Inovativní a štíhlý zateplovací systém Baumit Star Resolution
star_border

Inovativní a štíhlý zateplovací systém Baumit Star Resolution

 • O více než 40 % lepší izolační schopnosti
 • Řešení zvláštních stavebních požadavků
 • Více podlahové plochy

Zateplení Baumit Star Resolution přináší více prostoru pro život. Inovativní izolační deska o tloušťce 8 cm poskytuje Vašemu domu stejnou ochranu jako běžné zateplení o tloušťce 14 cm. To znamená stejný efekt zateplení s tloušťkou izolace menší o 40 %! Pokud by to bylo potřeba, lze kombinovat s jinými tepelněizolačními deskami. To se hodí zejména v případech, kdy se vyskytnou specifické nároky při řešení architektonických detailů ostění, oplechování, apod.


Inovativní materiál

Uzavřená buněčná struktura izolačních desek Baumit Star Resolution z tvrzené resolové pěny umožňuje dosažení vynikajících tepelněizolačních vlastností již při malých tloušťkách (koeficient tepelné vodivosti λD = 0,022 W/m.K). Surovina použitá k jejich výrobě patří k nejstarším a nejznámějším plastovým materiálům a zaručuje vysokou kvalitu a dlouhou životnost. Izolační desky jsou ve všech tloušťkách vybaveny 3mm vrstvou šedého EPS z obou stran, což umožňuje jednoduché a rychlé zpracování jako při práci s běžným EPS.
Tepelněizolační desky Resolution v tloušťce 100 mm mají v podstatě stejný součinitel prostupu tepla jako běžné fasádní tepelněizolační desky výrobní řady EPS-F v tloušťce 180 mm. To znamená, že lze ušetřit více jak 40 % tloušťky izolace. Výrobní surovinou je rezolová pryskyřice, jeden z nejstarších a nejvíce známých plastů, který zaručuje dlouhověkost izolace. Výrobní předpisy a pokyny zajišťují vysokou kvalitu produkce. Fenolické desky jsou bez obsahu chloridů a chlor-fluorovaných uhlovodíků.


Štíhlý systém

Technická souhra a spolupůsobení fasádních desek Resolution s dalšími osvědčenými materiály Baumit byla ověřena nejen sérií rozsáhlých zkoušek dle ETAG 004, ale i vlastními dlouhodobými testy v laboratořích a na reálných stavbách. Výhodu štíhlého zateplovacího systému při zachování stejného tepelněizolačního výkonu lze využít pro získání větší užitné podlahové plochy. Malá tloušťka izolačních desek představuje výhodu zejména v případě omezeného prostoru.

 • Detaily ostění a oplechování

 • Parapety, rámy okenních rolet

 • Nedostatečný prostor pro použití velkých tlouštěk izolantů

 • Lodžie

Výhody

 • Nejnižší hodnota lambdy (0,022 W/m.K)

 • Až o 40 % lepší izolační vlastnosti

 • Tenká izolace pro extra tenká řešení

 • Dobrá požární odolnost třídy B

Komponenty zateplovacího systému


 1. Baumit StarTop: Prémiová fasádní omítka s drypor efektem

 2. Baumit PremiumPrimer: Prémiový základní nátěr

 3. Baumit StarContact: Lepicí a stěrková hmota s vysokou přídržností

 4. Baumit StarTex: Vysoce odolná sklotextilní síťovina

 5. Fasádní desky Resolution: Fasádní desky z tuhé fenolické pěny oboustranně kašírované šedým EPS

 6. Baumit S: Hmoždinky s ocelovým šroubovacím trnem