Udržitelnost není jen trend, je to přece naše povinnost!

Ne od všeho trochu, nýbrž v každé oblasti něco konkrétního, ale důsledně. Receptem na úspěch rodinného podniku s 25 pobočkami v Evropě je dodržování promyšlené dlouhodobé strategie. A každá z poboček stojí za tím, jak Baumit chápe udržitelnost.
Na otázku, jaký je jeho osobní pohled na udržitelnost, odpovídá akcionář skupiny Baumit a environmentální mluvčí divize průmyslové komory Robert Schmid jasnými slovy. Udržitelnosti se dosáhne tehdy, když se dbá na její tři pilíře: sociální oblast, ekologii a ekonomiku.

Průmysl je vždy rychle obviňován z toho, že brání pokroku v ochraně životního prostředí a efektivnosti využívání zdrojů a energie. Můžete tento předsudek vyvrátit?

Robert Schmid: Zda to mohu vyvrátit? Ano. S velmi jasným postojem. Pro rodinný podnik, který se chce rozvíjet, je udržitelnost to nejdůležitější a nejnutnější. Znamená to vždy dbát na lidi, životní prostředí a suroviny. A pak musíte dosáhnout zisku, abyste přežili. Především je důležité, aby byly všechny tři pilíře – sociální, ekologický a ekonomický – rovnocenné. Ekologický pokrok proto musí být sociálně zodpovědný a poté i ekonomicky životaschopný. Jen tak lze být v budoucnu úspěšný a obstát v mezinárodní konkurenci.

Už dlouho se zasazujete o udržitelnost. Od roku 2017 je povinné podávání zpráv o udržitelnosti. Pomůže to dosáhnout cílů v oblasti klimatu?

Klimatických cílů pomůže dosáhnout pouze udržitelnost, která je dodržována. Tak, jak tomu je v Baumitu již téměř 100 let, po několik generací. Musel jsem si uvědomit, že nejkrásnější zprávy píší ti, kterým na udržitelnosti nezáleží. Papír hodně snese. Ale já se snažím jednat jinak. V Baumitu jednáme. Naše výrobky se prodávají regionálně, používají se velmi dlouho a po skončení životnosti jsou dobře recyklovatelné. Naším střednědobým cílem je "upcyklace", ne "downcyklace".

Nezůstane stavebnictví z dlouhodobého hlediska bez práce, začneme-li stavět udržitelně?

Věci by v současnosti měly dlouho vydržet a nakonec by měla být možná upcyklace. To je dobré a není to hrozba pro stavebnictví. Od dětství mě doprovází přísloví: Když člověk přestane stavět, přestane žít. A to se mi potvrdilo. Vytvářet nové věci je lidem přirozené. Mohou to dělat, pokud jsou k tomu zdroje. Dokonce i to, co již existuje, se stává zdrojem. Jsou časy na novou výstavbu, kdy stoupá počet obyvatel. Zde je zapotřebí materiál. Jsou chvíle na sanaci, kdy je potřeba více pracovní síly. Představte si, že starý dům se stává zdrojem surovin. Kolik inovačního potenciálu zde existuje! K tomu je třeba získat zkušenosti, stavět úplně jinak, jinak zacházet s materiály, najít nové receptury. Stavět udržitelně je mnohem víc vzrušující téma než kdysi.

Recyklovaný beton GO2morrow, vyrobený ze 100% recyklovaného kameniva, je v současnosti dostupný pouze ve dvou zemích. Je to krátkodobý trend, nebo jde o dlouhodobou koncepci, kdy se dům stane „kamenolomem“ zítřka?

U recyklovaného betonu GO2morrow jsme přeskočili povinnost a měli hned volnou ruku. Beton je vyroben ze 100% recyklovaného kameniva! Samozřejmě jsme hrdí, že se nám to podařilo. Trh na to ale ještě není připraven. Dát do výrobků 10 %, 20 %, 30 % recyklovaného kameniva je dnes dost. Zatím nemáme dostatek materiálu s potenciálem k opětovnému zhodnocení. Ale cesta je správná. Ochrana zdrojů bude v budoucnosti naprostou nutností. Když mluvíme o ekonomickém růstu, musíme mluvit o kvalitě, ne o kvantitě. Jedná se o lepší kvalitu.

Baumit jako přední evropský výrobce ETICS snižuje stopu CO2 s každým čtverečním metrem zateplené fasády. Proč se o tom moc nemluví?

Myslím, že je to tím, že zateplení je pro nás už přirozená věc. A také proto, že ETICS jako výrobek je příliš jednoduchý. Jednoduchý a zároveň jednoduše geniální. Je to i proto, že se nezmiňuje dostatečně často, že jediná čistá energie je nespotřebovaná energie. A právě to je princip fungování ETICS. Cílem proto musí být přijetí opatření, která sníží energetické nároky, nejen spotřebu energie. To je úplně jiný úhel pohledu. Šetřit, ale bez ztráty pohodlí, dokonce i se zvýšením kvality života! ETICS je ukázkovým příkladem udržitelnosti při energeticky optimalizované výstavbě, protože se vyplatí pro životní prostředí, peněženku i blaho lidí. To znamená, že je splněn každý pilíř.

Dlouhodobý a bezpečný růst – Baumit tuto strategii prosazuje od svého založení. Společnost charakterizuje rozumné využívání zdrojů. Proč se tato cesta tak důsledně dodržuje?

Dlouhověkost je součástí udržitelnosti a zároveň i dějin společnosti Baumit. V roce 1957 byla ve Wopfingu postavena a použita první stejnosměrná protiproudová regenerační pec na světě (PFR pec) se dvěma šachtami. Již tehdy jsme byli průkopníky následného použití a opětovného využití energie a tepla vznikajícího při hoření. I naše cementárna byla postavena jen proto, aby se nevyhazovaly jemné frakce kamene, které se nepoužívaly při pálení vápna. Používáme je tedy k výrobě cementu. Přeměna odpadu na recyklovatelný materiál je oběhové hospodářství z pravěku. Odpovědné zacházení se zdroji bylo vždy naší cestou.

Pandemie přinesla výzvy i pro stavebnictví. Jaká byla za poslední léta největší ponaučení?

Mnoho lidí se zamýšlí nad hodnotou vlastního domova. Lidé „znovuobjevili“ své doma, samozřejmě i proto, že byli nuceni trávit spoustu času mezi svými čtyřmi stěnami. Najednou mělo větší hodnotu investovat peníze do svého domova, udělat si to doma hezké. A opět jsme si uvědomili, jak se nám jako výrobci stavebních materiálů daří, protože všechno máme regionálně dostupné. Naše suroviny, naše partnery i zákazníky. Jsme lokální dodavatelé ve všech našich zemích.

Při dosahování cílů v oblasti klimatu je důležitým tématem i předcházení vzniku odpadu, protože CO2 se uvolňuje při výrobě produktů i při jejich likvidaci. Existují inovace, s nimiž se Baumit zasazuje o udržitelnost?

Podle mě jednoznačně Baumit ALL IN Beton pro dům a zahradu. Pytel se jednoduše rozpustí a stane se součástí produktu. První, co při tom lidi napadne, je, kolik se tím ušetří. Slovo „ušetří“ se zde ale moc nehodí. Lepší výraz je „přidaná hodnota“. Pytel není jen obal, ale také receptura a produkt! Tato inovace je ukázkovým příkladem úspěšné udržitelnosti a profitují z ní všechny tři pilíře. Sociální, protože člověk je při zpracování vystaven menšímu množství prachu, musí vynaložit menší úsilí a chrání si zdraví. Ekologický, protože zde nevytváříme žádný odpad. A ekonomický, protože likvidace by stála peníze. Produkt, který splňuje všechny pilíře, má velký potenciál stát se úspěšným. Zde můžeme klidně uvažovat ve větším o dalším vývoji, neboť za Baumit ALL IN Betonem je filozofie: obal přináší zákazníkům další užitek v pozitivním smyslu. Napínavá mise do budoucnosti. Jak vidíte, stavební trh tak brzy o práci nepřijde.