Korálový Baumit

Velký bariérový útes, který se táhne podél pobřeží Queenslandu v severní Austrálii, je největší korálový útes světa. Tento téměř dokonalý ekosystém, který pokrývá území až 350 000 km2, je možné z pohledu biologické rozmanitosti srovnávat snad jen s tropickým deštným pralesem. Je to neustále rostoucí organismus, obdivuhodný svět, ve kterém pulsuje život plný slunce a symbiózy. Kupodivu není nijak významně odlišný od jiných ekosystémů a je poměrně snadné najít společné znaky mezi korálovým útesem a společností Baumit.

Baumit, stejně jako korálový útes, žije a dýchá jako celek, v harmonické symbióze a soudržnosti. Oba mají pevný základ a oba kontrolovaným tempem stále rostou. Společnými znaky jsou i nenapodobitelná barevnost, komplexnost a rozmanitost všeho, co oba nabízí okolnímu světu. Jsou otevřené, zajímavé a nenapodobitelné.

Existenci tak složitých organismů samozřejmě provází mnohé rušivé elementy, drobné nesnáze i vady na kráse. V obou ekosystémech plavou žraloci a někde na dně v písku se schovávají pomalé hvězdice a agresivní ježovky. Jenže bez žraloků, hlavonožců, sliznatek, planktonu a mnoha dalších živočichů by korálový svět nebyl úplný. Ztratil by potřebnou dynamiku, zpomalil by se jeho vývoj a pomalu by přestal fungovat. Proto je důležité dívat se na každého tvora žijícího na korálovém útesu i v korálovém Baumitu jako na nedílnou součást životadárného mikroklimatu. Každá živá bytost je pro tahle společenství důležitá a zapadá do skládačky, která by bez nich nebyla úplná a mohla by se začít rozpadat. A tak je nesmírně důležité udržet v korálovém útvaru pravidla, rovnováhu a harmonii, ať už jde o australské břehy, nebo divoké vody stavebního trhu v Čechách.

Bouře v Korálovém moři, bezohlední rybáři nebo oteplování mořských proudů jsou vnější vlivy srovnatelné v našem světě s růstem cen energií, nedostatkem pracovní síly nebo špatnou dostupností surovin. Přesto Velký bariérový útes ani naše společnost navzdory všem protivenstvím nepřestaly růst, rozvíjet se a stále udivovat něčím novým a nečekaným.   

Každý zaměstnanec Baumitu je součástí něčeho velkého a výjimečného a nezáleží na tom, jestli je jeho prací čistit dno nebo kolonizovat další břehy. Jeden bez druhého by nepřežili. I tohle mají Baumit a Velký bariérový útes společné.

Je však jedna věc, kterou oba ekosystémy společnou nemají. Velký bariérový úsek je vidět až z vesmíru, a to Baumit ještě není. Ale pracujeme na tom…