Česká republika

Baumit Ionit - O 60 % méně aerosolů a kapének ve vzduchu
star_border

Baumit Ionit - systém zdravého bydlení

O 60 % méně aerosolů a kapének ve vzduchu v interiéru!

Jakmile někdo v kanceláři kýchne nebo zakašle, obáváme se možné infekce. Každý totiž ví, že zejména v uzavřených prostorách je kvůli nedostatečné výměně vzduchu resp. omezenému přívodu čerstvého vzduchu riziko kapénkové infekce vyšší než na otevřeném prostranství. Až dosud jsme si nebyli dostatečně vědomi toho, že i ty nejmenší aerosoly, které při normálním dýchání nebo mluvení vstupují do vzduchu, jsou schopny přenášet viry a bakterie.

Co to jsou aerosoly?

Aerosoly jsou směsi pevných nebo kapénkových částic v plynu nebo směsi plynů, například vzduchu. Aerosolové částice v okolním prostředí mají velmi rozdílnou velikost (0,18 až 20 mikrometrů). Šíří se vzduchem v místnosti při mluvení a dýchání a lze je zjistit po minutách až hodinách.

Minuty až hodiny ve vzduchu v místnosti

Větší kapénky, které jsou produkovány například při kýchání nebo kašlání, klesají na zem rychleji během 1 až 2 minut. Kapénkové částečky, které vznikají při normálním dýchání nebo mluvení, jsou však tak malé, že se mohou ve vzduchu v místnosti vznášet až 12 hodin.

Aerosoly – přenašeče virů a bakterií

Institut Roberta Kocha označuje vdechnutí kapénkových částeček obsahujících viry za hlavní způsob přenosu patogenů. V závislosti na velikosti částic rozlišujeme větší kapénky a menší aerosoly.

Velikost aerosolů a kapének vs. doba působení ve vzduchu


Zatímco zejména větší kapénky rychle klesají k zemi, aerosoly se mohou vznášet ve vzduchu i po delší dobu a šířit se v uzavřených místnostech. Významně tak ohrožují zdraví. Opatření, která přispívají ke snižování koncentrace infekčních aerosolů, jsou významným příspěvkem k ochraně zdraví.


Srovnání místností

Ve Fraunhoferově institutu pro stavební fyziku IBP byl srovnávacím měřením zkoumán účinek aktivní interiérové barvy IonitColor na koncentraci aerosolů. Při tomto měření byly využity stěny dvou stejných místností - jedny natřené běžnou barvou na stěny, druhé opatřené barvou IonitColor. Do obou místností bylo po dobu 90 minut přiváděno stejné množství aerosolů s měřením jejich koncentrace. Bylo zjištěno, že koncentrace aerosolů v místnosti s IonitColor byla o 60 % nižší než v druhé místnosti.

Barva na stěny jako čistička vzduchu

Již delší dobu je známo, že přirozené vzdušné ionty, vytvářené minerálními interiérovými barvami mohou snížit obsah jemného prachu a pylu v interiéru. Nyní bylo poprvé zjištěno, že vzdušné ionty mohou také redukovat aerosoly (jemně rozptýlené částice složené z kapalných a pevných částic) a tím čistit vzduch. Tento pozitivní efekt je dále zkoumán v dalších měřeních na  Fraunhoferově institutu pro stavební fyziku.

Systém je lepší

O dosažení maximálního účinku barvy IonitColor rozhoduje vlhkost vzduchu v místnosti. Proto vyvinula společnost Baumit dvě stěrkové hmoty IonitFinish a IonitFino pro omítky, beton a sádrokartonové stěny. Tyto hmoty totiž stabilizují vzdušnou vlhkost v ideální hodnotě 40 až 60 %. Přebytečnou vlhkost pohlcují resp. opět uvolňují v případě příliš suchého vzduchu. Systém Ionit tak vytváří příjemné a čisté klima v místnosti. Tento proces je zcela přirozený a nevyžaduje žádný jiný zdroj energie.  

Jak dlouho tento efekt vydrží?

Už v začátcích vývoje interiérové barvy IonitColor v roce 2011  vytvořili vědci v inovačním centru v Rakousku testovací prostory, které byly natřené právě barvou IonitColor. Od té doby probíhají neustálé měření na zjištění množství iontů ve vzduchu. Výsledky dlouhodobých testů ukázaly, že i po deseti letech zabezpečuje vnitřní nátěr Baumit Ionit konstantní tvorbu vzdušných iontů. Tento efekt můžeme srovnat s magnetem, který neustále přitahuje molekuly vody ze vzduchu a promění je na vzdušné ionty.


Vysoká kvalita produktů potvrzena nezávislými orgány

IonitColor a IonitFinish byly nadto oceněny značkou kvality Natureplus. Tyto produkty splňují přísné požadavky na ochranu klimatu, zdravý život a udržitelnost a jsou proto ideální pro konečnou úpravu stěn pro zdravé vnitřní prostory.
Výzkumný park Viva

Kvalita vzduchu v interiéru je čím dál tím důležitější. A stavební materiály mají na kvalitu vzduchu v interiéru významný vliv. To je důvod, proč Baumit spustil projekt „ZdravéBydlení“  s cílem získat více poznatků o vlivu materiálů na pohodu a zdraví obyvatel. Ve městě Wopfing v Rakousku vznikl největší výzkumný park v Evropě, který porovná stavební materiály. Podívejte se na více informací o výzkumném parku Viva

Inspirujte se jak aplikovat Baumit Ionit materiály