Baumit Ionit - O 60 % méně aerosolů a kapének ve vzduchu
star_border

Baumit Ionit - systém zdravého bydlení

O 60 % méně aerosolů a kapének ve vzduchu v interiéru!

Jakmile někdo v kanceláři kýchne nebo zakašle, obáváme se možné infekce. Každý totiž ví, že zejména v uzavřených prostorách je kvůli nedostatečné výměně vzduchu resp. omezenému přívodu čerstvého vzduchu riziko kapénkové infekce vyšší než na otevřeném prostranství. Až dosud jsme si nebyli dostatečně vědomi toho, že i ty nejmenší aerosoly, které při normálním dýchání nebo mluvení vstupují do vzduchu, jsou schopny přenášet viry a bakterie.

Co to jsou aerosoly?

Aerosoly jsou směsi pevných nebo kapénkových částic v plynu nebo směsi plynů, například vzduchu. Aerosolové částice v okolním prostředí mají velmi rozdílnou velikost (0,18 až 20 mikrometrů). Šíří se vzduchem v místnosti při mluvení a dýchání a lze je zjistit po minutách až hodinách.

Minuty až hodiny ve vzduchu v místnosti

Větší kapénky, které jsou produkovány například při kýchání nebo kašlání, klesají na zem rychleji během 1 až 2 minut. Kapénkové částečky, které vznikají při normálním dýchání nebo mluvení, jsou však tak malé, že se mohou ve vzduchu v místnosti vznášet až 12 hodin.

Aerosoly – přenašeče virů a bakterií

Institut Roberta Kocha označuje vdechnutí kapénkových částeček obsahujících viry za hlavní způsob přenosu patogenů. V závislosti na velikosti částic rozlišujeme větší kapénky a menší aerosoly.

Velikost aerosolů a kapének vs. doba působení ve vzduchu


Zatímco zejména větší kapénky rychle klesají k zemi, aerosoly se mohou vznášet ve vzduchu i po delší dobu a šířit se v uzavřených místnostech. Významně tak ohrožují zdraví. Opatření, která přispívají ke snižování koncentrace infekčních aerosolů, jsou významným příspěvkem k ochraně zdraví.


Srovnání místností

Srovnávacím měřením byl zkoumán účinek aktivní interiérové barvy IonitColor na koncentraci aerosolů. Při tomto měření byly využity stěny dvou stejných místností - jedny natřené běžnou barvou na stěny, druhé opatřené barvou IonitColor. Do obou místností bylo po dobu 90 minut přiváděno stejné množství aerosolů s měřením jejich koncentrace. Bylo zjištěno, že koncentrace aerosolů v místnosti s IonitColor byla o 60 % nižší než v druhé místnosti.

Barva na stěny jako čistička vzduchu

Již delší dobu je známo, že přirozené vzdušné ionty, vytvářené minerálními interiérovými barvami mohou snížit obsah jemného prachu a pylu v interiéru. Nyní bylo poprvé zjištěno, že vzdušné ionty mohou také redukovat aerosoly (jemně rozptýlené částice složené z kapalných a pevných částic) a tím čistit vzduch. Tento pozitivní efekt je dále zkoumán v dalších měřeních.

Systém je lepší

O dosažení maximálního účinku barvy IonitColor rozhoduje vlhkost vzduchu v místnosti. Proto vyvinula společnost Baumit dvě stěrkové hmoty IonitFinish a IonitFino pro omítky, beton a sádrokartonové stěny. Tyto hmoty totiž stabilizují vzdušnou vlhkost v ideální hodnotě 40 až 60 %. Přebytečnou vlhkost pohlcují resp. opět uvolňují v případě příliš suchého vzduchu. Systém Ionit tak vytváří příjemné a čisté klima v místnosti. Tento proces je zcela přirozený a nevyžaduje žádný jiný zdroj energie.  

Jak dlouho tento efekt vydrží?

Už v začátcích vývoje interiérové barvy IonitColor v roce 2011  vytvořili vědci v inovačním centru v Rakousku testovací prostory, které byly natřené právě barvou IonitColor. Od té doby probíhají neustálé měření na zjištění množství iontů ve vzduchu. Výsledky dlouhodobých testů ukázaly, že i po deseti letech zabezpečuje vnitřní nátěr Baumit Ionit konstantní tvorbu vzdušných iontů. Tento efekt můžeme srovnat s magnetem, který neustále přitahuje molekuly vody ze vzduchu a promění je na vzdušné ionty.


Vysoká kvalita produktů potvrzena nezávislými orgány

IonitColor a IonitFinish byly nadto oceněny značkou kvality Natureplus. Tyto produkty splňují přísné požadavky na ochranu klimatu, zdravý život a udržitelnost a jsou proto ideální pro konečnou úpravu stěn pro zdravé vnitřní prostory.
Výzkumný park Viva

Kvalita vzduchu v interiéru je čím dál tím důležitější. A stavební materiály mají na kvalitu vzduchu v interiéru významný vliv. To je důvod, proč Baumit spustil projekt „ZdravéBydlení“  s cílem získat více poznatků o vlivu materiálů na pohodu a zdraví obyvatel. Ve městě Wopfing v Rakousku vznikl největší výzkumný park v Evropě, který porovná stavební materiály. Podívejte se na více informací o výzkumném parku Viva

Inspirujte se jak aplikovat Baumit Ionit materiály