Speciální betony
star_border

Speciální betonové směsi

  • Speed výrobky pro úsporu času
  • Vodonepropustné betony
  • Na vodohospodářské i dopravní stavby

Spádové vrstvy balkonů a teras

Pro vytvoření vrstvy proměnné tloušťky od 15 mm slouží speciální cementové potěry vyztužené vlákny. Díky vysoké pevnosti v tlaku 30 MPa jsou vhodné nejen pro spádové vrstvy sprchových koutů a panelových lodžií, ale i pro rozsáhlejší terasy a balkony.  Pro ušetření času doporučujeme použít výrobek Speed. Je pochozí po 3 hodinách, po 48 hodinách je možné pokládat další podlahové vrstvy.

Baumit Flexbeton Speed: rychlý cementový potěr třídy CT–C30-F5, tloušťka až 80 mm
Baumit Flexbeton: cementový potěr třídy CT–C30-F5, tloušťka až 80 mm

Baumit FlexBeton Speed - rychletuhnoucí spádový potěr

Baumit PorBeton, lehký jako pírko!

Lehká betonová směs s keramickým kamenivem 4 mm, třídy LC 12/13. Vhodná k vyrovnání podlah, stropů, pro tepelněizolační anebo požárně odolné vrstvy, pro zásypy kleneb i výplně stavebních dutin, zpevněné plochy i jako ochrana inženýrských sítí. Zajišťuje značné odlehčení pro podkladní nosné konstrukce.

Rekonstrukce staré dřevěné půdy

Srovnání s běžným betonem

Vodonepropustný beton

Vodonepropustnost se posuzuje a deklaruje na základně hloubky průsaku. Vyzrálá zkušební tělesa jsou po 72 hodinách vystavena tlaku vody a následně rozřezána. Maximální hodnota průsaku na nich nesmí přesáhnout 35 mm. Baumit ProofBeton s vysokou  krychelnou pevností v tlaku 37 MPa lze pro vodonepropustné konstrukce použít již od tloušťky 10 cm. Dále se používá na vodohospodářské stavby, studny, vodojemy i opěrné stěny. Lze zpracovávat jako běžný beton pomocí kontinuální a bubnové mícháčky, ukládat ručně do bednění nebo strojově metodou suchého stříkání (obdoba zpracování torkretů). Baumit ProofBeton je vysoce odolný vůči mrazu a posypovým solím. Jako vodonepropustný beton disponuje rovněži atestem pro styk s pitnou vodou, což ho předurčuje i k použití v oblasti nádrží nebo vodohospodářských staveb.

Zálivkový beton

Expanzivní cementová malta Baumit FillBeton s krychelnou pevností v tlaku min. 25 MPa a s expanzitou objemu 2 % se používá pro vyplnění zárubní bezpečnostních dveří, pracovních dutin i při dodatečném osazování překladů. Díky přilnavosti, vysoké mechanické pevnosti a minimálnímu smrštění během tuhnutí a tvrdnutí se používá na zálivky a zmonolitňování železobetonových konstrukcí.

Baumit FillBeton - expanzivní zálivková betonová směs