Ionit - 21 kg čerstvého vzduchu
star_border

Ionit - 21 kg čerstvého vzduchu

Interiérová barva a stěrka nové generace

  • Aktivně zlepšuje kvalitu vzduchu
  • Snižuje množství prachových a pylových částic
  • Zvyšuje počet zdraví prospěšných iontů ve vzduchu

V interiéru dnes trávíme 90 % svého času a vzduch v místnosti, kde se právě nacházíme, ovlivňuje náš psychický i fyzický stav. Čím vyšší je koncentrace iontů ve vzduchu, tím je vzduch čerstvější a každému se lépe dýchá. Vzduch plný iontů, stejně jako vzduch po bouřce či u vodopádů, působí pozitivně na naše zdraví. Vzdušné ionty současně snižují obsah jemného polétavého prachu a pylů v interiéru a dodávají nám energii a vitalitu. 

Spokojení zákazníci po vymalování svého bytu

Jaké jsou pocity manželského páru po vymalování bytu interiérovou barvou Baumit IonitColor? Co se změnilo a jaké jsou jejich doporučení? Vše se dozvíte v připraveném videu.

Baumit IonitColor získal certifikát Natureplus

Mezinárodní sdružení Natureplus vyvinulo ekologickou značku stejného jména, aby umožnila spotřebitelům i odborníkům v oblasti stavebnictví spolehlivou orientaci v oblasti udržitelných výrobků, tj. výrobků šetrných k životnímu prostředí a zdraví. Natureplus ekoznačka je jedinou evropskou environmentální značka pro stavební výrobky, která je založena na přísných vědeckých kritériích a třech hlavních pilířích, které tvoří: ochrana klimatu, zdravé bydlení a udržitelný rozvoj.

Certifikát Natureplus

Baumit Ionit zvyšuje počet zdraví prospěšných iontů ve vzduchu

Vzdušné ionty jsou elektricky nabité částice vzduchu, které se běžně vyskytují v prostředí kolem nás. Vyšší kvalitu prostředí pro lidské zdraví tvoří tzv. záporné ionty. Vliv záporných iontů na lidské zdraví je detailně popsán například Erwinem Neherem a Bertem Sakmannem, kteří obdrželi v roce 1991 Nobelovu cenu za fyziologii a medicínu za objevy v oblasti funkce iontových kanálů v buňkách.

Princip IONITu

Fungování Ionitu je založeno na principu pohybu a vzájemné interakce velkého množství pozitivních a negativních nábojů, které se nacházejí na povrchu tohoto nátěru a jsou v rovnováze. Proto povrch tvořený Ionitem nemá elektrický náboj, je neutrální. Po nanesení dvou až tří vrstev nátěru jsou na jeho povrch přitahovány molekuly vodní páry, které se následně vlivem působení silového pole roztrhnou a vracejí se zpět do prostoru.
Celý princip lze připodobnit fungování magnetu, probíhá neustále, bez přerušení. Takový způsob ionizace vzduchu má nespornou výhodu – nevzniká při ní zdraví škodlivý ozon, který se běžně tvoří použitím elektrických ionizátorů pracujících na principu nízkého napětí.

Elektricky nabité částice shlukují jemné prachové a pylové částice do těžších spojení a ty pak mnohem rychleji padají k zemi a nejsou vdechovány. Tato aktivní činnost Ionitu výrazně napomáhá vytváření příznivějšího prostředí pro alergiky či astmatiky.

Jedinečných vlastností Ionitu se rozhodlo využít zdravotnické zařízení Lázně Bechyně, které patří mezi jedny z nejstarších lázní v ČR. Zde byly v rámci rekonstrukce vymalovány vybrané pokoje barvou Baumit IonitColor pro vyšší kvalitu pobytu všech lázeňských hostů.


Tento princip byl detailně zkoumán, popsán a změřen elektronovým mikroskopem v rámci vědecké studie dr. Haralda Planka z Ústavu pro elektronovou mikroskopii při Technické univerzitě v Grazu. Tento způsob ionizace vzduchu má tu výhodu, že odpadá vznik zdraví škodlivého ozonu, jak tomu bývá u elektrických ionizátorů pracujících na principu nízkého napětí.

Pro všechny obytné prostory, zejména pro ložnice a dětské pokoje

Ionit je zvláště vhodný do interiérových prostor, kde trávíme mnoho času, a chceme zde tudíž eliminovat nepříznivé vlivy na naše zdraví – obývací pokoje, ložnice nebo dětské pokoje. Během spánku, jehož délku odborníci doporučují mezi 7-8,5 hodinami denně, se Vaše tělo lépe zregeneruje a Vy se ráno probudíte vždy s úsměvem a plni energie. 

Měření vzdušných iontů

V grafu je znázorněno množství záporných zdraví prospěšných vzdušných iontů v ložnici městského bytu vymalované Ionitem. Měření iontmetrem započalo po důkladném vyvětrání místnosti. Po 60 minutách je vidět v uzavřené místnosti účinek výmalby Ionitem až do konečné hodnoty 1300 iontů/cm3. Co do obsahu vzdušných iontů byla kvalita vzduchu v interiéru srovnatelná se vzduchem u vodopádu, v lese nebo u moře.
Výhodou výrobků Ionit je možnost reálného ověření jejich funkčnosti. Množství iontů v prostředí je měřitelnou fyzikální veličinou a změření si lze objednat např. u Státního zdravotního ústavu v rámci hodnocení vnitřního prostředí nebo u některé ze soukromých firem, jež se danou problematikou zabývají. Posouzení kvality vnitřního prostředí z hlediska množství vzdušných iontů nabízí i společnost Baumit.

Objednávka IONITu

Vyberte si prodejnu stavebnin nejblíže k Vaší stavbě nebo místu bydliště. Vybrané výrobky Vám budou objednány a následně doručeny do prodejny ve Vámi požadovaném množství.

Potřebné množství interiérové barvy Baumit IonitColor, případně v kombinaci se spotřebou minerální stěrky Baumit IonitFino nebo pastovité stěrky Baumit IonitFinish, pro svůj projekt zjistíte snadno v naší aplikaci Baumit Quido kalkulátor. Dokončenou kalkulaci můžete poté zaslat přímo Vámi preferovanému prodejci. 

Zdravé vnitřní klima může mít doma každý!