Česká republika

Sanace, renovace & památková péče
star_border

Sanace, renovace & památková péče

 • Osvědčené systémové řešení
 • Pro vlhké a zasolené zdivo
 • Vhodné pro památkovou péči

Sanace a renovace

Sanační a renovační systémy Baumit Sanova v sobě skrývají tradice a zkušenosti získané dlouholetou praxí, neustálým vývojem a snahou o zdokonalení se na základě nových poznatků v oblasti sanací staveb. Sanace a renovace budov umožňují obnovu původního vzhledu historických staveb. Častou příčinou poškození je působení vlhkosti a vodorozpustných solí. Sanační systémy Baumit Sanova bezpečně a spolehlivě ochrání každý objekt proti působení zubu času.

Baumit Sanace

 • Profesionální řešení pro sanaci zdiva

 • Pro zdivo poškozené vlhkostí a solemi

 • Výrobky certifikované WTA

 • Trvalá ochrana po desetiletí


Baumit Renovace

 • Vyrovnávací hmota a finální štuk v jednom pracovním kroku

 • Ideální povrchová úprava i na sanační a tepelněizolační omítky

 • Renovace stěn poškozených trhlinami 

 • Vysoce paropropustné

Návrh sanačního zásahu

Každý objekt je naprosto jedinečný a stejně tak k němu i přistupujeme. Na základě odebraných vzorků ze stavby naše laboratoř stanoví množství vlhkosti a stupně zasolení, abychom navrhli optimální rozsah sanačního zásahu. Samozřejmostí správného sanačního zásahu by mělo být odstranění příčin poškození objektu. Především je nutné zamezit dalšímu pronikání vlhkosti např. z nevhodně vyústěných okapových svodů, chybně vyspádovaného terénu v okolí stavby, chybějící nebo již degradované hydrizolace apod.

Sanační omítky

 • Certifikované podle WTA
 • Ručně i strojově zpracovatelné
 • Pro různé stupně zasolení a vlhkosti

Sanační omítky Baumit

Sanační omítky Baumit se vyznačují nízkou kapilární nasákavostí, a především vysokou pórovitostí a nízkým difuzním odporem. Díky tomu dochází k rychlému transportu vlhkosti ze zdiva do vnějšího prostředí za současného ukládání škodlivých solí v pórovém systému omítky.

Sanační štukové omítky

 • Vysoce paropropustná
 • Jemný přírodně bílý povrch
 • Pro exteriér i interiér

Povrchová úprava

Sanační štuková omítka vhodně doplňuje sanační souvrství a zachovává prodyšnost celé skladby.

Baumit Sanova omítka štuková se používá k vytvoření jemnějšího povrchu sanačních omítek nebo jeho sjednocení s okolními plochami.

Čistě vápenné omítky pro exteriér

 • Pro objekty památkové péče a historické fasády
 • Splňují přísná kritéria kvality
 • Historie zachovaná pro budoucnost


Oblast sanace, renovace a obnovy fasád je pro nás doslova každodenním tématem, jehož rámci je našim cílem nejen obnova vizuální svěžesti fasády, ale zajištění její plné funkčnosti a dlouhodobé životnosti. Od renovačních stěrek, přes výkonné sanační omítky až po čistě vápenné omítky pro exteriér, jsme schopni vyhovět i těm nejnáročnějším požadavkům ze strany investorů, projektantů, zhotovitelů i kolegů z Ústavu památkové péče, kteří zaštiťují nejstarší a nejkrásnější stavby z oblasti historie, kultury a památkově chráněných objektů.

Čistě vápenná omítka Baumit Klima RK 39 představuje pro oblast historických fasád tradiční a zároveň vysoce výkonný systém, jenž spojuje klasické zpracování, vysoké užitné vlastnosti v podobě paropropustnosti a sorpce a jedinečný původní vzhled, který bude svou krásou a tradičností ohromovat své okolí po další desetiletí. 

Nová řada čistě vápenných bezcementových produktů na bázi přírodního hydraulického vápna Baumit NHL - Natural Hydraulic Lime je vhodná především pro historické objekty památkové péče. Kompletní systémové řešení dovoluje jak ručním tak strojním zpracováním dosáhnout tradičních povrchů kulturních a chráněných budov pro další staletí. 

Baumit NHL - omítkový systém pro historické budovy a památkově chráněné objekty

Speciální výrobky

 • Vysoce kvalitní pojivo
 • Pro omítky i zdicí malty
 • Pro exteriér i interiér

Baumit Trasit plus

Baumit Trasit plus je vysoce hydraulické trasové vápno pro přípravu omítkových a zdicích směsí. Zlepšuje zpracovatelnost a pevnost malt a omítek, snižuje nebezpečí solných výkvětů.

Baumit NHL 3,5

Baumit NHL 3,5 je přírodně hydraulické vápno, vhodné jako pojivo do omítek a malt pro památkovou péči.

Příprava podkladu

 • Certifikováno podle WTA
 • Na bázi síranovzdorných cementů
 • Pro různé typy podkladů

Spojenci pro sanační omítky

Zajištění dostatečné přídržnosti sanačního souvrství k podkladu lze dosáhnout díky výrobku Baumit Sanova přednástřik. Jedná se o cementový podhoz („špric“), který se obvykle nanáší takzvaně síťovitě, tj. s 50% krytím. Vhodný je i vápenný podhoz ("špric") Baumit NHL Pre jako ideální řešení pro fasády historických budov a objektů památkové péče.