Budoucnost stavebnictví je mnohem zajímavější, než byste čekali

Svět se mění stále rychlejším tempem a s ním i oblast stavebního průmyslu. Jaké jsou v současnosti nejmodernější trendy v našem oboru? Jakým směrem se bude stavebnictví v příštích desetiletích ubírat? Z celé řady nových technologií jsme vybrali ty nejperspektivnější.

Zdicí roboti – průlomová inovace v oblasti stavebnictví

Roboti, kteří dokážou pokládat cihly, jsou nesmírně efektivní a jejich pracovní tempo je ohromující. Zdí dvakrát rychleji než konvenční pětičlenná parta zedníků a díky přesným algoritmům a senzorům staví naprosto rovné a kvalitní zdi. Jejich práce je konzistentní a bezchybná. Další předností zdicích robotů je bezpečnost práce. Jsou navrženi tak, aby minimalizovali riziko pracovních úrazů.

Tito roboti pracují výhradně se speciálními cihlami určenými pro robotické zdění, které mají na čelních stranách drážky umožňující pevný úchop. Cihly, označované jako RR (robot – ready), mají ložnou spáru o tloušťce do 1 mm, což znamená, že odpadá potřeba tradiční malty pro zdění. Mají rovněž nízký odpor proti difuzi vodních par a přispívají tak k udržitelnosti a kvalitě stavby.

Celkově lze říci, že robotizace ve stavebnictví nabízí řadu výhod, jako je zvýšení produktivity, snížení nákladů a zlepšení bezpečnosti na pracovišti. Ačkoli je tato technologie stále ve vývoji, má potenciál změnit způsob, jakým stavíme budoucnost.

Smart buldozery – s pomocí GPS pracují bez řidiče

Smart buldozery s GPS senzory jsou autonomní stroje, které mohou pracovat samostatně. Díky GPS senzorům a sofistikovaným algoritmům jsou schopny sledovat terén, optimalizovat svou práci a přesně postupovat podle projektu. To znamená, že mohou pracovat bez lidského dohledu, což zvyšuje nejen efektivitu, ale i přesnost provedení prací. Pohybují se po stavbě naprosto bezpečně a orientace přes GPS jim umožňuje optimalizovat svůj pohyb po staveništi a výrazně tím snížit spotřebu paliva.

Smart buldozery s GPS senzory jsou moderní technologií zvyšující rychlost a kvalitu výstavby. Zároveň přináší do stavebnictví budoucnosti další zdokonalení, efektivitu a přesnost.

Koboti – malí kolaborativní roboti, kteří pracují s lidmi

K invazi do stavebnictví se chystají takzvaní koboti. Jsou levnější a snadno instalovatelnou variantou stavebních robotů a představují jeden z nejvýznamnějších pokroků v oblasti robotiky poslední doby. Jsou připraveni i na tu nejjemnější práci a přímou kooperaci s lidmi, jsou mobilní, snadno se programují a rutinní práci na stavbě odvádějí velice efektivně. Mohou sice pracovat jen tam, kde dostanou pevný vzorec a snadný úkol, jako je kupříkladu podávání cihel, ale jsou ve srovnání s roboty mnohem operativnější a snadněji programovatelní. Jsou navrženi tak, aby pracovali vedle lidí a neohrožovali je.

Kolaborativní roboti jsou malí, avšak velmi inovativní pomocníci na stavbě. Výrazně zlepšují efektivitu a rychlost prací na každém pracovišti. Jejich využití pomáhá bezpečnou formou řešit problémy s nedostatkem pracovníků.

Exoskelet – robotický oblek, se kterým si navléknete svaly

Robotický oblek, který pomáhá člověku zvýšit jeho fyzickou sílu při manipulaci s těžkými břemeny, už není jen součástí filmů z oblasti sci-fi. Ve známost obleky vešly pod názvem exoskelet. Jejich hlavní funkčností je šetřit fyzické zdraví a minimalizovat riziko úrazu. Obleky, které jsou navrženy tak, aby zvyšovaly sílu a pohyblivost nositele, jsou často používány nejen ve stavebnictví, ale i ve zdravotnictví nebo pro vojenské účely. Umožňují nositeli vykonávat náročné fyzické úkoly s větší lehkostí a efektivitou. Většina exoskeletů pokrývá celé tělo pracovníka. Jeden průmyslový exoskelet zvětší jeho sílu dvacetinásobně, což v praxi znamená, že na zvednutí břemene o váze 500 kg musí nositel obleku vyvinout sílu potřebnou k uzvednutí 25 kg. To znamená, že v takovém obleku byste silou 25 kilogramů snadno uzvedli například žirafu nebo hrocha.

Exoskelety se vyrábí ve dvou verzích. Aktivní exoskelety jsou vybaveny motorizovanými klouby a elektronikou. Pomáhají především při manipulaci s těžkými břemeny. Jsou sice velmi výkonné, ale zároveň nákladnější a vyžadují složitější obsluhu. Pasivní exoskelety jsou navrženy tak, aby posouvaly hranici únavy těla a minimalizovaly zátěž na svaly a klouby. Jsou přizpůsobeny tvaru těla a umístěny na strategických místech. Na rozdíl od aktivní formy exoskeletu nemají vlastní pohon a spoléhají se především na mechanické principy.

Budoucnost nabízí používání exoskeletů v běžné praxi zejména v průmyslových odvětvích nebo ve zdravotnictví. Podpora svalových systémů za použití různých principů mechaniky je považována za příležitost k významnému omezení fyzické zátěže při těžké manuální práci. Významnou pomocí se v budoucnu mohou stát pro lidi s tělesným postižením.

Drony – technologie přinášející nové pohledy z ptačí perspektivy

Používání dronů ve stavebnictví je i nadále jedním z nejrychleji rostoucích trendů. Přinášejí celou řadu nových možností a stávají se pro stavebníky i projektanty neocenitelnými pomocníky. Letecká fotogrammetrie se používá pro mapování stavenišť. Díky speciálním kamerám a technologii dokáže dron vytvořit 3D model terénu. To je užitečné při plánování, návrhu i monitorování stavby. Některé drony jsou vybaveny RTK modulem, pomocí kterého lze pořídit snímky s milimetrovou přesností. Drony také umožňují provádění inspekcí a monitorování staveniště bez nutnosti vstupovat na potenciálně nebezpečná místa.

Drony se v současnosti velmi rychle vyvíjejí a jejich možnosti se neustále rozšiřují. V budoucnu můžeme očekávat ještě mnoho zajímavých inovací a nečekaných využití nejen ve stavebnictví. Drony jsou skvělým pomocníkem a jejich využití přináší efektivitu, přesnost i nové možnosti pro mnohá odvětví průmyslu.

3D tisk: jeden dům za jeden den

3D tisk ve stavebnictví je inovativní technologie, která může změnit směr, jakým se stavební průmysl v příštích letech vydá. Hodně se diskutuje o tom, že by tato technologie mohla být řešením krize bydlení na celém světě.

 3D tisk je proces, při kterém se materiál postupně vrství, aby vytvořil třírozměrný objekt. Tato metoda výrazně urychluje procesy staveb, přináší značnou úsporu materiálu i manuální práce a snižuje množství odpadu. Technologie se rozvíjí v několika směrech, z nichž každý má jiné využití. Může se v budoucnu stát zásadním řešením, které umožní zpracování recyklovaných materiálů a prodlouží tak jejich životní cyklus. Prioritou budoucího stavebnictví je udržitelnost a minimalizace environmentálního dopadu.

Společnost Baumit ve spolupráci s partnerskou firmou Concrete 3D vyvinula jedinečný systém pro výrobu lehčených stavebních dílců technologií 3D tisku - Baumit BauMinátor. První stavby realizované novou technologií přinesly zcela mimořádné výsledky. Spotřeba betonu a oceli se snížila téměř o třetinu a o čtvrtinu byly nižší i emise CO2.

V současné době je 3D tisk stavebních dílů i celých staveb již v plném proudu. Například v Mexiku proběhla výstavba 50 domů pomocí 3D tisku. Specializovaná tiskárna vytvořila přibližně jeden dům za jeden den. Vývoj v této oblasti však jde kupředu mílovými kroky, takže rychlost výroby se v budoucnu ještě radikálně zvýší. Prozatím se cena tisku jednoho domu pohybuje v přepočtu kolem 220 000 Kč, ale podle předpokladů by se měla v blízké budoucnosti snížit až pod hranici 90 000 Kč.

Stavebnictví je oblast, která se neustále vyvíjí a hledá nové způsoby, jak stavět efektivněji, udržitelněji a s menším dopadem na životní prostředí. Technologie 3D tisku nabízí budoucímu stavebnictví nové možnosti, efektivitu i potenciál změnit svět.

Inovativní a recyklovatelné materiály – cesta k udržitelné budoucnosti

Moderní trendy v oblasti stavebních materiálů jsou klíčové pro udržitelnost a snižování environmentálního dopadu ve stavebnictví. Stále více se používají lehká, pevná a ekologicky šetrná uhlíková vlákna, samoregenerační beton, který je schopen opravit sám sebe, nebo SenziTiles, materiál reagující na světlo a teplotu. Dalším zajímavým produktem s budoucností je průhledné dřevo. Když se řekne dřevěné okno, každý si představí dřevěný okenní rám vyplněný skleněnou tabulí. Nová technologie ale nabízí množnost, aby ze dřeva byla i průhledná výplň. Dřevo tak může v budoucnu plnohodnotně nahradit tradiční prosklené plochy staveb.

Dalším žhavým tématem je recyklace stavebních materiálů. Společnost Baumit prosazuje v rámci svého jedinečného programu GO2morrow principy založené na myšlence, že materiály mohou být bezpečně a potenciálně nekonečně obíhány v cyklech. Program uplatňuje zásady od konceptu Cradle-to-Cradle (koncept, který má za vzor přírodu a jehož cílem je nepoužívat žádné materiály škodlivé pro zdraví a životní prostředí) přes samorozpustné pytle až po stavební kotvy a izolace, které lze v budoucnu snadno demontovat a recyklovat bez odpadu. Výsledkem je snížení uhlíkové stopy materiálů i firmy jako celku. Baumit se tím aktivně snaží přispět k udržitelnější budoucnosti stavebnictví a lepšímu světu pro naše děti a děti jejich dětí.

Jak bude vypadat svět budoucnosti? To je jen na nás!

Stavebnictví v posledních letech nabralo jasný kurz směřující k inovacím, udržitelnosti a efektivitě. Přichází čas, kdy se lidé začínají více zajímat o změnu klimatu a způsoby, jakými lze zmírňovat negativní dopady civilizace na naši planetu. Udržitelná výstavba už začíná být očekávaným standardem pro majitele domů i komerční nájemce.

Budoucnost staveb zítřka určí nové technologie a moderní materiály, které se právě testují a vyvíjejí. Jak budou naše domovy vypadat za deset nebo dvacet let, je především otázkou priorit a můžeme se jen dohadovat, jestli naše děti budou bydlet v domě vyrobeném 3D tiskárnou, nebo jestli výplň jejich oken bude ze dřeva či z materiálu, který bude zásobovat solární energií celý dům.

Prosazovat se začínají i další technologie. Leží budoucnost v technologii BIM, která mapuje a řídí celý životní cyklus budovy a pomáhá optimalizovat její návrh, výstavbu i provoz, nebo ji najdeme v solárních cihlách generujících elektřinu? Prosadí se inteligentní sítě IoT, které propojují budovy, efektivně je řídí a optimalizují úsporu energií? Ve hře jsou i nanomateriály zlepšující pevnost, izolaci a odolnost budov nebo vodíkové palivové články využívající vodík jako čistý zdroj energie pro vytápění a elektřinu v budovách.

Některé technologie se prosadí a jiné zaniknou. Jisté však je, že stavebnictví letí kupředu mílovými kroky a otázkou zůstává jen směr, jakým se budoucnost tohoto dynamického oboru vydá, a s jakou odpovědností přistoupíme k udržitelnému zítřku. My sami v blízké budoucnosti rozhodneme, jak bude vypadat svět za sto let.