Žít zdravě už dnes nezahrnuje jen sport a vhodnou stravu!

Známé přísloví o ohni přesně „sedí“ i na vlhkost v obytném prostoru. Také ona umí být dobrým sluhou, ale i zlým pánem. V obou extrémních případech sucha či vlhka totiž vznikají procesy, které mohou negativně ovlivnit zdraví člověka. Jedinečnou schopnost aktivně udržovat optimální hodnotu vlhkosti v interiéru má produktová řada omítek a povrchových úprav Baumit Klima.

Aby mohla omítka s takovými vlastnostmi vůbec vzniknout, je zapotřebí získat informace například o provozu domácnosti a potřebách členů rodiny. Poté musíme získaná data porovnat z hlediska vlastností jednotlivých materiálů v závislosti na podmínkách a čase. Společnost Baumit má tyto jedinečné údaje k dispozici ze svého výzkumného centra Viva Research Park v rakouském Wopfingu. Rozbor takových dat generuje klíčové parametry pro optimální kvalitu vzduchu uvnitř místnosti. Například zdravé bydlení znamená interiérovou teplotu v rozmezí 21–23 °C a vlhkost vzduchu v rozmezí 40–60 %. Takovým vnitřním klimatem maximálně eliminujeme případné respirační problémy spojené například s přítomností plísně v místnosti. Jak lze přirozeně a efektivně tuto hodnotu vlhkosti udržovat?

Odpovědí na tuto otázku je právě produktová řada Baumit Klima. Jedná se o ucelený systém výrobků, jejichž klíčovou vlastností je vysoká míra adsorpce a desorpce, tedy schopnost přijímat a vydávat vlhkost v závislosti na daných podmínkách. Mluvíme-li o systému Baumit Klima, nejde pouze o samotné omítkové směsi, ale také o odpovídající povrchové úpravy. 

Obecně lze konstatovat, že se jedná převážně o produkty na vápenné nebo vápenocementové bázi s hydraulickým pojivem, které jsou svou podstatou schopny vázat vzdušnou vlhkost a v případě potřeby ji opět uvolňovat do prostoru, tedy efektivně regulovat její množství v interiéru. Není to jen zvolený materiál, ale také jeho mikroporézní struktura, co dělá z řady Baumit Klima ideálního partnera pro zdravé bydlení. Velmi důležitou vlastností je také odolnost systému proti plísním. Společným jmenovatelem všech produktů Baumit Klima je vysoká paropropustnost a též jejich lehčená struktura přinášející vedle snadné zpracovatelnosti i vyšší vydatnost, jinými slovy ekonomickou úsporu pro investora.

Zdravé klima v barevném kabátě

V případě povrchových úprav doporučujeme použít materiály navazující svými vlastnostmi na celkovou charakteristiku produktů Baumit Klima. Ekologicky šetrná silikátová barva pro interiéry se zvýšenou kryvostí Baumit KlimaColor se nabízí jako ideální řešení. Její aplikace je velmi snadná, a dokonce umožňuje výběr mezi klasickým použitím válečku, nebo metodou strojního zpracování. Pro úplnost dodejme, že tento interiérový nátěr lze probarvit v 285 odstínech vzorníku Baumit Life!

Na Klima přirozeně navazuje Ionit

Produktová řada Baumit Klima vstoupila na český trh v roce 2014 a stejně jako v jiných odvětvích i v této oblasti pokročil vývoj materiálů mílovými kroky vpřed. Na produktovou řadu Baumit Klima už dnes přirozeně navazuje produktová řada Baumit Ionit, která dále rozšiřuje možnosti v oblasti ekologie a zdravého bydlení vytvářením zdraví prospěšných záporných vzdušných iontů v obytném prostoru. Výrobky s označením Ionit vhodně doplňují produktovou řadu Baumit Klima a přispívají ke zdravému bydlení a ke zlepšení vnitřního klimatu v interiéru. V tomto kontextu nikoho nepřekvapí, že produktové řady Baumit Klima i Baumit Ionit se pyšní mezinárodní odbornou certifikací Natureplus.

Natureplus

Mezinárodní sdružení Natureplus® vyvinulo tuto ekologickou značku, aby spotřebitelům i stavebníkům v rámci Evropy usnadnilo výběr kvalitních výrobků ve stavebnictví. Tato značka potvrzuje soulad s vysokými standardy kvality pro všechny oblasti týkající se trvalé udržitelnosti. Ekologická značka Natureplus je v současnosti uznávána jak odborníky ve stavebnictví, tak environmentálními a spotřebitelskými organizacemi či vládními orgány.
Hodnocení produktů provádějí akreditované laboratoře v souladu s platnými mezinárodními normami. Ekologická značka Natureplus je jedinou evropskou značkou stavebních výrobků, která je založena na přísných vědeckých kritériích a jejíž základ tvoří tři klíčové pilíře: ochrana klimatu, zdravé bydlení a trvalá udržitelnost.

Protože jsme si vědomi faktu, že kvalita stavebních výrobků má zásadní vliv na životní prostředí, ekologii a zdravý život, pracujeme dál na jejich vývoji a inovaci. Výrobky řady Klima a Ionit naše snaha určitě nekončí.