star_border

Odborná porota

Všechny přihlášené projekty posoudí 13 členů odborné poroty, která následně vybere jak nominované, tak vítěze, kteří budou představeni na slavnostním předávání cen v květnu 2024 v Lublani.


Photo: Mateja Jordovič Potočnik, Lenka Kavčič is a jury member of the Baumit LifeChallenge awarding the most beautiful facades of Europe.

Lenka Kavčič

Slovinsko, předsedkyně poroty

Lenka Kavčič je architektka, mentorka, lektorka a zastánkyně kvalitní architektury. Specializuje se na inovativní přístupy u zásahů do prostoru a prosazuje vyšší kulturu bydlení. Založila institut aFRONT, který je organizátorem Open House Slovenia (OHS). OHS je již deset let největším architektonickým festivalem ve Slovinsku a představuje nejdůležitějšího online průvodce současnou slovinskou architekturou. Festival OHS je držitelem nejvyššího architektonického ocenění v zemi – Plečnikovy medaile.
Stejnou cenu získala i Lenka Kavčič za projekt Hravá architektura přibližující architekturu dětem a zlatou medaili BIO 16 na Bienále průmyslového designu. Jejím posláním je dosáhnout vyšší úrovně prostorové kultury a architektonických standardů, neboť je pevně přesvědčena, že prostor by měl být věnován lidem a že jen díky spolupráci můžeme zachovat i vytvářet lepší prostory pro naši budoucnost.

Kurtul Erkmen is a jury member of the Baumit LifeChallenge in Valencia awarding the most beautiful facades of Europe.

Kurtul Erkmen

Turecko

Kurtul Erkmen se narodil v Istanbulu. Po středoškolském vzdělání nastoupil v roce 1978 na katedru architektury na istanbulské Akademii výtvarných umění. V roce 1980 začal pracovat ve společnosti TE Construction Limited, kterou založil společně s kolegy architekty Lemim Erkmenem a Şemim Erkmenem. V současné době pokračuje ve své projekční činnosti v kanceláři KG Architecture v istanbulském Bebeku, kterou spoluzaložil v roce 1990. Byl také zakládajícím partnerem dvou zahraničních společností působících od roku 1999 v Rumunsku pod názvem KGROM a od roku 2007 v Kazachstánu pod názvem ErmasKG, dále členem představenstva akciové společnosti Yen-Tur a členem představenstva Istanbulské nadace pro kulturu a umění budoucnosti.
Erkmenovy práce jsou vystavovány na soutěžích architektonických projektů a sám je držitelem různých ocenění. Bývá také členem poroty podobných soutěží a vystupuje jako řečník na mnoha akcích, například panelech a konferencích. Kromě své architektonické tvorby Erkmen jeden semestr přednášel na katedře architektury Univerzity výtvarných umění Mimara Sinana v kurzech architektonických projektů. A v současné době působí jako lektor odborného základního kurzu na katedře architektury téže univerzity. Je také zakládajícím předsedou Aura Istanbul (Istanbulská akademie architektury a urbanistických studií) a členem představenstva Istanbulské komory svobodných architektů.

Kurtul Erkmen is a jury member of the Baumit LifeChallenge in Valencia awarding the most beautiful facades of Europe.

Igor Grozdanic

Bosna a Hercegovina

Igor Grozdanic je architekt s 36letou zkušeností v oblasti urbanismu a architektonického navrhování. Zkušenosti s navrhováním komplexních objektů má ve funkci ředitele projektu, projektového manažera, vedoucího architekta i urbanisty. Vyzkoušel si navrhování multifunkčních, konferenčních a komerčních zařízení, nemocnic, věznic, kanceláří a vědeckotechnických parků, hotelů, bytových i apartmánových domů. Připravoval urbanistické plány, návrhové programy a studie proveditelnosti.
Studium architektury ukončil v roce 1987 a získal cenu Jahiela Finciho, kterou uděluje Univerzita v Sarajevu, Fakulta architektury za nejlepší studijní výsledky. Během prvních let profesní kariéry v architektonické a inženýrské kanceláři DOM SPI v Sarajevu se účastnil soutěží, v nichž získal významná ocenění. Kvůli válce opustil v roce 1992 svou zemi a pracoval pro Studio Rondina v Itálii. Léta 1993 až 1998 znamenají produktivní kariéru v ateliéru HENN Architects v Mnichově v Německu, kde pracoval na velmi komplexních a multifunkčních projektech zahrnujících univerzity, budovy laboratoří, centra výzkumných a vývojových zařízení, vědecké ústavy, kanceláře a průmyslové parky. V tomto období jako člen projekčního týmu HENN získal několik ocenění v soutěžích. V roce 1999 založil se svou partnerkou Sanjou Galic Studio nonstop v Bosně a Hercegovině a zahájil tak intenzivní pracovní aktivitu v Sarajevu, a to jak na národní, tak na mezinárodní úrovni. Tato kariéra trvá už 25 let. V tomto období navrhl a postavil několik velmi komplexních staveb utvářejících centrální městskou část Sarajeva. V téže době získal několik ocenění v urbanistických a architektonických soutěžích. Třikrát studio obdrželo cenu Grand Prix Collegium Artisticum za nejlepší stavby navržené a realizované v příslušných letech. V letech 2006–2010 byl členem poradního orgánu starosty Sarajeva pro urbanismus a v letech 2002–2006 pracoval v poradním výboru pro územní plánování regionu Sarajevo. V současné době je spoluzakladatelem a partnerem architektonické kanceláře Studio nonstop, kde nadále působí jako výkonný ředitel.

Alexander Gutzmer is a jury member of the Baumit LifeChallenge awarding the most beautiful facades of Europe. (Foto: Ulrike Myrzik)

Alexander Gutzmer

Německo

Dr. Alexander Gutzmer je autor a výzkumný pracovník se zaměřením na architekturu a urbanismus. Deset let byl šéfredaktorem německého architektonického časopisu Baumeister. Jako ředitel redakce nakladatelství Callwey byl zodpovědný i za další tituly této společnosti, včetně Toposu, mezinárodní revue urbanistického designu. V současné době je ředitelem komunikace a marketingu v developerské společnosti Euroboden.
Dr. Gutzmer je také profesorem pro média a komunikaci na univerzitě Quadriga v Berlíně. V roce 2019 hostoval na berlínské Humboldtově univerzitě a v letech 2017 až 2018 byl hostujícím profesorem na mexické obchodní škole Tecnológico de Monterrey.
Jeho nejnovější publikace Grenze aller Grenzen zkoumá kulturní krajinu na hranici mezi Mexikem a USA. Vydal také knihy o vztahu značek a města v době digitalizace nebo o architektuře fotbalových stadionů a letišť.  

Roger Kostarczyk is a jury member of the Baumit LifeChallenge awarding the most beautiful facades of Europe. (Foto: Ulrike Myrzik)

Roger Kostarczyk

Polsko

Roger Kostarczyk dokončil Technickou univerzitu v Gdaňsku a nastoupil do rodinné architektonické firmy AKO ARCHITEKCI, kde od roku 2015 působí jako generální ředitel. V roce 2017 připravil přechod společnosti na technologii projektování BIM.
Podílel se na projektech v Polsku, ale také v Londýně, Dublinu a Bergenu. Hlavní zaměření jím řízené architektonické kanceláře spočívá v návrzích pro hotely a hotelové resorty a také v projektech zpracovávaných v historickém kontextu nebo pod přísným dohledem úřadu památkové péče. Projektové práce Rogera Kostarczyka vycházejí z hluboké analýzy okolí, aby zapadly a obohatily okolí projektu. Výsledkem je to, co Roger nazývá „kontextuální architektura“. Tento přístup se odráží v mnoha jeho realizacích.

Roger Kostarczyk is a jury member of the Baumit LifeChallenge awarding the most beautiful facades of Europe. (Foto: Ulrike Myrzik)

Bogdan-Constantin Neagu

Rumunsko

Bogdan-Constantin Neagu se narodil v roce 1974 v Bukurešti. V roce 1998 absolvoval Univerzitu architektury a urbanismu Ion Mincu a v roce 2003 založil vlastní architektonické studio NBC ARHITECT, které bylo Informační bankou pro výstavbu, architekturu a urbanismus, časopisem Business Week a jeho domovskou Univerzitou architektury a urbanismu Ion Mincu vybráno mezi 50 nejlepších rumunských architektů.
Projekty ateliéru NBC ARHITECT, jehož vedoucím architektem je Bogdan-Constantin Neagu, byly za více než 20 let činnosti nominovány ve většině sekcí každoročních a bienálních architektonických soutěží: architektura budov, změna využití, modernizace, revitalizace, interiérový design, objektový design a urbanismus. Je tak jednou z mála architektonických kanceláří, které toho v Rumunsku dosáhly. Úspěšně se zúčastnil mnoha soutěží a získal v nich ocenění.

Roger Kostarczyk is a jury member of the Baumit LifeChallenge awarding the most beautiful facades of Europe. (Foto: Ulrike Myrzik)

Samuel Netočný

Slovakia

Studium v Brně, Brightonu a Vídni umožnilo Samuelovi Netočnému obsáhnout celé spektrum oboru architektury. Brněnská univerzita se zaměřuje na technickou stránku stavby, brightonská škola otevírá konceptuální myšlení a Akademie výtvarných umění ve Vídni se snaží zasadit architekturu do širšího politického, ekonomického a společenského kontextu. Spolu s přítelem a kolegou Vojtěchem Jemelkou vedle studia formulovali programový manifest lokalismu a zkoumali vernakulární architekturu pod značkou KKKD (Koncept krajiny kulturně dědičné). Preferují pragmaticko-romantický pohled a zaměřují se na hledání funkčních principů architektury bez architektů. Estetickou kvalitu těchto staveb podle nich vytváří účelná volba stavebních detailů, citlivé umístění stavby ve vztahu k přírodním podmínkám a využití znalostí děděných po generace. Vedle toho doplňují krajinu drobnými sakrálními objekty.
Samuel Netočný přistupuje ke klientovi individuálně a k místu s pokorou. Usiluje o kvalitní architekturu, která nepřehlušuje své okolí, ale logicky ho doplňuje. Usiluje o normální stavění v nejširším slova smyslu.

Roger Kostarczyk is a jury member of the Baumit LifeChallenge awarding the most beautiful facades of Europe. (Foto: Ulrike Myrzik)

Paul Preiss

Rakousko

Paul Preiss vystudoval architekturu na Technické univerzitě ve Vídni se zvláštním zaujetím pro bytovou výstavbu. V roce 2004 založil ve Vídni společně se svými dvěma partnery Romanem Drbuskem a Christophem Janauschekem architektonickou kancelář g.o.y.a. V roce 2010 se stal členem jejího vedení. Díky místní poptávce po inovativních řešeních v oblasti dotovaného bydlení a staveb pro vzdělávací instituce a zkušenostem získaným v průběhu let bylo navrženo a realizováno mnoho zajímavých projektů.
Tyto poznatky se mu daří také předávat studentům, přednáší například na Technické univerzitě nebo Vysoké škole uměleckoprůmyslové ve Vídni. Rád se účastní různých soutěží anebo naopak působí v jejich porotách.

Roger Kostarczyk is a jury member of the Baumit LifeChallenge awarding the most beautiful facades of Europe. (Foto: Ulrike Myrzik)

Bruno Rechner

Chorvatsko

Bruno Rechner pracuje jako hlavní architekt ve společnosti Rechner d.o.o., kterou založil Predrag Rechner v roce 1991. Hlavní náplní jejich práce je architektonické navrhování, poradenství, inženýrská činnost a design. Projekty společnosti byly prezentovány na domácích i zahraničních výstavách a v časopisech a byly patnáctkrát oceněny na různých architektonických soutěžích po celém světě, od Singapuru přes Slovinsko, USA, Turecko, Itálii a Španělsko až po Indii. Realizace společnosti navštěvují studenti a architekti za účelem odborné přípravy a studia současné architektury.

Guillermo Reynés is the chairman of the Baumit LifeChallenge in Valencia awarding the most beautiful facades of Europe.

Guillermo Reynés Vázquez-Rovira

Španělsko

Guillermo Reynés je ředitelem a zakladatelem mladé kanceláře GRAS-Reynés Arquitectos, která se úspěšně věnuje projektování v oblasti architektury a urbanismu.
Vystudoval architekturu na Navarrské univerzitě a zahájil profesní kariéru spoluprací s několika mezinárodně uznávanými architektonickými ateliéry, například pracoval v ateliéru Carlose Ferratera v Barceloně a nizozemském ateliéru MVRDV v Rotterdamu.
GRAS-REYNÉS ARQUITECTOS je aktivní především ve Španělsku, ačkoli je kancelář stále více zastoupena i realizacemi v zahraničí. Její práce pokrývají různé oblasti architektury, od výstavby bytových domů přes hotely a kancelářské budovy až po urbanistické návrhy.
V roce 2008 GRAS zvítězil v mezinárodní soutěži na nové Ecocity v Montecorvu (Logroño, Španělsko). Pro GRAS to byl vrchol úspěchu, který firmě zajistil mezinárodní pozornost. V roce 2016 byl ateliér přizván k účasti na výstavě Čas, prostor, existence na 15. bienále architektury v Benátkách. Nedávno, v roce 2018, byl Reynés oceněn cenou 40 UNDER 40 Europe Design Award, je tedy považován za jednoho ze 40 nejlepších začínajících architektů v Evropě.
Dalším důležitým aspektem v profesním rozvoji Guillerma Reynése je jeho aktivita pedagoga přednášejícího na mnoha institucích, mimo jiné univerzita CEU ve Valencii, barcelonský Institut pokročilé architektury IAAC a Liga architektury v New Yorku.

Guillermo Reynés is the chairman of the Baumit LifeChallenge in Valencia awarding the most beautiful facades of Europe.

Radomir Tankov Serafimov 

Bulharsko

Architekt Radomir Tankov Serafimov se narodil v roce 1973 v Sofii. V roce 1997 s vyznamenáním absolvoval na katedře veřejné budovy Univerzity architektury, stavebnictví a geodézie v Sofii. Od roku 1998 je společníkem v Atelier Serafimov Architects, kde stále pracuje jako hlavní projektant a manažer. Je členem Svazu architektů v Bulharsku i tamní Komory architektů.
Od počátku své kariéry usiluje o úspěšný rozvoj a růst společnosti a přijímá každou profesní výzvu. Díky tomu se Atelier Serafimov Architects stal jednou z předních projekčních společností v zemi.
Radomir Serafimov zavádí systém strukturování a řízení projektů a výstavby a aktivně se podílí na celém procesu projektování. V rámci společnosti v sobě spojuje architekta a výkonného ředitele.
Jako společník a manažer se účastní národních i mezinárodních soutěží, v nichž tým společnosti získal řadu ocenění, včetně 18 cen Stavba roku. Mezi oceněnými projekty jsou nemocnice, kancelářské komplexy, bankovní budovy, nákupní centra, sportovní haly, průmyslové a dopravní projekty, obytné budovy a mnoho dalších.

Guillermo Reynés is the chairman of the Baumit LifeChallenge in Valencia awarding the most beautiful facades of Europe.

Jan Jakub Tesař 

Česko

O generaci mladší partner kanceláře Stempel Tesař Architects měl možnost poznat špičkovou architekturu v Nizozemsku během studia na prestižní univerzitě v Delftu a pracovní stáže v renomované architektonické kanceláři Jeanne Dekker. Během studia na pražské fakultě architektury byl osloven svým profesorem a vedoucím diplomové práce Janem Stempelem ke spolupráci. A zde začíná historie kanceláře Stempel & Tesař.

Guillermo Reynés is the chairman of the Baumit LifeChallenge in Valencia awarding the most beautiful facades of Europe.

Molnar Zoltan

Maďarsko

Zoltan Peter Molnar absolvoval architekturu na Technické univerzitě v Budapešti v roce 1993. Během studia se naučil, že v architektuře hrají vedle projektování zásadní roli i inženýrské znalosti, což je princip, který je zdůrazňován v architektonickém vzdělávání na VUT.
Během své 30leté profesní kariéry si zachoval vyvážený postoj na obou frontách – projektování i inženýrské znalosti. Patnáct let se věnoval architektonickému navrhování, dalších dvanáct let architektonickému poradenství, nakonec poslední tři roky působí jako odborný recenzent. Vždy stojí důsledně na straně staveb. Je přesvědčen, že vědomé plánování a realizace zajišťují nejlepší výsledek s minimálním úsilím. V každodenní práci usiluje o důkladné porozumění použitým materiálům, které zahrnuje maximální prozkoumání jejich potenciálu.
Po vzoru svého mentora pevně věří, že inovace nevzniká z ničeho. Základy stabilní budoucnosti musí být založeny na úsilí a úspěších předchůdců. Jediný způsob, jak vytvořit trvalé hodnoty, je neustálý rozvoj a přenos stávajících základních hodnot.
V roce 2020 obdržel za svůj mimořádný odborný přínos k rozvoji domácího stavebnictví pochvalu ministra pro inovace a technologie.