolit správné řešení

Existuje celá řada čisticích prostředků a odstraňovačů zaschlých nátěrů. Každý z nich však odlišně reaguje s plasty, kovy, sklem nebo fasádní omítkou. Co je kupříkladu dobré pro odstranění kapky z plastového rámu okna, nemusí být zároveň vhodné pro omítku, sklo nebo kov. Pojďme si teď možnosti a rizika, které se k jednotlivým čisticím prostředkům vážou, popsat podrobněji.

Kudy cesta nevede?

Běžně dostupné jsou komerčně vyráběné odstraňovače starých fasádních nátěrů. Jsou buď na bázi hydroxidů, tj. silně alkalické, které nátěr či omítku rozleptají, nebo na bázi organických rozpouštědel, jež je změkčí tak, že je lze z podkladu snadno seškrábnout, setřít nebo spláchnout vodou. Obvykle jsou dodávány ve formě gelu, který umožňuje i jejich snadnou aplikaci na svislé povrchy.
Žádný z takových přípravků však nelze bezpečně použít na zateplovací systémy, protože mohou svým působením nejen odstranit finální nátěr či omítku, ale zároveň i rozleptat desky expandovaného polystyrenu použité jako izolant. Ani tenkovrstvá lepicí stěrka, která tvoří základní vrstvu zateplovacího systému, nebo sklotextilní tkanina jejich působení neodolají. Výše zmíněnými přípravky nelze odstraňovat ani kapky a cákance barev a omítek z plastových povrchů, jako jsou například rámy oken. I zde hrozí nebezpečí jejich zásadního poškození.

Další skupinou „pomocníků“, po kterých byste určitě neměli bez rozmyslu sáhnout, jsou rozpouštědla a ředidla. Použití organických rozpouštědel nebo ředidel k odstraňování cákanců barvy či omítky ze zateplovacího systému je vyloučeno ze stejných důvodů jako použití komerčních odstraňovačů nátěrů. Příliš vhodná nejsou ani na cákance na odolných podkladech, např. kovových okapních svodech, keramickém obkladu soklu nebo zámkové dlažbě. Můžete jimi totiž napáchat víc škody než užitku. Skvrnu těmito přípravky zbytečně rozetřete do větší plochy nebo zasáknete hlouběji do pórovitého podkladu.

Je třeba brát věci s nadhledem

Znečištění plochy pastózní omítky na zateplovacím systému cákanci barev a omítek není s ohledem na postup práce směrem shora dolů příliš pravděpodobné, ale i takové věci se stávají. Pokud k nějakému většímu znečištění přesto dojde, nezbude vám než se smířit s překrytím pocákaného povrchu celoplošným nátěrem fasádní barvy nebo další vrstvou pastózní omítky. Pokusy o retuše skvrn, prováděné ve snaze ušetřit náklady na materiál a práci, nejsou dobrým řešením, protože takové opravy vždy zůstanou viditelné, ať již v důsledku zalití struktury omítky, nebo odlišného povětrnostního stárnutí.

Další dobrá rada je, abyste nad drobnostmi prostě mávli rukou. Fasádu je správné vnímat a posuzovat z běžného odstupu jako celek. Bazírovat na odstranění jediné malé kapky jiné barvy kdesi ve výšce pod střechou, kterou je z chodníku vidět jen dalekohledem, je podobné jako vystřihnout kus pocákané košile. Z malého problému se velmi pravděpodobně stane velký problém.

Co s plastovými rámy oken a dveří?

Pokud i přes všechna řádně provedená ochranná opatření dojde k potřísnění plastových rámů oken a dveří fasádní barvou či pastózní omítkou, je třeba ukápnuté barvy a omítky setřít dříve, než zaschnou. Odstraňování zaschlých skvrn je totiž mnohem pracnější a často nebývá stoprocentně úspěšné.

Jak na malé kapičky?

Malé kapičky do průměru kolem 1 milimetru odstraníte mechanicky horkou vodou se saponátem nebo vodní párou. Namočeným a vyždímaným hadrem je od hladkého podkladu snadno oddělíte jemným třením. Kapičky se obvykle oddělí v celku. Při tření hadrem musíte být opatrní, aby nedošlo k poškrábání podkladu. Omítkovina obsahuje zrnka vápence a rovněž fasádní barvy jsou plněny vápencovou moučkou, která by při intenzivním tření působila na podklad podobně, jako písek na nádobí. Možné je rovněž seškrábnutí kapiček ostrým nástrojem. To se může zdařit i bez předchozího změkčení nátěru. Vyžaduje to však zručnost a cvik. Zbytky kapiček lze pak již snadno dočistit třením vlhkým hadrem.

Co když jsou kapky větší?

Větší kapky se čistí vždy ve dvou krocích. V prvním kroku se z nich udělají malé kapičky. Jednoduše se seříznou nebo oškrábou tak, aby na podkladu zůstalo co nejméně nátěrové hmoty. Zbytky se dočistí postupy uvedenými pro malé kapičky. Zpravidla se snadno odrolí třením vlhkým hadrem.

Jak se zbavit rozsáhlejšího znečištění cákanci?

Postupy vhodné pro malé a větší kapky jsou použitelné jen na znečištění omezeného rozsahu. Pokud dojde k převržení kbelíku na lešení a jeho obsah se vylije na fasádu, musíte situaci řešit okamžitě, dříve než barva nebo omítka zaschne. Později je každá rada drahá. Barvu musíte mechanicky oškrábat a dočistit vlhkým hadrem, ale výsledek takové nehody bude i přes rychlý zásah na fasádní omítce vidět. Nakonec vám nezbude nic jiného než celou plochu přetřít barvou.

Znečištění skleněné výplně

Potřísnění skleněných výplní oken silikátovými barvami a omítkami musí být odstraňováno okamžitě, protože alkálie obsažené v těchto hmotách mají schopnost sklo poleptat. Po jejich pozdním, byť ‚dokonalém‘ odstranění na skle zůstanou matné skvrny. Takové škody jsou nevratné.

V případě potřísnění skleněné výplně disperzními a silikonovými barvami či omítkami je možné použít komerční odstraňovače, které nejsou alkalické a tuto oblast použití mají na svém obalu výslovně povolenou. S jejich užitím je to ale podobné, jako se skvrnou vystřiženou z umazané košile (z malého problému se snadno stane velký problém). Odstraňovač je velmi agresivní látka, takže musíte promyslet, jaké ochranné prostředky budete potřebovat, čím zakryjete okenní rámy před nechtěnými úkapy odstraňovače, čím odstraňovač s rozpuštěnou barvou ze skla setřete, co uděláte se vzniklým nebezpečným odpadem… a jsme zpátky u košile a nůžek.
Mnohdy je snazší i na sklo využít dříve popsané postupy pro plastové rámy. Použití horké páry však musí být šetrné a uvážlivé, aby sklo pnutím neprasklo. Stejně tak při intenzivním tření vlhkým hadrem existuje vyšší riziko viditelného poškrábání skla plnivem ze zbytků nátěru. Buďte opatrní a hadr často propírejte v čisté vodě.

Kovové prvky

Potřísnění pozinkovaných a měděných parapetů, okapních svodů a jiných kovových prvků je sice možné očistit nealkalickými komerčními odstraňovači nátěrů nebo organickými rozpouštědly, mnohdy však postačují mechanické metody – seříznout reliéf a zbytky cákanců odrolit třením mokrým hadrem. V jednoduchosti je krása. Čištěním se z povrchu kovů většinou odstraní i jejich patina, která se ale působením povětrnostních vlivů zanedlouho zase obnoví.

Nenasákavá dlažba a keramické obklady

Čištění nenasákavé dlažby a obkladů je s ohledem na jejich mechanickou a chemickou odolnost bezproblémové. Bez úhony přečkají i drastické čisticí metody typu škrabka a silonový kartáč namáčený do teplé vody se saponátem. Komplikací mohou být pouze skvrny a cákance ve spárování dlažeb a obkladů. Při velkém znečištění bývá často jediným možným řešením přespárování.

Pórovitá dlažba, keramické obklady, beton

Mechanická a chemická odolnost silikátových materiálů umožňuje jejich čištění mnoha poměrně agresivními metodami. Úspěch však limitují právě jemné póry ve hmotě materiálů. Zejména částice pigmentů zateklé a zanesené do hloubky pórů se stávají problémem téměř neřešitelným. Po odstranění cákanců barvy z povrchu dlažby nebo betonu na nich navždy zůstávají nevýrazné, ale stále viditelné stíny barev, které lze odstranit jen zbroušením povrchu. Jejich jakékoli dočišťování rozpouštědly a jinými chemickými prostředky bývá marné a výsledek každého takového pokusu bývá často horší než předchozí stav.

Závěrem

Způsob čištění je vždy podmíněn tím, co odstraňujete, z jakého podkladu, jak dokonalé výsledky očekáváte a kolik jste na to ochotni vynaložit prostředků a energie. Proto než začnete pracovat na své fasádě s barvou nebo probarvenou omítkou, mějte na paměti, že prevence vždy představuje účelnější a méně namáhavý způsob zachování čistých a neporušených povrchů na vaší fasádě než dodatečné dočišťování drobných přešlapů.