Česká republika

Analýza vlhkého zdiva
star_border

Máte vlhké nebo zasolené zdivo?

Pak si u nás můžete nechat zpracovat profesionální sanační analýzu jeho vlhkosti a obsahu solí včetně doporučení vhodného sanačního omítkového systému. Nejprve je třeba provést důkladný průzkum vašeho zdiva, který začíná odběrem vzorků přímo na stavbě. O ten se postará náš technický a obchodní zástupce.

Odběr vzorku

Technický a obchodní zástupce provede obhlídku vašeho objektu a vytipuje vhodná místa k odběru vzorků – zpravidla taková, na kterých jsou viditelné vlhké mapy, plísně, výkvěty, případně olupující se omítka nejvíce zasažená vlhkostí a vodorozpustnými solemi. Jejich množství se volí s ohledem na to, aby bylo možné jasně definovat průběh vlhkosti v konstrukci. Také proto se místo odběru vzorku spolu s popisem výšky místa odběru od terénu zdokumentuje situačním nákresem a fotografiemi.

Odebrané vzorky jsou poté předány do laboratoře, kde probíhá jejich další rozbor a připravují se podklady pro zpracování sanační analýzy. Tu následně provádí specialista pro sanační systémy ze zákaznického centra – Ing. Martin Čajka.

Co se děje se vzorkem sanace v laboratoři

Po převzetí vzorku do laboratoře a jeho zaevidování se nejprve stanoví vlhkost vzorku, a to tak, že se při teplotě 105 °C vysuší do konstantní hmotnosti, což trvá obvykle 8 hodin. Suchý vzorek se poté louhuje po dobu 24 hodin destilovanou vodou, aby bylo možno stanovit hodnotu pH a obsah vodorozpustných solí (chloridů, dusičnanů a síranů).
Laboratorní výsledky jsou tak specialistovi našeho zákaznického centra k dispozici třetí den od předání odebraných vzorků do laboratoře. Na základě těchto výsledků a informací od obchodně-technického zástupce získaných při prohlídce objektu specialista zákaznického centra navrhne ten nejvhodnější omítkový sanační systém Baumit Sanova pro vaši stavbu.
Sanační omítky Baumit Sanova mají vysokou pórovitost a propustnost pro vodní páru při současné značně snížené kapilární nasákavosti. Jejich strukturou nevzlíná voda, ve hmotě a na povrchu tedy nevznikají solné výkvěty. Tyto omítky jsou vhodné pro podklady s hmotnostní vlhkostí max. 10 % (podmínky podle směrnice WTA – Vědeckotechnické společnosti pro sanace staveb a péči o památky v SRN) v interiéru i exteriéru.
Je potřeba si uvědomit, že návrh a následná aplikace sanačního omítkového systému reflektující aktuální stav podkladu a jeho zasolení jsou doplňkovým sanačním opatřením. Prvním krokem by vždy mělo být odstranění, resp. eliminace příčiny vlhkosti, tedy provedení svislé či vodorovné hydroizolace (podříznutí objektu vzhledem k zemní vlhkosti), odkop, injektáž, zamezení zatékání, ošetření svodů, odpadů apod. Rovněž by měla být zajištěna stabilizace a vyschnutí podkladu. Až následným krokem je poté aplikace navržených sanačních omítek Baumit.

Kontaktujte nás:


Ing. Martin Čajka

Konzultant

+420 724 557 353


martin.cajka@baumit.cz