Fasádní izolační desky
star_border

Fasádní izolační desky

  • Špičkové izolační vlastnosti
  • Tloušťky až do 300 mm
  • Materiály nové generace

Základní vlastnosti izolantů

Tepelněizolační vlastnosti fasády jako komplexu několika vrstev materiálů jsou zásadním parametrem každého domu a bytu. Obálka budovy tvoří velkou plochu, kterou je možné využít k dokonalé izolaci, nebo naopak potenciál prohospodařit. To, co Vaší stavbě zaručí příjemné klima v interiéru v mrazivé zimě i v horkém létě, jsou kvalitní materiály – nejčastěji v podobě minerálních nebo polystyrenových tepelně izolačních desek.

Fasádní izolační desky a jejich tloušťka určují účinnost zateplovacího systému. Schopnost izolovat je dána součinitelem tepelné vodivosti λ (W/m.K). Čím nižší je hodnota součinitele tepelné vodivosti určitého materiálu, tím méně vede teplo, a tudíž lépe izoluje. Prodyšnost jednotlivých materiálů popisuje tzv. faktor difuzního odporu μ. Opět zde platí, že čím nižší hodnoty výrobek dosahuje, tím lépe propouští vodní páru.

Fasádní expandované polystyreny

Polystyren je již mnoho let přijímán jako standard v tepelně izolačních materiálech. Není divu: manipulace, způsob montáže i jeho cena patří k nejpříznivějším. Fasádní desky z polystyrenu zdomácněly v aplikacích pro běžnou bytovou výstavbu, ale i v konstrukčně náročných řešeních pro administrativní budovy a další komerční objekty.

Technologie výroby expandovaného polystyrenu (EPS) je založena na zpěňování polystyrenového granulátu a následném zpracování na požadované výrobky. Pro dosažení nadstandardních tepelněizolačních vlastností se místo bílého granulátu používá šedý. Fasádní polystyreny jsou dlouhodobě stabilizovány, aby nedocházelo k  jejich nežádoucím objemovým změnám, a mají velmi přísné výrobní rozměrové tolerance a sníženou hořlavost.

Unikátní desky Baumit open

Práce s vlhkostí je velký úkol celého stavebního průmyslu. Ať už jde o drobné realizace v rukách svépomocných stavebníků, nebo naopak o velké objekty a urbanistické celky vyhrazené jen stavebním firmám, vždy je nutné stále myslet na potřebu dostatečného odvodu vodní páry. Při podcenění této otázky přichází veškerá snaha o dokonalou tepelnou izolaci vniveč.

Také proto společnost Baumit inovovala tradiční fasádní polystyrenové desky a zlepšila jejich paropropustnost až na hodnotu μ ≤ 5 díky pravidelnému rastru otvorů prostupujících skrz celou tloušťku desky. Otvory jsou navrženy tak, že zajišťují masivní odvod vodních par z konstrukce, nesnižují tepelněizolační vlastnosti a neumožňují proudění vzduchu. Zateplovací desky jsou součástí systému Baumit open.

Baumit openReflect: šedé polystyrenové desky se světle modrou reflexní povrchovou úpravou, λ ≤ 0,031 W/m.K
Baumit openPerfect: šedé polystyrenové desky s vnější vrstvou z bílého strukturovaného EPS, λ ≤ 0,031 W/m.K
Baumit openPlus: šedé polystyrenové desky, λ ≤ 0,032 W/m.K
Baumit openTherm: - bílé polystyrenové desky, λ ≤ 0,039 W/m.K

Polystyrenové desky Baumit

Součást certifikovaných zateplovacích systémů.

Baumit StarTherm: šedé polystyrenové desky pro systém Baumit Star EPS, λ ≤ 0,032 W/m.K, μ ≤ 40
Baumit EPS-F: bílé polystyrenové desky pro systém Baumit Pro EPS, λ ≤ 0,039 W/m.K, μ ≤ 40

Desky z minerální vlny

Minerální fasádní desky se vyrábí roztavením surovin a konečného tvaru se dosáhne dalšími úpravami, jako jsou vrstvení minerálních vláken, následné stlačení a vytvrzení. Fasádní desky jsou v celém objemu hydrofobizovány. Podle orientace vláken se rozlišují desky s kolmou orientací vláken, které mají vyšší pevnost, s podélnou orientací vláken, které mají lepší izolační vlastnosti, a desky sendvičové, tzv. Dual Density.

Vysoce účinné desky Resolution

Fasádní desky Resolution z modifikované fenolické pěny vykazují až o 40 % vyšší izolační schopnost než polystyrenové izolace nebo minerální vlna.  Díky tomu bývá dostačující tloušťka zateplovacího systému pouhých 8 cm.

Sendvičové desky TWINNER

Fasádní desky TWINNER v sobě jednoduchým způsobem kombinují snadnou zpracovatelnost a tepelněizolační vlastnosti šedého polystyrenu a požární bezpečnost minerální vaty. Fasádu tak lze provádět bez požárních pásů podle ČSN 73 0810.

Fasádní desky pro oblast soklu

Extrudovaný polystyren (XPS) je na rozdíl od standardních expandovaných polystyrenů nenasákavý. Je to dáno odlišným způsobem výroby. Je možné jej bezpečně použít v oblastech se zvýšenou vlhkostí a s odstřikující vodou, jako jsou např. sokly, lodžie, terasy a balkony. Strukturovaný povrch vybraných XPS desek značky Austrotherm umožňuje bezproblémové přilnutí lepidla a stěrkové vrstvy. Izolant proto není třeba před prováděním základní vrstvy brousit.