Tepelněizolační zdicí malty
star_border

Tepelněizolační zdicí malty

Schopnosti komplexu materiálů použitých pro zdění obvodového pláště budovy bránit prostupu tepla jsou v současné době parametrem, který pozorně sleduje každý investor stavby. V době, kdy je úspora na vytápění nebo naopak chlazení domů a bytů i administrativních a výrobních objektů na prvním místě, není divu. Požadavky na tepelněizolační vlastnosti jsou tak vznášeny nejen na zdicí prvky, ale i na jejich pojiva jako je například zdicí malta.

  • Pro tepelněizolační zdiivo
  • Minimalizuje tepelné mosty spárami
  • Nižší tepelná vodivost

Baumit Termo malta 50

Tepelněizolační malty se používají všude tam, kde je nutné zlepšit tepelněizolační vlastnosti zdiva. Lepšího součinitele tepelné vodivosti zdicí malty se dosáhne odlehčením - přidáním perlitu, který zajistí menší objemovou hmotnost a tím i žádoucí nižší úroveň přenosu tepla. Baumit Termo malta 50 je vhodná pro všechny druhy zdicích prvků, především pro tepelněizolační cihly a tvarovky, které svou funkcí vhodně doplní do požadovaného komplexu opatření proti tepelným ztrátám.