Tradiční betony
star_border

Tradiční betonové směsi

  • Pytlované i volně ložené
  • Pro kutily i profesionály
  • Pro každý dům i zahradu

Základní betonové směsi

V sortimentu Baumit jsou jako tradiční betonové směsi označovány výrobky vhodné pro všechny betonářské práce, což jsou základy, schody, překlady i pilíře, v domě a na zahradě. Jedná se o betony s krychelnou pevností v tlaku 30 MPa (Beton B 30) a 20 MPa (Beton B 20). Jsou dodávány jako pytlované i volně ložené, včetně pronájmu strojního zařízení na zpracování.

  • Baumit Beton B 30: beton třídy C 25/30 i pro náročnější betonářské práce
  • Baumit Beton B 20: beton třídy C 16/20 pro drobné betonové konstrukce
  • Baumit ALL IN Beton B 20: beton třídy C 16/20 pro drobné betonové konstrukce, balený v samorozpustitelném pytli

Vodopropustný beton

Vodopropustný beton vodu nezadržuje, ale odvádí ji do spodních vrstev. Na jeho povrchu se nevytváří kaluže. Omezuje sedání vlivem podmáčení, zmenšuje nadzvedávání konstrukcí způsobené mrazem. Baumit drenážní beton lze použít jako štěrkový beton pro vyplnění pracovních jam a výkopů, pro uložení okapových chodníčků, jako podkladní vyrovnávací vrstvu pod železobetonové základy, k uložení říčních a jiných ozdobných kamenů kolem domu, jako zásypový beton na rubu opěrných a zahradních zdí a bazénů. Vzhledem k jeho vysoké mezerovitosti se zvyšuje plocha pro odpařování a napomáhá tak vysušování zavlhnutého zdiva základů. Je zatížitelný lehkou dopravou už po uplynutí doby 10 dnů od dokončení plochy.

Baumit Drenážní beton - silně vodopropustný drenážní beton