Úsporný zateplovací systém zateplení na zateplení
star_border

Úsporný zateplovací systém zateplení na zateplení

  • Vysoká úspora energie
  • Zlepšení tepelné pohody v interiéru
  • Spolehlivé a trvanlivé řešení

V době neustále rostoucích cen energií a zvyšujících se požadavků na ochranu životního prostředí se již téměř žádná stavba neobejde bez zateplení fasády. Zatímco v pionýrských dobách minulého století se zateplovalo s izolanty tloušťky 5–8 cm, požadavkům dnešní doby stěží vyhoví systémy s izolanty silnými „pouze“ 12 cm. 

Lepicí kotvy Baumit StarTrack Duplex byly vyvinuty speciálně pro zdvojování zateplovacích systémů. Přes starý zateplovací systém jsou podobně jako hmoždinky ukotveny v nosném podkladu (zdivo, beton) a stejně jako u jiných lepicích kotev Baumit StarTrack se jejich hlavy opatří bezprostředně před montáží nového zateplovacího systému vysoce kvalitním lepidlem. Následně se při respektování zásady „čerstvé k čerstvému“ přilepí nové tepelněizolační desky s lepidlem ve formě obvodového rámečku a tří středových bodů.

Každopádně v případě zájmu o dozateplení rodinného domu je potřeba provést sondáž do stávajícího zateplovacího systému, která zcela vyloučí nutnost jeho demontáže a nahrazení zcela novým izolantem. V této ucelené sestavě můžeme využít k lepení izolantu na původní zateplení lepicí a stěrkovou hmotu Baumit StarContact a k následnému přichycení izolantu do únosného podkladu také klasické šroubovací hmoždinky Baumit S. Poté na desky izolantu Baumit StarTherm aplikujeme lepicí a stěrkovou hmotu Baumit StarContact, do které se vkládá sklotextilní síťovina Baumit StarTex. Systém se poté uzavírá vrstvou základního nátěru Baumit PremiumPrimer a následně se aplikuje tenkovrstvá omítka Baumit StarTop nebo Baumit SilikonTop.

Dozateplení lze však řešit i dalšími systémy Baumit. Mezi velmi oblíbené, zejména pro svoji prodyšnost, patří zateplovací systém Baumit open. Ten může ve své skladbě využít k přichycení izolantu mimo jiné lepicí kotvy Baumit StarTrack Duplex, které byly vyvinuty speciálně pro zdvojování zateplovacích systémů. Vhodnou alternativou je také zateplovací systém Baumit Star Resolution, využívající inovativní izolační desky, které například v tloušťce 8 cm poskytující domu stejnou tepelnou odolnost jako běžné izolanty o tloušťce 12 cm.

Zcela samostatnou kapitolou tématu dozateplení jsou bytové domy, u nichž hrají zásadní roli především požární předpisy a normy (ČSN 73 0810). V těchto případech se velmi osvědčil zateplovací systém Baumit Star Twinner s použitím speciálního izolantu kombinujícího šedý polystyren s vrstvou minerální vaty v sendvičové konstrukci. Výhodou je zachování původního zateplení při splnění dané požární normy, avšak pouze u domů s požární výškou do 22,5 m.

U problematiky dozateplení objektu se rozhodně vyplatí konzultace s dodavatelem systému, neboť je k dispozici celá řada řešení i v případě, kdy původní zateplení má vlivem času určité nedostatky. Neváhejte zkontaktovat technické a obchodní zástupce Baumit.

Pro více informací si stáhněte Technologický předpis pro zdvojování zateplovacích systémů.

Komponenty zateplovacího systému


  1. Baumit StarTop: Prémiová fasádní omítka s drypor efektem

  2. Baumit PremiumPrimer: Prémiový základní nátěr

  3. Baumit StarContact: Lepicí a stěrková hmota s vysokou přídržností

  4. Baumit StarTex: Vysoce odolná sklotextilní síťovina

  5. Baumit StarTrack Duplex: Lepicí kotva pro dodatečné zateplení