Nabídka

clear
star_border

Sanace zdiva

 • Osvědčené systémové řešení
 • Pro vlhké a zasolené zdivo
 • Vhodné pro památkovou péči

Sanace a renovace

Sanační systémy Baumit Sanova v sobě skrývají tradice a zkušenosti získané dlouholetou praxí, neustálým vývojem a snahou o zdokonalení se na základě nových poznatků v oblasti sanací staveb. Sanace a renovace budov umožňují obnovu původního vzhledu historických staveb. Častou příčinou poškození je působení vlhkosti a vodorozpustných solí. Sanační systémy Baumit Sanova bezpečně a spolehlivě ochrání každý objekt proti působení zubu času.

Historie zachovaná pro budoucnost

Od zámku Červená Lhota přes Sovovy mlýny v Praze, od bytového domu v Kyselce u Karlových Varů po radnici v Brně. Tyto historické stavby, včetně mnoha dalších, jsme díky našim znalostem a zkušenostem pomohli zachovat pro další generace.

Návrh sanačního zásahu

Každý objekt je naprosto jedinečný a stejně tak k němiu i přistupujeme. Na základě odebraných vzorků ze stavby naše laboratoř stanoví množství vlhkosti a stupně zasolení, abychom navrhli optimální rozsah sanačního zásahu. Samozřejmostí správného sanačního zásahu by mělo být odstranění příčin poškození objektu. Především je nutné zamezit dalšímu pronikání vlhkosti např. z nevhodně vyústěných okapových svodů, chybně vyspádovaného terénu v okolí stavby, chybějící nebo již degradované hydrizolace apod.

Sanační omítky

 • Certifikované podle WTA
 • Ručně i strojově zpracovatelné
 • Pro různé stupně zasolení a vlhkosti

Sanační omítky Baumit

Sanační omítky Baumit se vyznačují nízkou kapilární nasákavostí, a především vysokou pórovitostí a nízkým difuzním odporem. Díky tomu dochází k rychlému transportu vlhkosti ze zdiva do vnějšího prostředí za současného ukládání škodlivých solí v pórovém systému omítky.

Sanační štukové omítky

 • Vysoce paropropustná
 • Jemný přírodně bílý povrch
 • Pro exteriér i interiér

Povrchová úprava

Sanační štuková omítka vhodně doplňuje sanační souvrství a zachovává prodyšnost celé skladby.

Baumit Sanova omítka štuková se používá k vytvoření jemnějšího povrchu sanačních omítek nebo jeho sjednocení s okolními plochami.

Čistě vápenné omítky pro exteriér

 • Pro objekty památkové péče a historické fasády
 • Splňují přísná kritéria kvality
 • Historie zachovaná pro budoucnost


Oblast sanace, renovace a obnovy fasád je pro nás doslova každodenním tématem, jehož rámci je našim cílem nejen obnova vizuální svěžesti fasády, ale zajištění její plné funkčnosti a dlouhodobé životnosti. Od renovačních stěrek, přes výkonné sanační omítky až po novinku letošního roku, čistě vápenné omítky pro exteriér, jsme schopni vyhovět i těm nejnáročnějším požadavkům ze strany investorů, projektantů, zhotovitelů i kolegů z Ústavu památkové péče, kteří zaštiťují nejstarší a nejkrásnější stavby z oblasti historie, kultury a památkově chráněných objektů.

Čistě vápenné omítky představují pro oblast historických fasád tradiční a zároveň vysoce výkonný systém, jenž spojuje klasické zpracování, vysoké užitné vlastnosti v podobě paropropustnosti a sorpce a jedinečný původní vzhled, který bude svou krásou a tradičností ohromovat své okolí po další desetiletí.

Systém výrobků Klima pro exteriér představuje čistě vápenné výrobky na bázi hydraulického vápna s vysokou paropropustností a klasickým zpracováním. Strojní i ruční zpracování umožňuje efektivní řešení menších i větších fasád, zajišťuje plynulé napojení a spokojenost široké spektra zpracovatelů. To je umožněno množstvím variant konečného ztvárnění fasády (filcování, hlazení, modelování, špachtlování, …), s absencí přípravy podkladu a jednoduchým zpracováním, to jsou vápenné omítky Baumit! Historie zachovaná pro budoucnost.

Speciální výrobky

 • Vysoce kvalitní pojivo
 • Pro omítky i zdicí malty
 • Pro exteriér i interiér

Baumit Trasit plus

Baumit Trasit plus je vysoce hydraulické trasové vápno pro přípravu omítkových a zdicích směsí. Zlepšuje zpracovatelnost a pevnost malt a omítek, snižuje nebezpečí solných výkvětů.

Příprava podkladu

 • Certifikováno podle WTA
 • Na bázi síranovzdorných cementů
 • Pro různé typy podkladů

Spojenec pro sanační omítky

Zajištění dostatečné přídržnosti sanačního souvrství k podkladu lze dosáhnout díky výrobku Baumit Sanova přednástřik. Jedná se o cementový podhoz („špric“), který se obvykle nanáší takzvaně síťovitě, tj. s 50% krytím.