Sanace zdiva
star_border

Sanace omítkových systémů

 • Odolné vůči solím a vlhkosti
 • Ruční i strojové zpracování
 • Ověřeno dlouholetou praxí

Vlhké zdivo není až tak výjimečným jevem ani u nových domů, natož u těch starých. Pro každého, kdo se rozhodne pro sanaci vlhkého a zasoleného zdiva, je Baumit Sanova tou nejlepší volbou. Sanační omítky Baumit Sanova zajišťují u vlhkých a zasažených podkladů 4x až 6x vyšší životnost než běžné omítky.
Čím dříve na vlhkost v konstrukci reagujeme, tím méně problémů nás později čeká. A to jak z hlediska fi nančního, estetického i zdravotního. Ale jak poznáme, že jsou zdi vlhké? Nejčastějšími projevy jsou viditelné vlhké mapy, solné výkvěty či vznik plísní. Tyto tmavé skvrny často vytvářejí nepříjemný zápach. Na začátku se doporučuje ověřit stav pomocí vlhkoměru. V případě, že jsou vlhkostí zasaženy i zdi doporučujeme bezodkladně provést sanační průzkum a analýzu. 

Systémy Baumit Sanova

Baumit Sanova je společné označení pro systémy materiálů určených k sanaci stěn zasažených vlhkostí a solemi. Jsou ideální pro vnitřní i vnější prostory. Sklepem počínaje, přes sokl až po fasádu domu.
Systémy Baumit Sanova jsou difúzně otevřené a zajišťují rychlé odpařování vlhkosti z konstrukce. Škodlivé soli z podkladu se ukládají v pórech omítek Sanova. Vysoká pórovitost a nízká nasákavost zajišťují suchý povrch bez vlhkých map a solných výkvětů. Aby se prodloužila životnost povrchu v jeho plné kráse je potřeba zamezit pronikání vlhkosti do zdiva.


Sanační servis

U méně namáhaných zdí stačí ověřit stav škod pohledově. Případně provést měření Systémy Baumit Sanova vlhkosti pomocí ručního vlhkoměru. V případě větších nebo historických objektů doporučujeme využít sanační servis Baumit.

Baumit Sanova WTA a UNI

Jednotlivé systémy od Baumitu nabízejí pro každou situaci vždy to nejvhodnější řešení. Jak pro fasády domů, tak pro vnitřní prostory. Systém UNI se používá pro mírný stupeň vlhkosti i zasolení. Tento systém se obvykle využívá pro ochranu zdiva v oblasti soklů a podezdívek u rodinných domů.
Omítky certifikované systémem WTA se vyznačují nízkou nasákavostí, vysokou pórovitostí a velmi dobrou paropropustností. Díky tomu dochází k rychlému transportu vzdušné vlhkosti ze zdiva a zároveň k ukládání škodlivých solí v pórovém systému omítky, nikoliv na jejím povrchu. Sanační systémy Baumit Sanova WTA si tak jsou schopny se škodlivými solemi snadno poradit. A to s dlouhodobým účinkem! Výsledkem bude vizuálně suchý povrch, bez poruch a výkvětů, který bude po mnoho dalších let spolehlivě plnit svou funkci. 

WTA - celosvětově uznávaná směrnice Vědeckotechnické společnosti pro sanace staveb a péči o památky. Společnost WTA prosazuje kvalitu při sanacích a rekonstrukcích staveb. 

Baumit Sanova WTA

Zdivo se středním a vysokým obsahem vlhkosti a soli

Tento sanační systém byl vytvořen speciálně pro silně poškozené části stavby a odpovídá požadavkům WTA. Skládá se z Baumit SanovaMonoTrass a Baumit SanovaPor. Lze jej využít jak ve vnitřních prostorách, tak i na vnější plochy. V případě potřeby i na oblasti soklu a podezdívek.

Baumit SanovaUni

Zdivo s malým a středním obsahem vlhkosti a soli


Zvláště v oblasti soklu potřebují poškozené budovy funkční a spolehlivý systém pro renovaci omítek. Systém Baumit SanovaUni se vyznačuje dlouhou životností a vynikajícími výsledky jak při použití v interiéru, tak i na venkovních částech budov.

Povrchové úpravy

Jemné struktury a barevné odstíny


Často se žádá jemné finální provedení povrchu. Toho lze nejlépe dosáhnout pomocí sanačního štuku Baumit SanovaFine. Oblíbené či původní odstíny v interiéru i na fasádě domu zajistí barvy Baumit SanovaColor. Obě tyto vrstvy jsou vysoce paropropustné.

Zdi poškozené vlhkostí a solnými výkvěty

Silná vlhkost a solné výkvěty na povrchu povrchu omítek a zdí mohou vést k poškození omítkových systémů i zdiva. Při sanaci budovy poškozené vlhkostí a vodorozpustnými solemi lze dosáhnout trvalého vysušení jedině odborným zásahem. Komplexní sanační opatření by přitom měla probíhat v těchto fázích:

Primární sanační opatření: Odstranění příčin vnikání vlhkosti do zdiva. Například přerušením vzlínání vlhkosti ve zdivu formou podřezání, chemické injektáže apod.

Sekundární sanační opatření: Očistění zasoleného zdiva, jeho ochránění a sanování pomocí omítkových systémů Baumit Sanova.

Tloušťka vrstvy dle stupně zasolení:

 • Nízký stupen zasolení: SanovaUni > 20 mm
 • Střední stupeň zasolení: SanovaMonoTrass (WTA) > 20 mm
 • Vysoký stupeň zasolení: SanovaPor (WTA) > 20 mm, SanovaMonoTrass (WTA) > 20 mm

WTA - Sanace zvýšené vlhkosti a solí

Systém Baumit Sanova MonoTrass

Baumit Sanova MonoTrass je optimálně vyvážený systém se surovinami z vulkanického tufu a hydraulického vápna. Je vhodný všude tam, kde je zapotřebí systém se sníženým obsahem cementu. Sanační omítka Baumit MonoTrass splňuje kritéria směrnice WTA a lze ji aplikovat i jako jednovrstvou omítku. Tím odpadá nutnost vícekrokového nanášení. Správná tloušťka omítky závisí na stupni vlhkosti, míry zasolení zdiva a také na tom, zda má být využiita v interiéru, nebo v exteriéru. Baumit Sanova MonoTrass obsahuje vlákna eliminující vznik trhlin během zrání omítky. Práce s omítkou je rychlá a jednoduchá. Ve větších plochách lze nanášet strojově.


Sokly a podezdívky

Časté příčiny poškození v oblasti
soklů a podezdívek:

 • vlhkost a soli ve zdivu;
 •  odstřikující voda;
 •  povrchová voda;
 •  sníh, led, posypová sůl;
 •  chybějící nebo špatné vyspádování;
 •  chybějící hydroizolace mezi soklem a zemí;
 •  nevhodná omítka.

Sanace soklů a podezdívek

Sanace soklu vyžaduje pečlivé plánování a správnou volbu omítkového systému. Hlavně proto, že jeho části jsou v přímém kontaktu se zemí. Ve většině případů jsou poruchy způsobeny vlhkostí, protože sokl je vystaven větší zátěži něž zbývající část fasády.
Bez ohledu na rozsah a příčinu poškození je vždy potřeba „odpojit“ sokl od země a zajistit odvádění povrchové vody. Omítka v oblasti soklů musí být odolná vůči vlhkosti a mrazu. Musí mít sníženou kapilární nasákavost a zvýšenou mechanickou odolnost. Pro tento účel doporučujeme Baumit SanovaUni. Z dlouhodobého hlediska se dá předcházet škodám jedině tehdy, je-li sokl budovy správně naprojektován, odborně zhotoven a pravidelně udržován.

Zpracování

Pokud sahá při sanaci soklu sanační systém pod úroveň terénu, je potřeba počítat minimálně s 10 cm ochranné vrstvy hydroizolační stěrky Baumit SanovaProtect navazující na spodní stavební prvek, jenž trvale brání prostupu vzlínající vlhkosti.
Podél soklu je třeba vytvořit cca 20 cm hluboké a cca 30 cm široké štěrkové lože jako prosakující vrstvu. Pokud plocha povrchu přímo navazuje na budovu, musí se vytvořit spád.