Baumit Termo malta 50 / Baumit ThermoMörtel 50

Tepelněizolační zdicí malta pevnosti 5 MPa

Tepelněizolační malta s perlitem určená především pro zdění tepelněizolačních zdicích prvků. Třída pevnosti M 5.

  • S vylepšenou zpracovatelností

  • Vynikající tepelněizolační vlastnosti

  • Vysoká vydatnost

Zdění probíhá ve smyslu platných norem a závazných předpisů (např. výrobců zdicích materiálů), při dodržování řemeslných a zpracovatelských zásad. Baumit Termo maltu 50 zpracovat v závislosti na klimatických podmínkách do cca 1-2 h po přidání záměsové vody.

Baumit Termo malta 50 / Baumit ThermoMörtel 50